Årsmøde for foreninger 2018

Den 31. oktober afholder Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid årsmøde med foreningerne. Alle foreninger i Vordingborg Kommune er velkomne. 
Ud over den planlagte dagsorden har foreningerne mulighed for at stille spørgsmål eller debattere emner med udvalget. Du tilmelder din forening nedenfor, hvor du også skriver hvad du evt. gerne vil spørge Kultur, Idræt og Fritidsudvalget om. 

Program for aftenen

19:00  Velkomst v/Udvalgsformand, Thorbjørn Kolbo

19:05  Frivillige i fremtiden v/Esben Danielsen, tidl. direktør for innovation og talsperson for Roskilde Festivalen. Er den traditionelle forståelse af frivillighed på vej ud af foreningslivet, og hvad kan afløse den? Skal de frivillige belønnes for deres indsats og hvordan?

20:15  Øget indsats i Afdeling for Kultur og Fritid for markedsføring af foreningernes arrangementer v/Kultur- og Fritidschef Jesper Kjærulff

20:20  Ny tildelingsmodel for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger? Hvordan bliver processen for arbejdet med en ny tildelingsmodel? v/Kultur- og Fritidschef Jesper Kjærulff

20:30  Pause

20:40  "Vi har en plan” - v/udvalgsformand Thorbjørn Kolbo: Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid fremlægger deres fire årige plan

20:50  Budget 2019-2022 v/udvalgsformand Thorbjørn Kolbo: Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid fremlægger budgettet

21:00  Spørgsmål indsendt af foreningerne

21:20  Evt.

21:30  Tak for i aften

Tilmelding til årsmøde 2018