Frivillige

I Vordingborg Kommune ønsker vi et frugtbart samarbejde med frivillige til gavn for både borgerne, de frivillige og arbejdspladsen. Frivillige gør allerede en stor indsats som aktive medborgere, der tager ansvar og investerer tid og kræfter i det frivillige arbejde. 

Den kultur vil vi gerne sikre os fortsætter, og vi vil gerne have mere af det. Kommunen vil altid have ansvaret for kerneopgaverne, som frivillige kan supplere - men ikke erstatte. Frivillige skal derfor tilbydes mulighed for at deltage i nye og anderledes aktiviteter og være med til at udvikle nye former for samarbejder, så Vordingborg Kommunes medarbejdere kan få ny inspiration og mere tid til kerneopgaverne.

Arbejdet skal have værdi for alle parter. Derfor har inddragelse, kommunikation, værdsættelse, forventningsafstemning og en klar rollefordeling stor betydning for, at der skabes et frugtbart samarbejde mellem frivillige og Vordingborg Kommune. En god start, vilje til kontakt og evnen til dialog er væsentlige forudsætninger for at alle kan yde en positiv indsats til gavn for både borgere, medarbejdere og de frivillige.

Frivillig Fredag 2018

NOMINERING OG KÅRING AF ÅRETS FRIVILLIG

Igen i år har det været muligt at nominere Årets frivillig, som vil blive kåret af Det Frivillige Samråd til Frivillig Fredag den 28. september 2018. Der er nu lukket for nomineringer. Alle nominerede har fået besked om, at de er blevet nomineret, og vinderen bliver offentliggjort på Frivillig Fredag.

Du kan se en liste over de nominerede til Årets Frivillig 2018 her.

Frivillig Fredag 2018

Frivillig Fredag er et arrangement for dig, der laver frivilligt arbejde - hvad enten det er som en del af en forening eller på egen hånd. Frivillig Fredag er en anledning til at mødes med andre frivillige, lære noget nyt om frivillighed og blive underholdt i selskab med andre frivillige. Temaet til årets Frivillig Fredag er "Her er vi seje sammen".

Læs mere om den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag, her.

Frivillig Fredag 2018 finder sted fredag den 28. september kl. 17-21. Arrangementet finder sted på TAMU-centret, Præstegårdsvej 18, 4760 Vordingborg. 

De personer, der har tilmeldt sig Frivillig Fredag, har modtaget en mail med nærmere information om arrangementet, på den mailadresse, de har opgivet ved tilmelding. Mangler du denne mail, kan du skrive til frivilligfredag@vordingborg.dk.

Program for Frivillig Fredag 2018

Kl. 16.30: Dørene åbnes
Kl. 17.00: Velkomst
Kl. 17.30: Oplæg, dialog og networking om frivillighed
Kl. 18.45: Festmiddag
Kl. 19.30: Kåring af Årets Frivillig
Kl. 20.00: Søs Egelind underholder
Kl. 21.00: Tak for i aften

Mange hilsner fra
Det Frivillige Samråd

Om at være frivillig

Vordingborg Kommune har udarbejdet en guide, der skal gøre det nemmere at være frivillig. I guiden kan du finde nyttige informationer om det at være frivillig. Her er f.eks. noget om forsikringsforhold, børneattester og tavshedspligt samt eksempler på, hvordan frivillige og Vordingborg Kommune kan indgå aftaler om frivilligt arbejde. Som inspiration og hjælp til at opbygge klare rammer for samarbejdet er der udarbejdet forslag til aftaler og partnerskaber.

Guiden er også til ledere og medarbejdere i Vordingborg Kommune, og den skal gøre det nemmere for de forskellige afdelinger og institutioner at samarbejde med frivillige. Desuden kan guiden være ramme for at styrke og udvikle nye former for samarbejder. 
Det vil variere fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan samarbejdet bedst organiseres, og guiden er derfor først og fremmest tænkt som inspiration.

Registrering af frivillige

Enkeltpersoner, der yder frivilligt arbejde til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune, kan blive registreret i Foreningsportalen og søge om gratis lokaler til det frivillige arbejde.

Foreningsportalen gør også din frivillige indsats synlig for andre borger i Vordingborg Kommune.

For at blive registreret som frivillig i Foreningsportalen skal du have til formål at yde en frivillig indsats, der er:

  • Frivillig (uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang)
  • Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon m.v.)
  • Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
  • Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
  • En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde).

Foreningsportalen

Du registrerer dig som frivillig i Foreningsportalen. Foreningsportalen er også indgangen til at søge kommunale lokaler. Du registrerer dig ved at gå ind under login og trykke på "Tilmeld forening".

Det er dit eget ansvar at vedligeholde grundoplysningerne, herunder adresse, e-mail og telefon. De oplysninger, der er registreret under grundoplysningerne, er offentligt tilgængelige. Man vælger selv, om oplysningerne på kontaktpersonerne skal være offentlig tilgængelige.

Du kan kan ligeledes angive, hvilke aktiviteter du tilbyder, og dermed vil borgere kunne søge i Foreningsportalen og se hvilken frivillig indsats du tilbyder. 

Det er ud fra kontaktoplysningerne, at Afdeling for Kultur og Fritid sender forskellig information ud til frivillige. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne bliver opdateret, så vigtig information ikke går tabt. 

Du registrerer dig som frivillig her

Frivillig naturpleje

  • Du kan være med til at hjælpe naturen i kommunen og samtidig få en hyggelig og sjov oplevelse i naturen sammen med andre frivillige. Naturpleje bidrager til en mere varieret natur og er med til at sikre levesteder for de vilde dyr og planter, herunder de sjældne og sårbare arter. 
  • Du kan melde dig ind i en græsningsforening og få græssende husdyr til at pleje et naturareal. Du kan give de sjældne planter og orkidéer en hjælpende hånd med le og rive og være med i et høslætlaug. Eller hjælpe med praktiske opgaver i byens grønne områder og ved byens gadekær.