Hædringer

Vordingborg Kommune hædrer hvert år unge talenter og frivillige inden for kultur og idræt.

  • Årets idrætstalent (indstillinger indsendes for 2016 senest 12. marts 2017 til hpape@tdcadsl.dk) 
  • Årets Idrætsudøver (indstillinger indsendes for 2016 senest 12. marts 2017 til hpape@tdcadsl.dk) 
  • Årets idrætsleder (indstillinger indsendes for 2016 senest 12. marts 2017 til hpape@tdcadsl.dk) 
  • Årets Kulturpris
  • Årets Kulturtalentpris

Foreningerne i kommunen kan indstille Årets idrætstalent/udøver og Årets idrætsleder/ildsjæl. Alle kan indstille Årets forening. Læs mere om Priserne nedenfor. 

Uddelingen til Idrætspriser 2016 finder sted den 20. april 2017 i Mønshallerne.
Som noget nyt vil der være mulighed for at tilmelde sig til spisning og underholdning kl 18.00 før prisuddelingen til 169 kr. Bestilling af spisebilletter sker på Møns Hallernes hjemmeside, klik her. Selveuddelingen er gratis og starter kl. 19:00 Indstillinger

Kulturpriser

Lollands Bank og Vordingborg Kommune hædrer i fællesskab kulturelle begivenheder, institutioner eller indsatser i kommunen. Kulturpriserne kan både gives til etablerede og nye lysende kunstneriske talenter fra området.

Kulturpriskomiteen

Kulturpriskomiteen er selvsupplerende. Lollands Bank og Vordingborg Kommune er til enhver tid repræsenteret i komiteen.

Jakob Brixvold, sekretariatsleder i Dansk Live
Jens Rask, økonomichef Dansk Erhverv
Andreas Linsdell, Spillestedsleder Stars
Lisbeth Mogensen, Børne- og Kulturdirektør Vordingborg Kommune
Christina Louise Jørgensen, daglig leder Kunsthal 44Møen

Årets Kulturpris

Det er kulturpriskomiteen, som vælger det årlige tema og beslutter hvem og hvordan, den årlige prisuddeling skal foregå.

2015:    Vilde Vulkaner Festival
2014:    Filmfabrikken i Stege
2013:    Restaurant Babette
2012:    Teater Neander, Paolo Nani Teater og Cantabile 2
2011:    Multikunstner Jeppe Hein
2010:    Musikeren Anders Trentemøller
2009:    Spillestedet Stars
2008:    Waves Festivalen

Årets Kulturtalentpris

Kulturpriskomiteen vælger nogle år at uddele en pris til Årets Kulturtalent.

2015     Ingen
2014     Biograferne i Vordingborg Kommune
2013:    Ingen
2012:    Skuespil, Ea Melissa Gedde Christiansen
2011:    Billedkunst, Mach Abildgård, Poetry slam Sofie Staunsager, Multikunst, Christine Hvidt Grønborg
2010:    Design, Laura Baruël
2009:    Foto/Billedkunst, Lennart Pedersen
2008:    Musik, Mads Sørensen

Har du et godt forslag?

Har du et godt forslag til hvem, der fortjener Årets Talentpris eller Årets Kulturpris, så skriv til Bjarne Malmros Jensen bjje@vordingborg.dk.

Idrætspriser

Møns Bank, Øernes Revision, Idrætsrådet samt Vordingborg Kommune hædrer i fællesskab idrætsudøvere og frivillige idrætsledere i kommunen.

Årets idrætstalent

Prisen på 10.000 kr. gives til en person eller et hold, der har ydet en ekstraordinær indsats eller præstation i det foregående kalenderår. Kriterier for at blive indstillet til prisen:

  • Udøveren profilerer sin aktivitet.
  • Udøveren har et potentiale, der kan videreudvikles.
  • Udøveren skal være medlem af en forening i Vordingborg Kommune.

Årets idrætsudøver

Prisen på 10.000 kr. kan gå til enkelt idrætsudøver eller et hold, som i løbet af året har ydet en indsats eller præstation ud over det sædvanlige. Modtageren skal være medlem af en forening i Vordingborg Kommune.

Årets idrætsleder

Møns Bank, Øernes Revision, Idrætsrådet samt Vordingborg Kommune har besluttet, at der skal uddeles en idrætspris på 10.000 kr. til en person, der har gjort sig fortjent hertil.

Prisen tildeles en idrætsleder, som gennem en årrække har ydet en særlig frivillig og uegennyttig indsats som leder i en af Vordingborg Kommunes foreninger. Modtageren er prototypen på en leder, der har fokus på hele foreningens ve og vel. Det vil ikke være et krav, at modtageren stadig er aktiv.

Sådan indstiller du til priserne

Har du et godt forslag til hvem, der fortjener en af idrætspriserne , så skriv til Bjarne Malmros Jensen bjje@vordingborg.dk.

En dommerkomite vil vælge blandt de indstillede. Dommerkomiteen består af Møns Bank, Øernes Revision, Idrætsrådet, Vordingborg Kommune samt den skrevne presse.

Når det er besluttet, hvem der skal modtage priserne, vil pågældende blive inviteret til en festlig sammenkomst. Arrangementet er åbent for alle, som ønsker at deltage.

Nærmere oplysninger fås i Afdelingen for Kultur og Fritid tlf. 55 36 20 20, Bjarne Malmros Jensen, e-mail bjje@vordingborg.dk.Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side