Folkeoplysningspolitik – udviklingspulje

Formålet med udviklingspuljen under folkeoplysningsrådet er at understøtte udviklingsarbejder i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i folkeoplysningsloven.

Der kan gives tilskud til udviklingsarbejder i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i folkeoplysningsloven.

Hvem kan søge

Alle foreninger, organisationer, selvorganiserede grupper eller enkeltpersoner der ønsker at arbejde for gennemføre projekter med folkeoplysende sigte.

Krav til ansøgningen

Initiativet/ansøgningen skal beskrive hvorledes der arbejdes for:

 • animere til samarbejder mellem folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper
 • selvorganiserede grupper i højere grad bringes til forståelse for folkeoplysningens værdier og kvaliteter
 • fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab

 Sammen med ansøgningen skal være et budget for projektet.

 

Kriterier

Puljen ønskes i særlig grad anvendt til:

 • samarbejde, der styrker integrationsindsatsen,
 • samarbejder, der bygger på inklusion af sårbare og udsatte grupper af borgere,
 • samarbejder, der retter sig mod børn og unge,
 • samarbejder, der styrker den almene sundhed,
 • samarbejder, der styrker den almene uddannelse

Afgrænsning af aktiviteter

Vordingborg Kommune ønsker, at

 • der ikke ydes tilskud til kommercielle aktører

Ansøgning

I 2017 er der en ekstra frist for ansøgning 19/11.

Send din ansøgning til kulturogfritid@vordingborg.dk

 

Regnskab

Senest 2 måneder efter afsluttet projekt/aktivitet fremsendes:

 • Regnskab
 • Kortfattet evaluering af projektet/aktiviteten (Hvordan er forløbet gået, deltagere, m.v.)
 • Dokumentation for, at Vordingborg Kommune har fremstået som samarbejdspartner.
 • Har tilskuddet været anvendt til flere aktiviteter hen over året fremsendes kun ét samlet regnskab. Bevilliget støtte på over 50.000 kr. kræver revisionsgodkendt regnskab.
 • Regnskab og dokumentation skal senest være Afdeling for Kultur- og Fritid i hænde ultimo kalenderåret. Ved projekter/aktivitetsafholdelse sidst på året gives besked om forventet modtagelse af dokumentation. Materialet fremsendes til kulturogfritid@vordingborg.dk

Beslutning om tilskud

Beslutning om støtte fra folkeoplysningspolitikkens udviklingspulje behandles på møder i Folkeoplysningsrådet.

Send din ansøgning til kulturogfritid@vordingborg.dk