Pulje til frivilligt socialt arbejde (§ 18)

Vordingborg Kommune ønsker at fremme samarbejdet med lokale frivillige sociale organisationer og foreninger, og hvert år afsætter vi puljemidler til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Denne pulje kan søges af frivillige sociale organisationer og foreninger, som ønsker at styrke det sociale netværk og fællesskab i vores kommune.

Betingelser for at søge § 18 midler

 • Aktiviteterne skal foregå som en del af en organisation eller forening
 • Organisationen/foreningen skal have et CVR-nummer, som skal være tilknyttet en NemKonto med digital postkasse (E-boks)
 • Organisationen/foreningen skal have et NemID
 • Organisationen/foreningen skal have vedtægter eller lignende dokumentation for foreningens eksistens

Du kan ikke søge midler til:

Sundheds- og Psykiatriudvalget har besluttet, at der ikke ydes tilskud til:

 • Markedsføring
 • Forplejning
 • Lokaler
 • Frivilliges kørsel (befordringsgodtgørelse)

Forpligtelser ved bevilling af midler:

Hvis I modtager tilskud, forpligter I jer til:

 • At anvend midlerne til det formål, I har beskrevet i ansøgningen
 • At udfylde et afrapporteringsskema og indsende regnskab senest 1. maj året efter støtten er modtaget
  • Afrapporteringsskemaet bliver sendt med mail omkring primo april 2020
  • Hvis tilskuddet er over 20.000 kr., skal regnskabet være påtegnet
  • Hvis afrapporteringsskema og regnskab ikke indsendes, kan der ikke ansøges om midler igen, før dette er gjort
 • At tilbagebetale midler, der ikke er brugt inden for det år, de er bevilliget til.

Vigtige datoer:

 • Ansøgningsfrist: den 21. oktober 2018
 • Meddelelse om afgørelser: medio januar 2019
 • Overførsel af midler: ultimo januar 2019
 • Frist for afrapportering om forbrug af midler: 1. maj 2020
 • Frist for tilbagebetaling af ikke-forbrugte midler: 1. juli 2020

Ansøgningsprocedure:

Ansøgning om § 18 midler skal udfyldes via nedenstående link til det digitale selvbetjeningsforløb på borger.dk inden den 21. oktober 2018. Ansøgninger fremsendt på anden vis, bliver ikke behandlet.

Når ansøgningen er sendt, modtager du en kvitteringsmail. Hvis ikke du modtager denne, bedes du ringe til Afdeling for Psykiatri og Handicap mellem kl. 10-12 på hverdage på tlf. nr. 55 36 29 30, hvor du også kan henvende dig ved spørgsmål angående ansøgningsproceduren.

Link til ansøgning tryk her

 

 

 

 

Hvad er frivilligt socialt arbejde

Initiativer, der fremmer forebyggelse, fællesskab og dannelse af netværk, som for eksempel

 • besøgsvennetjenester
 • frivilligcentre/kontaktsteder
 • krisecentre
 • aflastningstjenester for pårørende
 • samværsaktiviteter. 

Bestilling af NemID

I kan bestille NemId medarbejdersignatur hos nets.

Bestilling af CVR nummer

CVR-nummer kan bestilles gratis med din egen Digital Signatur eller dit personlige NemID hos Virk.dk.

Bestilling af NemKonto

Jeres pengeinstitut kan indberette jeres foreningskonto til NemKonto, når I har modtaget et CVR-nummer fra Virk.dk.