Engen ved Præstø

  • Engen er et offentligt grønt område med en naturlegeplads og masser af flotte hængepile samt fuglevenlige buske og træer.
  • Langs engen løber Tubæk Å. Åen løber af og til over sine breder og ud på engen. To træbroer fører over åen, så du kan gå en rundtur fra Præstø Havn, rundt om pynten og via engen og tilbage til havnen.
  • Tidligere gik der kvæg og græssede på engen. 


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side