Borgerdeltagelse

  • I Vordingborg Kommune ønsker vi et stærkt og frugtbart samarbejde med borgerne. Vi har skitseret samarbejdet i vores Nærdemokratimodel.
  • Vordingborg Kommune er inddelt i 16 lokalområder med hvert sit lokalråd. Du kan se de 16 lokalområder her. Alle borgere i kommunen tilhører et lokalråd. Lokalrådene er nedsat som frivillige foreninger, der skal sikre, at der etableres et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum mellem Vordingborg Kommune og engagerede borgere, organisationer, foreninger og erhvervsliv i de enkelte lokalområder.
  • Til hvert lokalområde/lokalråd er der knyttet et dialogudvalg af lokalpolitikere. Dialogudvalgene er nedsat på tværs af partier og politiske udvalg. I dagligdagen er der en tæt dialog mellem dialogudvalg, administration og lokalrådets bestyrelse. Én gang om året mødes lokalrådets bestyrelse med administrationen til et administrativt stormøde.
  • Endvidere afholder lokalrådet mindst én gang om året et åbent dialogmøde mellem borgerne i de enkelte lokalområder og deres tilknyttede dialogudvalg.
  • Dialogen og samarbejdet mellem politikere, administration og lokalråd medvirker til et bredt og helhedsorienteret syn på de enkelte lokalområders styrker og udfordringer. De enkelte områders styrker og udfordringer findes ofte beskrevet i lokalrådenes lokale udviklingsplaner (LUPer), som er udarbejdet efter et koncept, som administrationen har udarbejdet i samarbejde med lokalrådene. Se konceptet her.
  • Du kan herunder også se de grønne udviklingsplaner.
  • Se kontaktoplysninger på dit lokalråd samt lokalrådenes paraplyorganisation 'Landsbyforum' herunder: 

Allerslev-Skibinge Lokalråd

Allerslev-Skibinge Lokalråd
Kontaktperson Ralf Rasmussen, Rekkendevej 6, 4720 Præstø, tlf. 60 38 58 28,
allerslev-skibingelokalraad@mail.dk;
Tilknyttet dialogudvalg 5

 

Bogø Lokalråd

Bogø Lokalråd
Kontaktperson Michael Olesen, Vestergade 8, 4793 Bogø, 23 29 76 58, mao@hjemmeguf.dk;

Tilknyttet dialogudvalg 2

 

Bårse-Beldringe Lokalråd

Bårse-Beldringe Lokalråd
Kontaktperson Henning Elsmark, Fredensvej 11, Bårse, 4720 Præstø, tlf. 51 33 25 92
henning.elsmark@live.dk 
www.baarse-beldringe-lokalraad.dk
Tilknyttet dialogudvalg 4

Jungshoved Lokalråd

Jungshoved Lokalråd
Kontaktperson Tina Åsberg, Stavreby Strandvej 48, 4720 Præstø, tlf. 25 38 81 28, 

lokalraadetjungshoved@gmail.com
www.jungshoved.net  
Tilknyttet dialogudvalg 1 

 

Kastrup - Neder Vindinge Lokalråd

Kastrup - Neder Vindinge Lokalråd
Kontaktperson Carsten Olsen, Svalevej 10, 4760 Vordingborg, tlf. 55 34 64 58, colsen@vordingborg.dk
Tilknyttet dialogudvalg 2

 

Lokalrådet for Kalvehave og Omegn

Lokalrådet for Kalvehave og Omegn
Kontaktperson Thomas Finke, Strandvej 1A, 4771 Kalvehave, tlf. 28 96 93 10,

thomas.finke@me.com
 
www.kalvehavelokalraad.dk
Tilknyttet dialogudvalg 4

 

Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne

Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne
Kontaktperson John Hove, Morelvej 19, 4735 Mern, tlf. 55 99 75 75 / 25 70 87 99, hove@anarki.dk
http://www.mernogomegn.dk/368443459

Tilknyttet dialogudvalg 3

Vordingborg Bys Lokalråd

Lokalrådet for Vordingborg By
Kontaktperson Anders J. Andersen, Keidamsvej 7, 4760 Vordingborg, tlf. 21 64 07 27
e-mail; vblraad@gmail.com

Hjemmeside; http://vlraad.dk/
Tilknyttet dialogudvalg 5

Lundby Lokalråd

 

Lundby Lokalråd
Kontaktperson Lars Karlsson, Mertehøjvej 14, 4750 Lundby, tlf. 25 26 76 19

karlsson.udby@gmail.com
www.lundbylokalråd.dk
Tilknyttet dialogudvalg 3

Nyråd Lokalråd

Nyråd Lokalråd
Kontaktperson Jens-Christian Brandt Jørgensen, Flytter til Nyråd i december 2016, 4760 Vordingborg, tlf. 26 97 31 53 jejo04al@hotmail.com
Tilknyttet dialogudvalg 2

Grøn udviklingsplan for Nyråd

Præstø Lokalråd

Præstø Lokalråd
Kontaktperson Klaus Lindegaard, Rævsvænge 1, 4720 Præstø, tlf. 22 71 01 12, 
klauslindegaard@yahoo.dk
www.praestoe-lokalraad.dk
Tilknyttet dialogudvalg 1

 

Stege og Omegns Lokalråd

Stege og Omegns Lokalråd
Kontaktperson Camilla Bøggild, Søndersognsvej 101, 4780 Stege, tlf. 30 52 79 60;
Camilla@ewald-hansen.dk
kontakt@stegeogomegn.dk
www.stegeogomegn.dk
Tilknyttet dialogudvalg 3

Stensved Lokalråd

Stensved Lokalråd
Kontaktperson Jette Rosenberg, Skovhusevej 13b, 4773 Stensved, tlf. 55 38 67 83 /20 19 27 83, 
skovhuse.rosenberg@mail.dk;
Tilknyttet dialogudvalg 5

Vestmøn Lokalråd (samt kontaktperson til Landsbyforum)

Vestmøn Lokalråd (samt kontaktperson til Landsbyforum)
Kontaktperson Jørn Svenstrup, Klekkendevej 12, 4792 Askeby,  tlf. 55 81 70 66 / 30 42 31 48,
Hestesvenstrup@sport.dk
www.vestmoen-lokalraad.dk
Tilknyttet dialogudvalg 1

 

Ørslev Lokalråd

Ørslev Lokalråd
Kontaktperson Michael Laursen, Svinkærvej 36, 4760 Vordingborg, tlf. 40 10 70 44,
svingkaervej36@webspeed.dk;
Tilknyttet dialogudvalg 4

 

Østmøn Lokalråd

Østmøn Lokalråd
Kontaktperson Torben Nielsen, Toftevænget 1, Magleby, 4791 Borre, tlf. 55 81 23 36 / 40 46 23 36,

torben@skalbjerggaard.dk
Tilknyttet dialogudvalg 1

 Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side