Faste udvalg

I Vordingborg Kommune er der nedsat otte faste politiske udvalg.

Dagsordener og referater fra alle de politiske udvalg

Mødekalender

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Medlemmer

  • Kirsten Overgaard (formand)

  • Helle Mandrup Tønnesen (næstformand)

  • Mette Høgh Christiansen

  • Birgitte Steen Jørgensen

  • Asger Diness Andersen

  • Nina Møhler

  • Bent Maigaard  

Kontaktoplysninger på medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Erhvervsudvalget

Medlemmer

  • Asger Diness Andersen (formand)

  • Thorbjørn Kolbo (næstformand)

  • Kim Errebo

  • Poul A. Larsen

  • Bent Maigaard

Kontaktoplysninger på medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Erhvervsudvalget blev oprettet pr. 1. januar 2014.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Medlemmer

  • Eva Sommer-Madsen (formand)

  • Else-Marie Langballe Sørensen (næstformand)

  • Brit Skovgaard

  • Henning Larsen

  • Thorbjørn Kolbo

  • Kim Errebo

  • Jørn Elo Hansen

Kontaktoplysninger på medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Socialudvalget

Medlemmer

  • Heino Hahn (formand)

  • Vibe Bøgvad (næstformand)

  • Henning Larsen

  • Eva Sommer-Madsen

  • Michael Larsen

Kontaktoplysninger på medlemmer af Kommunalbestyrelsen 

Udvalgets ansvarsområder omfattede i 2006 - 2009 også Psykiatriudvalgets områder.

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Medlemmer

 • Kim Petersen (formand)

 • Mette Høgh Christiansen (næstformand)

 • Brit Skovgaard

 • Kirsten Overgaard

 • Vibe Bøgvad

Kontaktoplysninger på medlemmer af Kommunalbestyrelsen 

Sundheds- og Psykiatriudvalget blev oprettet pr. 1. januar 2014. Sundhedsudvalget var i perioden 2006 - 2013 et selvstændigt udvalg. Psykiatri hørte i perioden 2006 - 2009 under Socialudvalget og var i 2010 - 2013 et selvstændigt udvalg.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Medlemmer

 • Thomas Christfort (formand)
 • Carsten Olsen (næstformand)
 • Bo Manderup
 • Nina Møhler
 • Helle Mandrup Tønnesen
 • Peter E. Jonassen 
 • Per Stig Sørensen

Kontaktoplysninger på medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Teknik- og Miljøudvalget blev oprettet pr. 1. januar 2014. Teknikudvalget var i perioden 2006 - 2013 et selvstændigt udvalg. Miljøudvalget var i perioden 2006 - 2013 også et selvstændigt udvalg, der i 2010 - 2013 hed Miljø- og Klimaudvalget. 

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Medlemmer

 • John Pawlik (formand)

 • Kurt Johansen(næstformand)

 • Kim Petersen

 • Jørn Elo Hansen

 • Poul A. Larsen

Kontaktoplysninger på medlemmer af Kommunalbestyrelsen 

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Medlemmer

 • Michael Seiding Larsen (formand)

 • Heino Hahn (næstformand)

 • Mikael Smed

 • Else-Marie Langballe Sørensen

 • Tage Vestergaard
 • Birgitte Steen Jørgensen 

 • Thomas Christort

 • Per Stig Sørensen
 • Bo Manderup

Kontaktoplysninger på medlemmer af Kommunalbestyrelsen