Sundheds- og Psykiatriudvalget

Medlemmer

  • Kim Petersen (formand)

  • Mette Høgh Christiansen (næstformand)

  • Brit Skovgaard

  • Kirsten Overgaard

  • Vibe Bøgvad

Kontaktoplysninger på medlemmer af Kommunalbestyrelsen 

Sundheds- og Psykiatriudvalget blev oprettet pr. 1. januar 2014. Sundhedsudvalget var i perioden 2006 - 2013 et selvstændigt udvalg. Psykiatri hørte i perioden 2006 - 2009 under Socialudvalget og var i 2010 - 2013 et selvstændigt udvalg.