Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Medlemmer

  • Michael Seiding Larsen (formand)

  • Heino Hahn (næstformand)

  • Mikael Smed

  • Else-Marie Langballe Sørensen

  • Tage Vestergaard
  • Birgitte Steen Jørgensen 

  • Thomas Christort

  • Per Stig Sørensen
  • Bo Manderup

Kontaktoplysninger på medlemmer af Kommunalbestyrelsen