Spørgetidsregler

Efter Kommunalbestyrelsens ordinære, offentlige møde afholdes spørgetid af indtil ½ times varighed. Fremsættes der ikke spørgsmål umiddelbart efter det offentlige kommunalbestyrelsesmøde, bortfalder spørgetiden for det pågældende møde.

 1. Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør,
  - om spørgsmålet skal besvares under spørgetiden, og
  - hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer der skal svare, under hensyntagen til spørgerens evt. ønsker.

  Spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af den kommunale forvaltning, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forelægges skriftligt.

 2. Spørgere skal, inden de stiller spørgsmål, oplyse deres navn og adresse.

 3. Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner – heller ikke om spørgeren selv. 

 4. En spørger har i alt 2–3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2–3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgerens evt. opfølgende spørgsmål.
   
 5. Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren.
   
 6. Spørgetiden suspenderes fire måneder før kommunalvalg – dvs. august, september, oktober og november.
   
 7. Spørgetiden ledes af borgmesteren, som det også tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement.
   
 8. Reglementet trådte i kraft pr. 1. januar 2010.

 

Godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 7. december 2009 og senest godkendt på det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde den 2. december 2013 og på kommunalbestyrelsesmødet den 16. januar 2014.