Bevillingsnævnet

Formål

Kommunalbestyrelsen har nedsat et bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til Kommunalbestyrelsen.

Nævnet behandler ansøgninger om

• Alkoholbevilling
• Fornyelse af alkoholbevilling
• Godkendelse af bestyrer
• Udvidet åbningstid
• Ændring af sammensætningen i bestyrelsen

Regler for restaurationer, cafe'er m.v., herunder regler om alkoholbevilling, åbningstider og forbud mod servering af spiritus for unge under 18 år, fastsættes i Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (Restaurationsloven).

Læs mere om Restaurationsloven

Forretningsorden

Bevillingsnævnet har vedtaget en forretningsorden for nævnets arbejde.
Se forretningsorden for Bevillingsnævnet.

Møder

Bevillingsnævnet afholder normalt møde en gang i kvartalet i marts, juni, september og december måned.

Medlemmer

Bevillingsnævnet i Vordingborg Kommune består af syv medlemmer, seks medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen heraf to som branchekyndige fra Horesta og 3F. Politidirektøren er født medlem af nævnet.

• Michael Seiding Larsen, formand
• Poul A. Larsen, næstformand
• Daniel Irvold
• Michael Viborg Nielsen
• Vivi Schou (Horesta)
• Hans Jes Bækkel (3F)
• Politidirektøren

Horesta

Horesta er en sammenslutning af hotel- og restaurationsvirksomheder. Her kan der indhentes nyttige oplysninger – både i opstartsfase og vedr. driftsfasen.

Læs mere på Horestas hjemmeside

3F

3F tegner overenskomster (aftaler) - som fastsætter arbejdsbetingelserne - mellem arbejdsgiver og de ansatte på hotel- og restaurationsområdet.

3F's medlemmer arbejder inden for hotel- og restaurationsbranchen f.eks kokke, tjenere, catere, smørrebrødsjomfruer, receptionister, opvaskere, stuepiger og dørmænd.

Læs mere på 3F's hjemmeside

Ansøgninger

Du kan hente de forskellige blanketter til ansøgningerne på Politiets hjemmeside.

Herefter sendes ansøgning med tilhørende bilag til:

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Kørekort & Bevilling
Nybrogade 5
4900 Nakskov

Politiet behandler ansøgningerne og sender dem videre til Bevillingsnævnet med politidirektørens indstilling.

Ansøgning om tilladelse til udendørsservering

Ansøgning om tilladelse til udendørsservering skal ske til Afdelingen Trafik, Park og Havne, Att.: Jane Helen Trust Andreasen, Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg eller på mail jtru@vordingborg.dk eller på telefon 55 36 24 67.

Bevillingsnævnet anbefaler

At du orienterer dig om ansøgningsskema, tilladelse fra Fødevareregionen, Brandmyndigheden, lovgrundlag og de krav der stilles, inden du investerer i restaurationsbranchen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om Bevillingsnævnet, er du velkommen til at kontakte Bevillingsnævnets sekretær Birgitte Storberg på bist@vordingborg.dk eller tlf. 55 36 27 29.

Hvis du har spørgsmål om alkoholbevilling m.v., skal du kontakte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi – Kørekort & Bevilling på telefon 55 31 14 48.