Det Frivillige Samråd

Formål

Det Frivillige Samråd skal sikre dialog og er høringspart i emner, der har betydning for frivillige i Vordingborg Kommune. Rådet tildeler desuden midler fra frivilligpuljen, som skal medvirke til at udvikle, inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes frivillighedspolitik.

Medlemmer

Det frivillige Samråd i Vordingborg Kommune består af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer og seks repræsentanter for de frivillige i Vordingborg Kommune. De frivillige i rådet er valgt for to år. De fire medlemmer udpeges af:

  • Foreningen Frivilligcenter Sydsjælland – Møn udpeger en repræsentant, der dækker kategorien ”Social og Sundhed”
  • Folkeoplysningsrådet udpeger en repræsentant, der dækker kategorien ”Kultur og musik”
  • Idrætsrådet udpeger en repræsentant, der dækker kategorien ”Idræt og motion”
  • Fritidsrådet udpeger en repræsentant, der dækker kategorien ”Fritid og korps”
  • To af de frivillige repræsentanter vælges ved den årlige dialogdag for frivillige. Første gang i efteråret 2015, hvorfor første periode fra 1. januar 2014 til 31.december 2015 blev valgt på anden vis.

De to sidste repræsentanter for de frivillige skal vælges blandt og af deltagerne ved ” Frivillig Fredag” som afholdtes den sidste fredag i september.
Disse to pladser er ikke ”øremærket” en bestemt kategori, men kan repræsentere alle former for frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune, der ikke er dækket af de udpegede kategorier. Både foreninger, organisationer eller borgere kan indstille frivillige. 

Læs mere om Det Frivillige Samråd: 

Kontakt

Formand: 
Pia Westergaard, tlf: 25 21 33 19, pia@pigespejder.dk.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Kim Errebo, tlf. 2466 7717, Kerrebo@vordingborg.dk
Jørn Elo Hansen, tlf. 5581 6142, jehansen@vordingborg.dk
Else-Marie Langballe Sørensen, tlf. 3053 3279, emsoerensen@vordingborg.dk