Integrationsrådet

Formål 

Rådet skal medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.

  • Integrationsrådet er bindeleddet mellem Vordingborg Kommunes flygtninge og indvandrere og kommunalbestyrelsen i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik.

  • Integrationsrådet skal høres i sager, der vedrører etniske minoriteter i Vordingborg Kommune

  • Integrationsrådet kan på eget initiativ afgive udtalelser om kommunens integrationsindsats

  • Integrationsrådet kan stå for arrangementer, der fremmer integration og medborgerskab.

     

Integrationspris

 

Integrationspris 2016

Der var fokus på integration og kulturel mangfoldighed på arbejdspladsen, og prisen gik til Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter. Se prisoverrækkelsen, der blev dækket af TV Øst.

Integrationspris 2017

Prisen uddeles i efteråret – nærmere information følger. 

Integrationsrådets arrangementer

Integrationsrådet afholder en række arrangementer og aktiviteter i løbet af året. 

Information om næste arrangement vil blive vist her.

Tur til Slotshaven den 21. maj 2017

Ansøg om midler i Integrationsrådets pulje

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune har besluttet, at en del af de midler, som rådet har til rådighed i 2017 afsættes i en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til integrationsfremmende aktiviteter.

Puljen er i 2017 på 20.000 kr.

Læs mere om kriterier for tildeling og administration af puljen.

Hvem kan sidde i Integrationsrådet?

Rådet har 17 pladser.

De ni pladser fordeles mellem de største flygtninge- og indvandrergrupper og efterkommere i Vordingborg Kommune. Hvis det ikke er muligt at finde repræsentanter herfra, bliver mindre flygtninge- og indvandrergrupper repræsenteret.

Herudover sidder der to repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Vordingborg, en repræsentant for skole- og uddannelsesområdet, en repræsentant for fritids/foreningsområdet, en repræsentant for sundheds- og ældreområdet, en repræsentant for frivillighedsområdet og en repræsentant for sprogskoleområdet.

Medlemmer af Integrationsrådet 2014 - 2017

Farid Faizi – Afghanistan (Formand)

Drissia Knudsen – Marokko (Næstformand)

Bigman A. Nkunkununu - Zimbabwe

Claret Christensen - Brasilien  

Elena Munck - Rusland

Junjie Wu - Kina

Senol Engin – Tyrkiet

Shadi Baker Ali - Syrien

Umar Dadaev - Tjetjenien

Kirsten Rasmussen – Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp m.fl. (repræsenterer frivillighedsområdet)

Sys Skive - Leder i ældreplejen (repræsenterer sundheds- og ældreområdet)

Margit Rasmussen - medlem af DGI Storstrømmens bestyrelse (repræsenterer fritids- og foreningsområdet)

Cecilie Sandbjerg – afdelingsleder hos Lær dansk i Vordingborg (repræsenterer sprogcenterområdet)  

Lisbeth Juliussen - leder af en daginstitution (repræsenterer skole- og uddannelsesområdet samt dagtilbud)

Bent Maigaard - Kommunalbestyrelsesmedlem

Mette Høgh Christiansen - Kommunalbestyrelsesmedlem

 

Mødeplan for Integrationsrådet 2017

Formandskabsmøder (dagsorden fastlægges)
Integrationsrådets møder 
 Mandag den 9. januar Mandag den 23. januar
 Torsdag den 2. marts Onsdag den 5. april
 Onsdag den 3. maj Onsdag den 7. juni
 Mandag den 19. juni Tirsdag den 29. august
 Mandag den 18. september Mandag den 23. oktober
 Torsdag den 2. november Onsdag den 6. december


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side