Integrationsrådet

Formål 

Rådet skal medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.

 • Integrationsrådet er bindeleddet mellem Vordingborg Kommunes flygtninge og indvandrere og kommunalbestyrelsen i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik.

 • Integrationsrådet skal høres i sager, der vedrører etniske minoriteter i Vordingborg Kommune

 • Integrationsrådet kan på eget initiativ afgive udtalelser om kommunens integrationsindsats

 • Integrationsrådet kan stå for arrangementer, der fremmer integration og medborgerskab.

   

Integrationspris

 

Integrationspris 2017

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune vil gerne udtrykke offentlig anerkendelse overfor enkeltpersoner, virksomheder, offentlige arbejdspladser eller foreninger, som har gjort en særlig indsats for at fremme kulturel mangfoldighed og integration. Derfor uddeler Integrationsrådet en gang om året en Integrationspris. Prisen består af 2.500 kr. og en kunstgenstand.

Kriterier

I sin udvælgelse lægger Integrationsrådet vægt på, at prismodtageren opfylder et eller flere af nedenstående kriterier. Prismodtageren:

 • Har arbejdet vedholdende og engageret med integrationsindsatsen.
 • Har fundet og fastholdt gode initiativer, der styrker mangfoldighed og integration.
 • Inspirerer og opmuntrer andre til at tage del i integrationsindsatsen og øger dermed engagementet og virkelysten på området.
 • Er nytænkende i sin tilgang til integrationsindsatsen og afprøver nye muligheder.
 • Deltager aktivt i lokalsamfundet f.eks. med at opbygge fællesskaber på tværs af kulturer og styrke det aktive medborgerskab.

Indstilling

Du har mulighed for at indstille den aktør, som du mener har fortjent at vinde integrationsprisen. Du bedes sende en begrundet indstilling til Integrationsrådets koordinator Cecilie Berg Mikkelsen: cemi@vordingborg.dk

Husk at skrive kontaktoplysningerne på dig selv og den/dem du indstiller.

Fristen for indstillinger er onsdag den 27. september kl. 12.00.

Prisuddeling

Prisuddelingen finder sted onsdag den 11. oktober kl. 18.15 i Medborgerhuset, hvor Borgmesteren vil overrække prisen. Der vil være en let forplejning og mulighed for at møde Integrationsrådets medlemmer.

Alle de indstillede kandidater til integrationsprisen vil blive offentliggjort op til prisuddelingen.

Integrationspris 2016

I 2016 gik prisen til Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter. Se prisoverrækkelsen, der blev dækket af TV Øst.

Integrationsrådets arrangementer

Integrationsrådet afholder en række arrangementer og aktiviteter i løbet af året. 

Information om næste arrangement vil blive vist her.

Valg til Integrationsrådet

 • I perioden fra den 24. november til den 14. december 2017 afvikles der valg til Integrationsrådet.
 • Integrationsrådet består af 17 medlemmer, hvoraf de 9 pladser fordeles blandt flygtninge- og indvandrergrupperne i Vordingborg Kommune. Det er de 9 pladser, der valg til. 

Se og læs om kandidaterne

Læs mere om regler for afholdelse af integrationsrådsvalget i Vordingborg

Hent pjece om valg til integrationsrådet

Hvem kan sidde i Integrationsrådet?

Rådet har 17 pladser.

De ni pladser fordeles mellem de største flygtninge- og indvandrergrupper og efterkommere i Vordingborg Kommune. Hvis det ikke er muligt at finde repræsentanter herfra, bliver mindre flygtninge- og indvandrergrupper repræsenteret.

Herudover sidder der to repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Vordingborg, en repræsentant for skole- og uddannelsesområdet, en repræsentant for fritids/foreningsområdet, en repræsentant for sundheds- og ældreområdet, en repræsentant for frivillighedsområdet og en repræsentant for sprogskoleområdet.

Medlemmer af Integrationsrådet 2014 - 2017

Farid Faizi – Afghanistan (Formand)

Drissia Knudsen – Marokko (Næstformand)

Bigman A. Nkunkununu - Zimbabwe

Claret Christensen - Brasilien  

Elena Munck - Rusland

Junjie Wu - Kina

Senol Engin – Tyrkiet

Shadi Baker Ali - Syrien

Umar Dadaev - Tjetjenien

Kirsten Rasmussen – Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp m.fl. (repræsenterer frivillighedsområdet)

Sys Skive - Leder i ældreplejen (repræsenterer sundheds- og ældreområdet)

Margit Rasmussen - medlem af DGI Storstrømmens bestyrelse (repræsenterer fritids- og foreningsområdet)

Cecilie Sandbjerg – afdelingsleder hos Lær dansk i Vordingborg (repræsenterer sprogcenterområdet)  

Lisbeth Juliussen - leder af en daginstitution (repræsenterer skole- og uddannelsesområdet samt dagtilbud)

Bent Maigaard - Kommunalbestyrelsesmedlem

Mette Høgh Christiansen - Kommunalbestyrelsesmedlem

 

Mødeplan for Integrationsrådet 2017

Formandskabsmøder (dagsorden fastlægges)
Integrationsrådets møder 
 Mandag den 9. januar Mandag den 23. januar
 Torsdag den 2. marts Onsdag den 5. april
 Onsdag den 3. maj Onsdag den 7. juni
 Mandag den 19. juni Tirsdag den 29. august
 Mandag den 18. september Mandag den 23. oktober
 Torsdag den 2. november Onsdag den 6. december

Ansøg om midler i Integrationsrådets pulje

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune har besluttet, at en del af de midler, som rådet har til rådighed i 2017 afsættes i en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til integrationsfremmende aktiviteter.

Puljen er i 2017 på 20.000 kr.

Læs mere om kriterier for tildeling og administration af puljen.