Vil du stemme inden valgdagen?

Du har mulighed for at stemme inden valgdagen. Det hedder at brevstemme, fordi din stemme bliver sendt pr. brev til det valgsted, hvor du hører til. 

Hvornår?

Du kan brevstemme fra tirsdag den 10. oktober til fredag den 17. november. 

Borgerservice i Vordingborg Kommune holder ekstraordinært åbent lørdag den 4. november og lørdag den 11. november, begge dage kl. 10-12.

Hvor?

Du kan afgive din stemme i Borgerservice i alle kommuner i Danmark. Det behøver altså ikke at være i din egen kommune.

Vær dog opmærksom på, at listen over opstillede kandidater i Vordingborg Kommune kun hænger i de lokale Borgerservice i Vordingborg, Stege og Præstø. 

Hvordan?

Du skal fremvise gyldig legitimation såsom kørekort, sundhedskort eller pas.

Derefter får du udleveret en lille stemmeseddel, som du selv skal udfylde med partibogstav eller partinavn og evt. navn på den kandidat, du vil stemme på. Se her, hvem du kan stemme på til kommunalvalget.

Når du har udfyldt stemmesedlen, skal den lægges i en farvet konvolut. Den bliver derefter lagt i en yderkuvert sammen med et følgebrev, som du skal underskrive.