Byudvikling på Stationsområdet

Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage forslag til "lokalplan C 17.06.01- Stationsområdet i Vordingborg" i marts/april 2018. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et visionsoplæg fra Årstiderne arkitekter i januar 2017. 

Lokalplanforslaget er en del af en samlet udvikling for Stationsområdet, som et led i Helhedsplanen for Vordingborg By. Forslaget bygger videre på ideer fra både visionsoplægget og områdefornyelsesprojektet ”De Røde Løbere”, hvor der arbejdes med de potentialer og muligheder, der findes på Stationsområdet for at åbne op for dannelsen af en ny levende bydel i Vordingborgs bymidte.

I denne nye planlægning af området, arbejdes der samtidig på at sammenbinde byen på en ny og interessant måde. Via den kommende gangbro over jernbanen og det nye offentligt tilgængelige byrum, som går gennem boligbebyggelsen, opstår den fysiske og visuelle sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne og midtbyen, som hidtil har været fraværende.

Banedanmarks opgradering af jernbanestrækningen fra Femern Bælt-forbindelsen til Ringsted, har stor indflydelse på områdets funktion og omkringliggende arealer. Bl.a. etableringen af den ny vejbro på Ny Næstvedvej og Stationsbygningens anvendelse i fremtiden.

På Borgermødet om Stationsområdet, som blev afholdt den 23. januar 2018 på Vordingborg Rådhus, præsenteredes det igangværende udviklingsarbejde af medarbejdere fra Vordingborg Kommunes Planafdeling, Plan og By.

Der arbejdes netop nu på et udviklingsprojekt, hvori den nye lokalplan indgår og hvor man tager hånd om de forandringer, som er i gang på Stationsområdet.  Der er en projektansøgning til Fonden Realdania under udarbejdelse, hvori Stationsområdet og Stationsbygningens fremtidige anvendelse indgår. Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af denne ansøgning i februar 2018, vil ansøgningen blive indsendt til Fonden Realdania. Sidst i marts 2018 vil Fonden afgøre, hvorvidt Vordingborg Kommune bliver udvalgt og dermed får støtte til videreudviklingen af det ansøgte udviklingsprojekt.

Efter den forventede vedtagelse af lokalplan C 17.06.01 Stationsområdet i Vordingborg, vil omdannelsen af Stationsområdet igangsættes.