Stege By

  • Helhedsplan for Stege er nu i offentlig høring i perioden 7. september til 2. november 2106.

Startskuddet er et møde i Mønhallerne i Stege, 15. september 2016 fra 19.00 til 21.00. På mødet præsenteres planen og der vil blive orienteret om mange af de initiativer, der allerede nu arbejdes med i Stege by.

Planen er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen.

I planen er der fokus på at udnytte potentialet i samspillet mellem handel og turisme, og på at hverdagstilbuddene, f.eks. faciliteterne i Mønshallerne og de rekreative stier og byområder tænkes ind i en turismemæssig sammenhæng. Der fokuseres også på, at Stege skal være en attraktiv by at bo og drive virksomhed i, idet det anses for en forudsætning for en god udvikling af turismepotentialet. 

Forslag til Helhedsplan Stege

Potentialeanalyse StegeDu vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side