Vordingborg Erhvervshavn

Havneudvidelsen

  • Vordingborg Havn er i gang med at udvide sin kapacitet med et nyt kajanlæg og et nyt stort havnebassin. Udbygningen skyldes flere nye kunder på havnen. Udbygningen bringer Vordingborg Havn op blandt de store havne på Sjælland. 
  • Det nye kajanlæg  vil give havnen en større kapacitet og fleksibilitet til hurtigt at afvikle den stigende skibstrafik til Vordingborg Havn. Det betyder, at skibe op til 200 m vil kunne anløbe havnen. 
  • For at give plads til større skibe er sejlrenden i gang med at blive uddybet til 10,4 meter og udvides til 70 meters bredde. Uddybningsarbejdet vil tage et års tid og forventes færdigt i 2019. Samtidig er de tilstødende havnearealer byggemodnet, så der er kommet plads til nye virksomheder på havnen. Derudover bliver Vordingborg Havn produktionshavn for den nye Storstrømsbro 

Følg med i havneudvidelsen

Har du lyst til at følge med i havneudvidelsen, så klik dette linke til vores webcam.