Vordingborg Erhvervshavn

Havneudvidelsen

Vordingborg Havn bliver produktionshavn for den nye Storstrømsbro - læs mere her

Vi har gang i en meget stor havneudvidelse, og du har mulighed for at følge med. Se med på vores webcam.

Vordingborg Havn har udvidet sin kapacitet med et nyt kajanlæg og et nyt stort havnebassin vest for Masnedø. Udbygningen skyldes flere nye kunder på havnen. Udbygningen bringer Vordingborg Havn op blandt de store havne på Sjælland.

Vordingborg Havn er nu udvidet med et 158 meter nyt kajanlæg, og et nyt havnebassin vest for det eksisterende havneanlæg på Masnedø. For at give plads til større skibe er sejlrenden uddybet ind til havnen fra 6,5 til 7,4 meter, og udvidet til 40 meters bredde. Samtidig er de tilstødende havnearealer byggemodnet, så der er kommet plads til nye virksomheder på havnen.

Når det nye kajanlæg og havnebassin er færdigt, og når kundegrundlaget er på plads, indledes arbejdet med at forberede de næste mulige etaper af havneudvidelsen, som skal tilføre havnen yderligere havnearealer, mere kaj og uddybe sejlrenden til 10,40 meter, så der bliver mulighed for at betjene endnu større skibe. Havneudvidelsen etape 1 er udført  af CG Jensen A/S, MSE A/S og Svendborg Uddybning.