Vordingborg Erhvervshavn

Nyheder

Pressemeddelelse 17. juli 2018

Vordingborg Havn udvides nu som led i byggeriet af den nye Storstrømsbro Vordingborg Havn indgår aftale med SBJV om at udvide havnen med en anlægshavn, som skal bruges til byggeriet af den nye Storstrømsbro. Arbejdet med havneudvidelsen går i gang med det samme, så et nyt kajanlæg kan være klar om seks måneder, når de store broelementer fra den nye fabrik skal udskibes fra foråret næste år.

Konsortiet bag Storstrømsbroen SBJV (Storstrøm Bridge Joint Venture), har valgt at placere sin produktion af broens elementer på Masnedø - tæt ved Vordingborg Havn og det kommende brobyggeri. I den forbindelse har SBJV indgået en aftale med Vordingborg Havn om at bygge en helt ny anlægshavn. Ifølge aftalen vil konsortiet råde over det nyopførte anlæg, bl.a. 150 meter havnekaj, i den periode Storstrømsbroen skal bygges, men når brobyggeriet er færdigt i 2023 vil Vordingborg Havn overtage kajområdet og vil således sammenlagt råde over 1 km kajanlæg. Det er et win-win projekt, siger direktør for Vordingborg Havn, Jan Michelsen: ”Aftalen mellem SBJV og Vordingborg Havn har stor betydning for Vordingborg Havns strategiske udviklingsmuligheder og vækstpotentiale, så det er rigtigt positivt, at det er Masnedø, der skal lægge grund til elementfabrikken. Det vil betyde endnu flere muligheder for opgaver og arbejdspladser for vores lokale virksomheder”.

Elementfabrikken opføres i løbet af efterår/vinter (2018-2019) på den tidligere gartnerigrund på en ca. 20 hektar stor grund, hvor der bl.a. etableres betonværk, faciliteter til fabrikation af armering og støbning samt mandskabsfaciliteter. Derudover skal der være lagerplads, hvor elementerne kan opbevares, indtil de sejles ud. Aftalen om udvidelsen af havnen betyder også, at Vordingborg Havn igangsætter en uddybning omkring den kommende kaj. Der skal uddybes til 6,5 meters dybde og den nuværende stenmole skal forlænges for at sikre læ til de skibe der anløber den nye anlægshavn. Der bliver masser af aktivitet på havnen som følge af brobyggeriet, vurderer Havnebestyrelsesformand Poul A. Larsen: ”I de kommende år vil hundrede af broarbejdere være bosiddende i området, og den afledte effekt af den bosætning vil kunne mærkes hele vejen rundt i det lokale erhvervsliv, både inden for håndværkerfagene men også i servicefagene. Det vil i den grad være med til at holde hjulene i gang og øge beskæftigelsen”.

Byggeriet af Storstrømsbroen er i fuld gang, og aftalen om udvidelsen af Vordingborg Havn er blot et af flere skridt på vejen, som skal sikre, at broen står klar til biltrafik i 2022 og til jernbanetrafik i 2023. ”Et stort infrastrukturprojekt som Storstrømsbroen giver afledte muligheder for en opgradering af eksisterende infrastruktur, og det er udvidelsen af havnen i Vordingborg et godt eksempel på. Vi er glade for det gode samarbejde med havnen, og glæder os over en aftale, som tilgodeser begge parter. Ud over opførelsen af den nye anlægshavn forløber arbejdet med Storstrømsbroen efter planen, og vi går snart i gang med at etablere byggepladsen og opføre betonelementfabrikken på Masnedø”, slutter projektdirektør Ennio Buson fra SBJV.

For yderligere information, kontakt venligst: Jan Michelsen, CEO, Vordingborg Havn, tlf. 51 42 03 10 janm@vordingborg.dk

Jan-Jaap, Udviklingschef, Vordingborg Havn, tlf. 24 76 41 93, jjcr@vordingborg.dk

Eva Silva, Ingeniør, SBJV, træffes gennem Christian Lemvigh, tlf. 53 72 72 83, cl@corpmatters.dk

Nyhedsarkiv

Uddybningsarbejde genoptages i uge 29 2018

Uddybningsarbejdet i forbindelse med havneudvidelse begynder igen i uge 29. Firmaet Rohde-Nielsen indsætter mindre fartøjer i forhold til sidste ombæring. Der mangler at blive uddybet ca. 700.000 m3, og samtidigt uddybes der til entreprenøren SBJV's (brokonsortiet Storstrøms Bridge Joint Venture) anlægshavn. Arbejdet starter i vinkelhavnen, således at firmaet Munck kan fortsætte deres arbejde med at etablere kaj. Arbejdet er færdigt medio november 2018. Der arbejdes ikke i sejlrenden om natten.

Spørgsmål eller andre henvendelser kan rettes til Havnekontoret på mail Vordingborghavn@vordingborg.dk

 

Årsresultatet for 2017 er mere end fordoblet

Se indslaget fra TV Øst om den første spunsramning april 2018 

Læs mere om den aktuelle havneudvidelse i nyheden fra Danske Havne marts 2018

Artikel om havneudvidelsen bragt i Marina News Oktober 2016

Se video om Vordingborg som knudepunkt mellem Skandinavien og Europa