Jobtræningen

Spændende aktiviteter i flotte omgivelser 

Jobtræningen er et samværs- og beskæftigelsestilbud til normaltbegavede unge med autismespektrumforstyrrelser og tilbyder derudover beskyttet beskæftigelse. Se nærmere under "Tilbuddets indhold". Der er medarbejdere i dagtimerne i hverdagene.

For sagsbehandlere

Tilbuddets indhold

For § 104 (samværs- og beskæftigelsestilbud) gælder:

 • Kommunikativ træning.
 • Social træning.
 • Praktiske aktiviteter.
 • Intellektuelle aktiviteter

For § 103 (beskyttet beskæftigelse) gælder:

 • Der tilbydes et arbejde, hvor der tages særlige hensyn til dine fysiske / psykiske / sociale forudsætninger.
 • Man aflønnes med et mindre honorar for sin arbejdsindsats.
 • Arbejdstilbuddet er typisk placeret i dagtimerne, inden for tidsrummet kl. 8 – 16.
 • Der er mulighed for at kombinere arbejdstilbuddet med et aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens § 104, så du kun arbejder nogle af ugedagene.

Beliggenhed

 • Smukke naturskønne omgivelser.
 • Tæt på Vordingborg centrum.
 • Gode muligheder for offentlig transport.
 • Tæt på vand.