Skovhusevej

Autismespecifikt botilbud til børn og unge

Skovhusevej er et botilbud til børn og unge mellem 6 og 18 år med en autismespektrumdiagnose. På Skovhusevej tilbydes længerevarende døgntilbud eller kortvarigt behandlingstilbud. Der er 6 værelser på Skovhusevej, fællesarealer og dygtigt, specialiseret personale i alle døgnets 24 timer. Der er tilknyttet pædagoger og vågennattevagter, hussassitent, psykolog samt en daglig leder.

For sagsbehandlere

Tilbuddets indhold

  • Der arbejdes efter TEACCH-principperne.
  • Vi tager udgangspunkt i barnets individuelle behov.
  • Konkret vil der blandt andet blive givet støtte i form af social træning og til at indlære praktiske færdigheder såsom rengøring på eget værelse og personlig hygiejne – altså almindelige hverdagsgøremål.
  • Vi lægger vægt på, at barnet deltager i daglige opgaver, tilberedning af mad, borddækning, er med til at smøre madpakker o.s.v.
  • Der gives støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter, til at passe en skoleuddannelse og til at etablere og opretholde sociale relationer.
  • Der bliver tilrettelagt ture og udflugter ud fra børnenes individuelle behov.
  • Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde.

Beliggenhed

  • Skovhusevej er placeret i den hyggelige lille by Stensved, ca. 7 km fra Vordingborg.
  • Nærområdet byder blandt andet på en idrætsforening med fodbold, gymnastik m.m., og ud fra børnenes og de unges ønsker og interesser vil der hertil blive planlagt aktiviteter på selve tilbuddet.