COVID-19 forholdsregler

Autismecenter Storstrøm har taget en række forholdsregler som følge af COVID-19/Corona-epidemien. På denne side kan du læse om nogle af disse forholdsregler.

Et antal af vores beboere har nedsat immunforsvar. Og et sygdomsforløb vil være hårdt for alle vores beboere. Vi har truffet disse forholdsregler for at passe bedst muligt på vores beboere.

Forældre og pårørende til vores beboere og brugere er orienteret om disse tiltag.

Vi tilpasser løbende vores forholdsregler med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi har lukket alle afdelinger, der ikke har faste beboere

Det drejer sig om:

Disse afdelinger vil foreløbigt være lukket indtil 1. juni.

Medarbejderne fra disse afdelinger vil i stedet varetage opgaver på de øvrige afdelinger.

Vi har indført adgangssluser ved alle åbne afdelinger

Der vil kun være adgang til vores afdelinger med forudgående aftale. Find kontaktoplysninger på afdelingernes side under enheder ovenfor.

Ved ankomsten kontakter man medarbejderne på afdelingen pr. telefon. Inden indgang skal man rense sine hænder med desinfektionssprit.

Vi beder om at man begrænser antallet af besøg mest muligt

Ethvert besøg er en potentiel kilde til smitte. Derfor er det en fordel at vi modtager så få besøg som muligt.

Vi vil derfor gerne opfordre til at man aflyser eller udsætter alle besøg, der ikke er absolut nødvendige.