Projekter

Autismecenter Storstrøm har det som et erklæret mål at være en organisation i bevægelse. Af denne simple årsag sætter vi kontinuerligt nye udviklingsprojekter i gang.

Beskæftigelsesprojekt

Autismecenter Storstrøms STU & Jobtræning har i 2015 af Fremfærdspuljen fået støtte til projektet Ressourcer på tværs, et projekt som skal søge at skabe bedre beskæftigelsesmuligheder for unge mennesker med autisme. I projektet styrker vi konkret forbindelserne mellem Autismecentret og det lokale Jobcenter, ligesom vi forsøger at arbejde med de unges kontakt til virksomhederne, så de får mulighed for at folde deres talenter ud.

Etikprojekt

I 2014 har vi arbejdet med at styrke vores evne til at diskutere etiske problemstillinger inden for det autismespecifikke område. Etiske diskussioner er vigtige, men mindst lige så vigtigt er det, at diskussionerne fører til konkrete handlinger i praksis - til gavn for brugere og medarbejdere. Vi har haft professor i etik ved Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen, koblet på projektet. Projektet har været støttet af SL.

I forbindelse med projektet har vi udviklet et idekatalog, der kan bruges som udgangspunkt for at sætte lignende tiltag i gang: At træffe et valg - Idekatalog til arbejde med etiske problemstillinger i socialpædagogisk praksis

Digitalisering

På det digitale plan arbejder vi løbende med at optimere processer ved at gøre indberetnings- og rapporteringsopgaver papirfri. I 2014 har vi fokuseret på riv-krads og nærved-ulykker. Et aktivitetshus har været testafdeling, og grundet de overvejende positive sider ved den digitale indberetningsform (statistik, hurtigere indberetning osv.) er projektet i 2015 blevet rullet succesfuldt ud i hele Autismecentret.

God pædagogisk atmosfære

I 2009-10 arbejdede Autismecenter Storstrøm med god pædagogisk atmosfære. Projektet blev støttet af Socialpædagogernes Landsforbund, som havde afsat 3 millioner til projekter om arbejdsglæde, indflydelse og synlighed. Det var muligt at søge om op til 100.000,00 kr. til projekter inden for disse kategorier.

Projektet blev afsluttet d. 1/6 2010. Nedenfor kan en folder og selve projektet findes:

Folder

Projekt

Vikarprojekt

Vikarprojektet havde til formål at uddanne og opkvalificere nye vikarer samt forbedre samarbejdet mellem faste medarbejdere og vikarer. Projektet blev udført i 2008-9.

Skriv til Heidi Jespersen for yderligere oplysninger.

Livshistorie

Livshistorieprojektet satte fokus på værdien af beboernes historie i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv. Livshistorieprojektet var støttet af BUPL og SL's udviklingsfond. I forbindelse med projektet blev en undervisningsfilm og undervisningsmateriale udarbejdet. Filmen kan ses herunder. Skriv til Pia Rasmussen eller Helle Riis for yderligere oplysninger.