Klubtilbud

Socialt samvær for mennesker med autismespektrumforstyrrelser

Klubbernes målgruppe er børn, unge og voksne med Aspergers syndrom eller normaltbegavede med en autismespektrumforstyrrelse. Denne gruppe mennesker har vanskeligheder ved social integration, fordi de har omfattende problemer med at forstå og håndtere sociale relationer/interaktioner. Dette gør, at gruppen er udsat for social ensomhed og som følge deraf udsat for sekundære affektive forstyrrelser.

I klubberne kan du forvente

 • At indgå i mindre grupper
 • Venskaber
 • Ligestillede netværk
 • Lære at præsentere dig selv og dine interesser
 • Aktiviteter og spil (fx PC, brætspil, rollespil) i samarbejde med andre. Aktiviteterne er planlagt på forhånd, og du har modtaget et program, inden du møder op til den enkelte klubgang.
 • Kognitiv affektiv træning (KAT-kassen)

Tidligere aktiviteter

 • Bueskydning
 • Fremstilling af rekvisitter til rollespil
 • Bowling
 • Biograf
 • Naturaktiviteter
 • Madlavning
 • Snak om søskende
 • Teatersport
 • Café

Børne- og ungdomsklubben

Klub for børn/unge mellem 8 og 17 år

Klubben skal være med til at danne netværk mellem ligestillede, forebygge ensomhed og træne sociale færdigheder. Klubben er åben to gange om måneden i to timer og planlægges afholdt i 10 måneder om året. Endvidere afholdes en årlig tur med overnatning.

Klubeftermiddage afholdes i Autismecenter Storstrøms lokaler på Oringe i Vordingborg. Der er en medarbejder pr. gruppe med tre brugere. I forbindelse med klubben har både forældre og søskende fået mulighed for at mødes og tale sammen i andre lokaler, mens deres pårørende er i klubben. Denne mulighed bliver benyttet i høj grad.

Ved ønske om optagelse skal betalingskommunen give et forhåndstilsagn om betaling. Hvis der er et betalingstilsagn indbydes barnet/den unge samt forældre til en samtale med medarbejdere fra klubben. På baggrund af denne samtale vurderes det, om der kan gives et relevant tilbud til den pågældende. Hvis der kan tilbydes et relevant tilbud i klubben skal kommunen sende betalingstilsagn til Autismecenter Storstrøm. Ved ønske om optagelse i klubberne eller yderligere information om klubberne kan der rettes henvendelse til Autismecenter Storstrøm ved Mette Albrektsen, 55 36 36 00 ell. 24 44 65 27.

Opsigelse: Løbende måned + en måned

Voksenklubben

Klub for unge/voksne over 18 år

Klubben tager udgangspunkt i deltagernes behov og ønsker om at danne relationer og skabe venskaber, og det er i klubben muligt at møde ligesindede og jævnaldrende. Klubben kan være et afsæt for at skabe venskaber klubmedlemmerne imellem, og man vil i klubregi have mulighed for at modtage støtte til at få etableret aftaler, der kan foregå uden for selve klubtiden

Klubmedlemmerne er selv med til at lave programmer for hvad der skal foregå. Aktiviteterne kan fx være biografture, cafébesøg, samtale om at leve med en diagnose, sex/samliv og alment socialt samvær.

De unge i klubben mødes en gang om ugen, torsdage fra 15.00 til 17.00. Enkelte gange kan klubtiden udvides, hvis en aktivitet nødvendiggør det. Klubben har mødested på Autismecenter Storstrøm, Færgegårdsvej 15Z, 4760 Vordingborg og ledes af psykolog Mette Albrektsen.

Ønskes optagelse i klubben rettes henvendelse til Mette Albrektsen, 55 36 36 00 ell. 24 44 65 27.

Opsigelse: Løbende måned + en måned

Klubbernes pædagogiske profil

Pædagogisk afsæt i TEACCH

I det pædagogiske arbejde i klubberne for børn/unge og voksne med en autismespektrumdiagnose, tager vi afsæt i TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children). TEACCH er et undervisnings- og behandlingskoncept til mennesker med en autismespektrumdiagnose, udviklet af Division TEACCH fra North Carolina, USA.

TEACCH tager udgangspunkt i et menneskesyn omkring autisme, der respekterer individet og accepterer tilstanden – dvs. ikke prøver at normalisere mennesket med autisme, men tager udgangspunkt i individet og individets muligheder for udvikling.

TEACCH arbejder med mennesker med autisme ud fra fem hovedområder:

 1. Teoretisk forståelse for autismens natur og udvikling er nødvendig for det pædagogiske arbejde.
 2. Det enkelte menneske med autisme skal beskrives som et helt og unikt menneske, hvortil knyttes fx individuelle undervisningsplaner og -strategier i samarbejde med hjemmet.
 3. Der skal arbejdes med "alternativ mening", dvs. gives værktøjer, der hjælper mennesket med autisme ud fra dets egne forudsætninger og betingelser.
 4. Autisme er et livslangt handicap, hvor der til stadighed skal arbejdes med udvikling, der øger personens selvstændighed og potentielle handlemuligheder.
 5. Erkendelse af at undervisning og pædagogiske strategier er en dynamisk proces. Der skal konstant arbejdes på nye løsninger.