Kurser

Vi har i Autismecenter Storstrøm mange års erfaring med arbejdet med mennesker med autisme, og denne erfaring vil vi rigtig gerne dele med vores omverden. Derfor tilbyder vi altid en række kurser, både fast tilrettelagt og tilpasset de specifikke behov på din arbejdsplads. Læs nærmere nedenfor - og tøv ikke med at kontakte os.

Grundlæggende viden om autisme og ADHD, modul 1

Formålet med kurset er, at deltagerne tilegner sig en grundlæggende viden om autisme og ADHD.

Med udgangspunkt i en gennemgang af kognitive funktioner hos personer med autisme og ADHD vil deltagerne få indblik i, hvorledes der kan skabes en positiv grobund for udvikling og selvstændighed i et pædagogisk miljø.

På dette kursus er det primært den teoretiske tilgang til autismespektrumforstyrrelsen og ADHD der gennemgås.

Der vises filmeksempler undervejs.

 

Yderligere information

Kursusdage: 1

Målgruppe: Fagfolk

Kursusleder: Psykolog Mette Albrektsen

Kurset afholdes: Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 9-15.

Sted: Autismecenter Storstrøm,
Færgegårdsvej 15 Z, 1. sal, 4760 Vordingborg

Pris: 900 kr. inkl. morgenkaffe, frokost med en vand, og
eftermiddagskaffe

Tilmeldingsfrist: Senest 4 uger før kurset afvikles

Grundlæggende viden om autisme og ADHD, modul 2

Formålet med kurset er, at deltagerne får kendskab til pædagogiske og didaktiske tilgange, der kan skabe en tryg, forudsigelig og mindre kaotisk hverdag for mennesker med autisme og ADHD.

For at deltage i kurset er det en forudsætning, at man har deltaget i “Grundlæggende viden om autisme og ADHD modul 1)" eller har en grundlæggende viden om autisme og ADHD.

Der vil være øvelser undervejs.

 

Yderligere information

Kursusdage: 1

Målgruppe: Fagfolk

Kursusleder: Faglig leder Eva Christensen

Kurset afholdes: Onsdag d. 30. september 2020 kl. 9-15.

Sted: Autismecenter Storstrøm,
Færgegårdsvej 15 Z, 1. sal, 4760 Vordingborg

Pris: 900 kr. inkl. morgenkaffe, frokost med en vand,
og eftermiddagskaffe

Tilmeldingsfrist: Senest 4 uger før kurset afvikles

Kurser til din arbejdsplads

Ud over de fast tilrettelagte kurser, der alle afholdes hos Autismecenter Storstrøm, tilbyder vi også at komme ud på jeres arbejdsplads og afholde kurser. Det giver os mulighed for at målrette kurserne efter jeres behov, ligesom I vil have mulighed for at spørge ind og diskutere ud fra egen praksis.

I er altid velkomne til at ringe på telefon 55 36 36 00 og drøfte mulighederne.

Vi tilbyder blandt andet følgende kurser:

 

Grundlæggende viden om autisme

Et kursus over to dage. Dels gennemgås psykologiske teorier om autisme, og dels vil deltagerne få et uddybet kendskab til de systemer, der kan skabe en tryg, forudsigelig og overskuelig hverdag for mennesker med en autismespektrumforstyrrelse.

Problemskabende adfærd

Problemskabende adfærd dækker over flere adfærdsformer. På dette kursus vil der blive undervist i, hvordan man kan analysere på adfærdsformer for derefter at kunne iværksætte en professionel specialpædagogisk indsats, der skal fremme en hensigtsmæssig adfærd hos brugerne og dermed skabe bedre trivsel for mennesket med autisme.

Teknologiske redskaber til en pædagogisk hverdag

Teknologiske og digitale redskaber har et stort potentiale inden for det socialpædagogiske område. På kurset demonstrerer vi forskellige apps og hjælpemidler, der kan bruges til at kommunikere visuelt, og gennemgår, hvordan man implementerer disse værktøjer i det daglige arbejde. Vi udvælger indholdet ud fra jeres forudsætninger og behov, men kan for eksempel præsentere programmet Picto Selector, ligesom vi kender en række programmer til blandt andet visuelle dagsprogrammer og arbejdssystemer. Kurset er praktisk orienteret, og kursisterne vil selv skulle arbejde med redskaberne. For at få det fulde udbytte af kurset bør man have adgang til egen tablet (enten Android eller iPad). Vi kan stille computere til rådighed.

Kommunikationsredskaber

På kurset præsenterer vi tegneseriesamtaler og sociale historier. Med en praksisnær tilgang gennemgår vi regler og eksempler for disse to metoder. Herefter breder vi KAT-kassen (Kognitiv-Affektiv-Træning) ud og gennemgår de forskellige elementer i kassen, og hvordan elementerne bruges.

Faglig etik i arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelse

På kurset tages de etiske dilemmaer, man står med i arbejdet med mennesker med autisme, op. Efter et fagligt oplæg kan der være mulighed for at stille spørgsmål til et panel af mennesker med en autismespektrumforstyrrelse.

Piger/Kvinder med autismespektrumforstyrrelse

Piger og kvinder med ASF fremtræder ofte anderledes end drenge og mænd med ASF. Det ser ud til, at symptomatologien på flere områder er væsentligt anderledes. På kurset gennemgår vi diagnosen og symptomatologien for piger/kvinder og ser på indsatsen over for målgruppen.

PECS i praksis

PECS (Picture Exchange Communication System) er et kommunikationssystem til mennesker, der ikke har et funktionelt og kvalitativt sprog. Systemet støtter personer til at tage initiativ til at opfylde egne ønsker og behov. Deltagerne vil lære, hvordan systemet benyttes.

Autisme og angst

På dette 3-timers kursus gennemgås væsentlige faktorer for, at mennesker med ASF ofte føler angst. Vi gennemgår symptomatologien, og vi berører hvilke hovedområder, det er anbefalelsesværdigt at arbejde med i forhold til at nedbringe angstniveauet.

Livshistorie

Arbejdet med livshistorie kan bruges til at kvalificere det pædagogiske arbejde og giver det enkelte menneske med autisme mulighed for at få større indflydelse på sit eget liv. På kurset gennemgås, hvordan arbejdet kan tilrettelægges og startes op – ikke mindst for mennesker, der ikke selv har mulighed for at fortælle.

Picto Selector

Rigtig mange er gået over til at anvende programmet Picto Selector til at producere visuelle støttematerialer – og det med god grund. Picto Selector er gratis, og med fri adgang til flere omfattende piktogramdatabaser har alle i dag mulighed for at producere materialer af meget høj kvalitet. På kurset vil du blive bekendt med både grundlæggende og avancerede funktioner i Picto Selector, så du selv kan producere visuelt støttemateriale til anvendelse i pædagogiske sammenhænge.

Priser

For 2020 er følgende priser gældende:

  • Vejledning/rådgivning af specialpædagogiske konsulenter: 500 kr. pr. time inklusiv forberedelse + kørsel til statens høje takst.
  • Vejledning/rådgivning/samtaler af psykolog: 600 kr. pr. time (inkl. forberedelse) + kørsel til statens høje takst.
  • Kursus (max 20 deltagere): 1.500 kr. pr. time + kørsel til statens høje takst.
  • Kursus af 1 dags varighed (max 20 deltagere): 7.000 kr. + kørsel til statens høje takst
  • Supervision med mulighed for refleksion over faglige og hverdagsproblemstillinger. 600 kr. pr. time + kørsel til statens høje takst.
  • Pædagogisk/psykologisk udredning (udredning af psykologer): 10.000 kr.
  • Diagnostisk udredning (udredning af psykologer og psykiater): Indhent tilbud på tlf. 55 36 36 00

Kursustilmelding

Hovedgruppe

Om kurset

Om deltager

Vej + husnr., postnr., by
Skriv kursusdeltagers telefonnummer