Pædagogisk/ psykologisk undersøgelse

 

Undersøgelsen afdækker kognitivt funktionsniveau, hverdagsfunktionalitet, og observationer. Undersøgelsen vil typisk strække sig over flere dage.

Efter undersøgelsen vil der blive udarbejdet en rapport og der indbydes til konference, hvor undersøgelsens resultat vil blive fremlagt. Der udleveres rapport over resultatet og vilkårene for læring og behandling.

Kontakt os på meal@vordingborg.dk for nærmere informationer.

Se prisen her.