Vores Priser

Priserne for vores ydelser afhænger af indholdet af den konkrete aftale. Derfor kan vi kun give et præcist tilbud, når vi ved, hvad I efterspørger. 

Vores tilbud sættes sammen ud fra disse priser:

  • Vejledning/rådgivning af specialpædagogiske konsulenter: 500 kr. pr. time inklusiv forberedelse.
  • Vejledning/rådgivning/samtaler af psykolog: 600 kr. pr. time (inkl. forberedelse).
  • Kursus (max 20 deltagere): 1.500 kr. pr. time.
  • Kursus af 1 dags varighed (max 20 deltagere): 7.000 kr.
  • Supervision med mulighed for refleksion over faglige og hverdagsproblemstillinger. 600 kr. pr. time.
  • Pædagogisk/psykologisk udredning (udredning af psykologer): 10.000 kr.
  • Kørsel afregnes til statens høje takst.

Indhent tilbud på tlf. 55 36 36 00