Psykologsamtaler

Psykologsamtaler tilbydes til familier, personer med en autismespektrumforstyrrelse og pædagoger eller lærere, der arbejder med mennesker, som har en autismespektrumforstyrrelse.

Indholdet i samtalerne kan være meget forskelligt og vil naturligvis blive tilrettelagt i forhold til det behov, som den enkelte måtte have. I forhold til familier kan samtalerne have fokus på at håndtere hverdagen med et barn eller ung med en autismespektrumforstyrrelse.

For medarbejdere som arbejder med mennesker med autisme kan fokus være på at håndtere en konkret problemstilling eller hvordan vedkommende kan tackle en eventuel voldsom oplevelse med en beboer, bruger eller ung.