Støtteopgaver

Støtten kan bestå af hjælp til at få organiseret sin dagligdag, fx indkøb af dagligvarer, lave kostplaner, betale regninger, sortere og holde orden på post, fysiske aktiviteter og kulturelle arrangementer.

Støtten leveres af medarbejdere i Autismecenter Storstrøm. Medarbejderne har gennemgået en uddannelse, som er rettet mod at dække de enkelte borgeres individuelle behov.