Udredning

Vi kan i Autismecenter Storstrøm tilbyde pædagogisk-psykologiske undersøgelser.

Udredning i forbindelse med autismespektrumforstyrrelse

Undersøgelse af intelligens, kognitive og eksekutive funktioner samt koncentrationsevne og opmærksomhed. Undersøgelsen vil typisk strække sig over én til to dage. Man vil efterfølgende (op til en måned efter undersøgelsen) blive indbudt til en konference, hvor undersøgelsens resultat vil blive fremlagt, og man vil modtage en rapport over resultatet og vilkårene for læring og behandling.

Pris: 10.000 kr.