Voksencafé

Et tilbud til mennesker med en autismespektrumdiagnose

I voksencafeen mødes brugerne til et fællesskab, hvor det er muligt at deltage i madlavning, eller man kan drikke en kop kaffe og få en snak. Omkring klokken 18.00 vil der være fælles spisning. Herefter er der mulighed for at spille et spil sammen, eller at få en snak om aftenens emne. Hver onsdag vil der være et emne, der tages op fælles.

Af og til afholder vi café-aftner ude i byen. Det kunne være:

  • Café
  • Bowling
  • Restaurant
  • Biograf
  • Koncerter

Kort om voksencafeen

Målgruppe: Kognitivt velfungerende voksne med autisme

Formål: At skabe et rum til at dele glæder og udfordringer, som det kan være svært for neurotypiske personer at sætte sig ind i.

Tid: Onsdag 16.00-20.00. Cafeen mødes ikke i skolernes ferier. Der er 40 cafe-aftner på et år.

Pris: Aktiviteter der er i Cafeen på Autismecenteret koster 35,- per gang til mad, kaffe og te. Når der er aktiviteter ude af huset, betaler man selv udgiften til aktiviteten.

Visitation: Borgere, der ikke i øvrigt er tilknyttet Autismecenter Storstrøm, visiteres til cafeen efter en samtale med afdelingslederen fra cafeen. Der afregnes med §85-time per gang, svarende til 390,- i 2018.

Interesseret i cafeen?

Hvis du er interesseret eller måske bare vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte os på luha@vordingborg.dk

Cafeen finder du på følgende adresse:

Autismecenter Storstrøm
Færgegaardsvej 15Z, 2. sal
4760 Vordingborg
Stedet hedder STU/Jobtræningen.