Biosfære Nyt

Møn, de omkringliggende øer og vandområder blev den 14. juni 2017 optaget i UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder.

Med udnævnelsen udpeger UNESCO Møns natur til at være i verdensklasse og anerkender lokalbefolkningens forslag til at arbejde i samspil med naturen. Møn Biosfæreområdet træder dermed ind i et fornemt internationalt selskab af biosfærereservater og er en del af UNESCOs program ”Man and the Biosphere”.

Danmarks nye biosfæreområde har en størrelse på 450 kvadratkilometer og repræsenterer de fleste danske naturtyper både på land og i vandet. Bevarelse af den artsrige natur og den lokale udvikling af erhvervslivet, uddannelse og bosætning i samspil med naturen er i fokus i biosfæreprojektet.

Vordingborg Kommune støtter Møn Biosfæreområdet, der er et samarbejde mellem en række organisationer, foreninger, frivillige, lokale virksomheder samt Naturstyrelsen Storstrøm, Museum Sydøstdanmark, Nationalmuseet, Fugleværnsfonden og DTU Aqua. 
Læs mere om UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder:

Verdenskort af UNESCO biosfæreområder

Biosfære Nyt 2018

Følg med i hvad der sker i Møn Biosfæreområde i 2018

I 2018 vil Møn Biosfæreområdets ambassadører få lejlighed at medvirke i det udvidede Advisory Board, som vil udbyde 2 årlige temadage med mulighed for at præsentere og diskutere lokale projekter og at høre spændende faglige foredrag. Mere information følger løbende her på siden og på Facebook. Tilmeld dig Facebookgruppen for Møn Biosfære

Bier på dagsordenen 

Verdens førende bi-forsker og forfatter Dave Goulson holder foredrag i Vordingborg den 27. januar, hvor deltagere kan lære mere om, hvordan man kan være med til at hjælpe de vilde bier. Det er Naturorganisationen PLAN BI og Møn Biosfæreområdet, som i samarbejde har fået forfatteren til Vordingborg.

Vilde bier. Humlebier. Honningbier. Historien er ikke så honningsød, som den lyder. De vilde bier forsvinder. Hvordan påvirker det de vilde bier, når vi sætter honningbier op i vores naturområder? Og hvad med sygdomme, sprøjtegift og manglen på blomster i et højindustrialiseret landskab? Det og meget mere kan man få svar på når verdens førende bi-forsker, forfatter og foredragsholder Dave Goulson holder foredrag på Iselingeskolen i Vordingborg, lørdag den 27. januar 2018, k.13.

”Bevarelsen af bier var en af de bærende historier, da Møn sidste år blev udnævnt af UNESCO til biosfæreområde. 21 landmænd og mange private anlagde bi-striber og bi-blomsterbede på marker og haver til gavn for insektlivet og for at vise at alle kan bidrage til at vi kommer i bedre samspil med naturen,” fortæller Annette Tenberg, der er koordinator for Møn Biosfæreområdet.

”Vordingborg Kommune skal være en samlet, grøn kommune med fokus på natur, miljø, bæredygtighed, økologi og grøn energi. Derfor er det særdeles spændende at vi nu har muligheden for at blive opdateret med den nyeste viden om biernes tilstand fra en af de internationale topforskere på området, Dave Goulson” siger formand for klima og miljøudvalget i Vordingborg Kommune, Else Marie Langballe Sørensen.

Den engelske professor Dave Goulson er en fantastik foredragsholder, som på letforståeligt engelsk smitter alle i sin nærhed med kærlighed til, og konstant forundring over, at humlebien flyver. Han er blandt andet forfatter til bestseller-bogen ”Humlen ved det hele” og manden bag The Bumblebee Conservation Trust.

I forlængelse af foredraget vil deltagerne kunne møde lokale initiativtagere og bl.a. få bi blomsterfrø med hjem til egen have eller lære at bygge en enkel insekthotel. Interesserede kan læse mere på www.planbi.dk og billetter kan købes på www.billetto.dk. Det er også muligt at købe gruppebilletter. Er man 10 som bestiller sammen, kan man komme til foredrag for 200,- + billetgebyr per snude (normalpris 250 kr.).  

 

 

Biosfære Nyt 2016/17

'Bier i Møn Biosfæreområde' som 'case' på den internationale bi forsker symposium i København den 7.december 2017

Det var en særdeles spændende dag, fyldt med viden fra den nyeste internationale forskning omkring bestøvernes tilstand og deres bidrag til landbrugs- og lokalproduktion i forhold til høstmængder og fødevarekvalitet. I Møn Biosfæreområde kan vi arbejde for både honningbien og for 'de vilde bier', der især i biosfærens kerneområder stadig forefinder velegnede levesteder. Det var meget givende at kunne præsentere de mønske ideer for det internationale ekspertpanel og få god feedback samt gode kontakter for det fremadrettede arbejde. Så - i 2018 vil vi fortsætte med at gøre indsatser for insekterne og især de vilde bier i Møn Biosfæreområde.

international konference om bier i København

Producentmesse i samarbejde med fødevarenetværk KULTIVATOR og SuperBrugsen Lendemark

Årets sidste 'Udflugt i Møn Biosfæreområde' var en eftermiddag med lokale fødevareproducenter i SuperBrugsen Lendemark i Stege. I samarbejde med biosfæreambassadørerne KULTIVATOR, som er det lokale netværk af fødevareproducenter, og SuperBrugsen blev der arrangeret en eftermiddag med smagsprøver og inspirerende snakke, som har givet inspiration og gode kontakter til kommede samarbejde i pagt med naturen.

 

Producentmesse

Æblernes dag i Stege med biosfære værksteder for børn og voksne

På Æblernes Dag i Stege kunne børn og voksne være med til at lave små hoteller til de bier der ikke lever i store sværme, de solitære bier. Disse bier er gode når æbleblomsterne skal bestøves. Det var en hyggelig afslutning på efterårsferien sammen og en god lejlighed at snakke om Møn Biosfæreområde.

bi hotel 

Festlig koncert i efterårsferien med deltagelse af UNESCO repræsentant

Tirsdag den 18. oktober kl 20.00 var borgere i Møn Biosfæreområde inviteret til gratis koncert med det hollandske kvinde kor Aquamarant i Stege Kirke. Anledningen var et besøg af UNESCOs repræsentant for MaB - biosfæreprogrammet Meriem Bouanrame, som personligt overbragte Møns udnævnelse som biosfæreområde. Det hollandske kor har besøgt Møn igennem mange år og tilbudt at synge denne koncert af glæde over udnævnelsen. Efter koncerten 

Møn Biosfæreområde var vært for det årlige internationale netværksmøde Nord MaB

Fra den 16. til den 18. oktober dannede Møn Biosfæreområde rammen om et internationalt netværksmøde Nord MaB, hvor repræsentanter fra nordiske biosfæreområder delte viden, erfaringer og blev præsenteret for aktiviteter og tiltag i Møn Biosfæreområdet. NordMaBs formål er, at styrke samarbejdet på tværs af de nordiske biosfæreområder og at styrke ledelsen af biosfæreområderne igennem årlige netværksmøder og fælles projekter. De involverede nordiske lande er Canada, Danmark, Grønland, Norge, Sverige, Finland, Estland og Scotland. Derudover deltog gæster fra Storbritannien.

Se TVØst udsendelse om besøget.

Temamøde for Fremtidens landbrug i Møn Biosfæreområde

Til dette møde var der stor opbakning med ikke mindre end 65 tilmeldinger. Den 4. oktober mødtes landmænd, fritidslandmænd, lodsejere, lokale producenter og repæsentanter for afsætningsleddet og landbrugsorganisationer til 2 spændende foredrag og udveksling. 
Velkomst v/ Ole Hampenberg Andersen, chef for afdelingen for Strategi og Implementering i Vordingborg Kommune  
1. Oplæg af Klaus Jørgensen, områdechef Landbrug & Fødevarer for innovation i landbrug- og fødevaresektoren.
2. Oplæg af Charlotte Skovgaard, projektdirektør i Coop med ansvaret for bl.a. Coop Crowdfunding 

Den efterfølgende diskussion foregik i 3 grupper. Såvidt der er interesse for konkrete samarbejdsprojekter i grupperne, vil Møn biosfæresekretariat tilbyde et opfølgningsmøde for deltagerne:
A - Naturpleje og kødkvægproduktion; den grønne slagter og forædling
B - Udvikling af lokale fødevarer, f.eks mejeri produkter
C - Nye spirer for lokal produktion   

Find vedhæftet her oplægsholdernes powerpoints som pdf til download. 
Fremtidens landbrug

Coop Crowfunding

Temamøde om Fremtidens Landbrug i Møn Biosfæreområde

Udflugt i Møn Biosfæreområde Nyt liv i gamle huse - LIZA’S GALLERY i Stege

Denne udflugt førte til kulturmiljøet i Stege by. Besøget gik til et af de ældste bevarede huse i middelalderbyen, hvor kunstnerparret Liza Krügermeier og Rupert Sutton i 2003 åbnede Liza’s Gallery. Huset i Farverstræde og gårdmiljøet med små bygninger, blev opført i 1774 og danner en fantastisk ramme omkring et moderne galleri, atelier og et udsalg af kunstnermaterialer som lærreder og farver.
Liza Krügermeier har fra begyndelse medvirket i udviklingen af Møn Biosfæreområdet og præget udviklingsprocessen med sit engagement og brede faglige kultursyn. Man and Biosphere, som UNESCO programmet hedder på engelsk - handler både om naturen og om bevarelse af de unikke historiske kulturmiljøer, som Møn er så rig af. Bevarelse går hånd i hånd med udvikling og i dette tilfælde at fylde de historiske rammer med nyt liv. Tre centrale elementer udgør et biosfæreområde: bevarelse, læring og udvikling for at komme i bedre samspil med naturen. Hvordan alle 3 elementer er indgået i Liza´s Gallery, som er erhvervspartner i Møn Biosfæreområdet, fortalte Liza om. Susanne Rosenild, der er naturvejleder i Vordingborg Kommune, indledte mødet med et oplæg om UNESCOs udnævnelse af Møn som biosfæreområde betyder og hvordan alle kan blive del af samarbejdet. 20. september 2017.

Vandreruter, mosaik-natur og vild mad i Ulvshaleskoven

Naturstyrelsen har lavet fem smukke afmærkede ruter på Ulvshale, hvor man til fods kan opleve en alsidig natur med hede, skov, klit og strand. Ruterne er finansieret af regeringens Naturpakke. De nye ruter fejres søndag den 17. september fra 13-16. Efter velkomsten kan man vælge mellem to guidede ture i området. Den ene tur er en natursafari, der tager deltagerne med ind i svampenes forunderlige verden og dybt ind i urskoven. Turguider er Martin Vestergaard fra Danmarks Naturfredningsforening, projektleder Jørgen Sandby Nielsen og skovløber Kristian Graubæk fra Naturstyrelsen.

Den anden tur er en sanketur, hvor det handler om at samle vild mad. Turen går langs engen og Telefonstien og retur til Ulvshale Naturcenter. Guider på turen er naturvejleder og vild mad guide Susanne Rosenild fra Vordingborg Kommune og naturvejleder Marie Roland fra Naturstyrelsen. Vild mad er et initiativ, som handler om den vilde, spiselige natur, og om hvordan man tilbereder den.

Efter turene vil der på Ulvshale Naturcenter være smagsprøver på vild mad indsamlet på sanketuren. Turene er gratis og kræver ikke tilmelding. Mødestedet er Ulvshale Naturcenter, Ulvshalevej 283, Stege. Yderligere oplysninger: Naturvejleder Marie Roland, Naturstyrelsen Storstrøm marro@nst.dk tlf. 22 49 65 92
Foto: Erik Thorsen

Foto Erik Thorsen

Mød Møn Biosfæreprojekt på Sildemarkedet i Stege den 1. og 2. september 2017

Der vil blive åbnet en naturstation for børn foran turistinformationen House of Moen, tilbudt Street Fishing og sat et stort havfisk akvarium op på kajen samt vist undervandsfilm af formidler og filmfotograf Søren Larsen. I et samarbejde mellem Møn Biosfæresekretariat, projekt UNDINE II og Fishing Zealand sættes fokus på Livet under overfladen. Der fortælles om ressourcer, arternes mangfoldighed og problemer med f.eks invasive arter. Alle, børn og voksne, er velkomne at kigge forbi. 

Havfisk akvarium Sildemarkedet i Stege

Møn UNESCO Biosfæreområdet inviterer til udflugt

Bioblitz på nyord Enge

Lørdag d. 19. august afholdt Fugleværnsfonden en ‘bioblitz’ på Nyord Enges fuglereservat. En bioblitz er en registrering af alle levende arter i et bestemt område i løbet af et døgn. Registreringen blev gennemført af fagfolk med ekspertise på fugle, insekter og planter. De besøgende måtte selv prøve at være med i bioblitzen fra fugletårnet, hvor frivillige og ansatte fra Fugleværnsfonden stod klar med kikkerter, teleskoper og notesbøger.

Nyord enge hører til kerneområderne af Møn Biosfæreområdet, som UNESCO har udnævnt den 14. juni 2017. Kendskabet til arterne og deres tilstand er afgørende for deres bevarelse. Derfor er de årlige fugletællinger og denne bioblitz på Nyord enge tiltag der sikrer kendskabet til naturens tilstand og vigtig for planlægningen af arealplejen. Resultaterne for denne Bioblitz er indtastet i Naturbasen.dk 

Nyord Enge

Om Nyord, lodsernes ø, postbåden Røret og
hvad der kribler og krabler i vandet på Nyord havn, lørdag den 1. juli 2017

Møn Biosfæreområdet inviterer lørdag den 1. juli til en familieudflugt.
Dagen handler om sejlads med den gamle postbåd Røret, lodshistorien på Nyord og masser af leg i vandkanten for både de små og de store.
Nyords postbåd Røret sejler igen i denne sommer vandrende og cykelturister mellem Nyord, Sydsjælland og Møn. På årets første sejldag kan besøgende fra Sydsjælland sejle med Røret fra Jungshoved til Nyord kl 11 (retur kl 16) ved at booke plads om bord på telefon 20875138.

På Nyord havn tilbydes mellem kl. 10 og 14 naturaktiviteter med naturvejleder Trine Bang Hansen. Trine medbringer fiskenet, vandkikkert og waders, så du kan komme med på opdagelse efter tanglopper, muslinger, vandmænd og små fisk i vandet. Hør om de dyr og planter, vi finder og smager på en nyfanget reje. Du kan også komme med rundt på en skattejagt på Nyord og lære mere om fortidens lodseri. Det sker i samarbejde med Nyord lokalhistoriske forening.

Kl. 15.00 er der mulighed for en sejltur om bord på postbåden Røret.

Tilmelding til leg og skattejagt er ikke nødvendigt. Medbring passende tøj til dagen. Det er en god ide at bestille plads til overfarten med Røret.

Vi glæder os til dagen med Jer, Trine Bang Hansen, naturvejleder i Vordingborg Kommune, Annette Tenberg, biosfærekoordinator, William Houman, Nyord lokalhistoriske forening og Per Werge, formand for postbåden Rørets Venner  

 

Minikursus i vild skovmad, mandag den 19. juni kl 13

Den næste udflugt i rækken finder sted, kun ganske få dage efter udnævnelsen af Møn, de omkringliggende øer og vandområder til Danmarks første UNESCO Biosfæreområde.

Det er fantastisk at netop denne udflugt tager et af de vigtigste temaer op, nemlig hvordan vi kan komme i et godt samspil med naturen ved både at bruge den og samtidig agte og sikre dens artsrigdom. Vordingborg Kommunes Natur- og sundhedsvejleder Susanne Rosenild har et godt bud på det.

”Naturens spisekammer byder ofte på smagsoplevelser som overrasker. På minikurset vil vi sammen plukke og tilberede smagsprøver af nogle af de planter som folk bagefter selv kan finde i naturen i nærområdet eller måske endda i sin egen have. Tag gerne kurv, poser og kniv med til indsamling til eget forbrug, I får nemlig helt vilde opskrifter med jer hjem til at fortsætte med vilde smagseksperimenter”, siger naturvejleder Susanne Rosenild fra Vordingborg Kommune, Afdeling for Sundhed. Tilmelding er nødvendigt til Susanne på telefon 40 99 44 82. Mødested er Traneholt Landhandel på Ulvshalevej 84, Stege. 

 

Middelalderhaven i Stege

Onsdag den 24. maj 2017, kl.17

Her lidt fotos fra den fantastiske udflugt.

insekthotel byg selv sæt

Midt i den historiske bykerne af middelalderbyen Stege ligger der en smuk grøn og blomstrende oase til hvile, fordybelse og nydelse. Her har Foreningen for de Historiske Planter igennem en årrække anlagt middelalderhaven med ikke mindre end 23 forskellige tematiske bede, fyldt med historiske planter fra Møn, Nyord og Bogø, som udgør en smuk, spændende og vigtig del af vores fælles levende kulturarv.

Vi besøger Middelalderhaven i Stege, hvor de frivillige vil guide os rundt og fortælle om deres forskellige projekter. Vi vil høre om bi-projektet, og hvad vi alle sammen kan gøre for at skabe bedre livsvilkår for både honningbien og de vilde bier i det kommende Møn Biosfæreområde. Deltagere kan få udleveret en pakke bi-blomsterfrø til egen have. Arrangør: Foreningen for de Historiske Planter og Møn Biosfæresekretariat Mødested er indgangen til Middelalderhaven ved Stege Kirke Tilmelding ikke nødvendigt; turen er gratis.  

Middelalderhaven i Stege med insekthotel 

Bi-blomsterfrø til haveejere i det kommende Møn Biosfæreområde

 Det igangværende arbejde med at få Møn og de omkringliggende øer udnævnt til UNESCO biosfæreområde, har modtaget stor og god opbakning fra de lokale landmænd. De har sået blomster til de vilde bier, der er faldet markant i antal de seneste år.

21 landmænd, DagligBrugsen i Borre, Nyord Jagtforening og forskellige lodsejere har tilsået det, der svarer til i alt 7,5 hektar landbrugsjord med såkaldte bi-striber af en særlig blanding nektar- og pollenblomster. Formålet med bi-projektet er, sommeren igennem, at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter. Det giver føde for insekterne og danner samtidig fødegrundlag for de vilde fugles unger.

Nu deles frøpakker ud til haveejere Det er ikke kun landmændene som kan hjælpe de vilde bier. På den måde kan private også bidrage til projektet ved at plante blomsterne i deres have. Frøene uddeles i bl.a. House of Moen og på Møn Biosfæreudflugten den 24. maj i Middelalderhaven i Stege. Bi-striberne er fordelt over hele Møn og vil f.eks kunne opleves på en gåtur langs Stege Fælled. Her blomstrer de langs markkanten af stien, der fører fra Klintevejen til Stege Ny Skov.

Blomsterfrø til bier og insekter til lokale haveejere

Studietur til biosfæreområde 'Vattenriket' i Sverige

Den 9. maj deltog 20 interesserede aktører fra det kommende Møn Biosfæreområde i en studietur til 'Vattenriket' i Kristiansstad, Sverige, som er et af de første svenske biosfæreområder. Vi blev taget rigtig godt imod, vist rundt og fik besvaret rigtig mange spørgsmål. Vi vil gerne indlede et partnerskab med 'Vattenriket', så vi f.eks. kan gennemføre fælles projekter.

Biosfære studietur til Sverige

Studietur med besøg af trane formidlingsspot

Møde af de danske UNESCO sites

Den 4. maj mødtes alle danske UNESCO sites til netværksseminar i GeoPark Odsherred. Formanden for den danske UNESCO nationalkommission og kommunalbestyrelsesmedlem Bo Manderup Jensen bød velkommen. Møn Biosfæresekretariatet bidrog med en workshop.

 

Udflugt i Møn Biosfæreområdet i april 2017

Årets første udflugt førte til Ulvshale halvøen med fokus på kulturhistorien og den moderne naturpleje. Guiderne på turen var Nyeretidsinspektør Berit Christensen fra Museum Sydøstdanmark og specialkonsultent Jørgen Sandby Nielsen fra Naturstyrelsen Storstrøm.

Det blev en blæsende, men smuk tur med gode snakke og masser af information om det kommende biosfæreområde. 

Næste udflugt afholdes den 24. maj kl 17 i Middelalderhaven i Stege.

EuroMAB møde i Frankrig 4.-7. april 2017

For første gang var Møn repræsenteret blandt de 302 europæiske biosfæreområder fra 36 lande. Vi blev modtaget med stor engagement af både de europæiske partnere og i særdeleshed af det nordiske netværk NordMAB. Se flere fotos fra konferencen og studieturen på Facebook Møn Biosfære. 

 EuroMAB konference

Ambassadørworkshop for det kommende Møn Biosfæreområde

De frivillige fra Middelalderhaven i Stege er de, der har tilmeldt en samlet forening som ambassadører for Møn Biosfæreområdet. På en workshop diskuterede medlemmerne biosfærens betydning og foreningens bidrag til et bedre samspil med naturen i biosfæreområdet. Tillykke til alle Jer.

Fælles indsats for bierne i det kommende Møn Biosfæreområde

En 1/3 del af alle afgrøder bestøves af bier. Men især antallet af vilde bier falder markant, også i Danmark. Baseret på den nyeste danske forskning om de vilde biers tilstand og trivsel, vil Møn Biosfæreområdet bidrage til at skabe bedre vilkår for bierne. Her er plads til både honningbierne, der leverer råstof til mange dejlige bi produkter, og til de vilde bier, som sikrer vores artsrige natur.

Vi kan alle sammen, børn som voksne, gøre noget for bierne, i naturen, i vores haver som i byer og i det åbne land. På den måde kan vi bidrage til at sikre arternes mangfoldighed og bestøvning af vores afgrøder, frugtræer, blomster og bær.

I forår og sommer vil vi gennemføre en række aktiviteter og arrangementer, der skal sikre bier og insekter et godt fødegrundlag og gode bopladser.

Det første projekt gennemføres i samarbejde med de mønske landmænd. Her er et godt tilbud om udsåning af bi-blomsterstriber til landbruget i Møn Biosfæreområdet.

Siden projektet blev offentliggjort kom der en del henvendelser fra andre steder i landet. Find her vores projektbeskrivelse Møn Bi-osfære som inspiration for Jeres projekter. 

Læge oksetunge med humlebi 

En række workshops om borgerdeltagelse i Møn Biosfære projektet

Siden november 2016 er der blevet afholdt en række workshops om udformningen af Møn Biosfære. Vi afprøvede UNESCOs værktøjskasse og gennemgik spændende diskussioner om hvordan vi kan engagere mennesker i biosfære projektet. 

"Glæde og stolthed over at bo midt i den mest fantastiske danske natur", "hvordan kan vi hver især bidrage til at bevare og fremme naturen" og ikke mindst "what's in it for me" som borger, frivillig og/ eller forretningsdrivende. Vi vil nu finpudse værktøjskassen og tilbyde i 2017 en serie af lignende arrangementer for alle Jer, der gerne vil være en aktiv del af Møn Biosfære.

International studietur om bæredygtig lystfiskeri besøger Vordingborg Kommune

I samarbejde med Fishing Zealand blev der i slutningen af november 2016 gennemført en studietur for partnere i projekt CATCH, som samarbejder om fremme af bæredygtig lystfiskeri i de sydlige baltiske lande. Vandkvalitet og sikre fiskebestande er nøgle elementerne; derfor besøgte gruppen eksempler for vandløbsrestaurering i kommunen. Jimmi Spur Olsen fortalte om arbejdet og kunne endda fremvise en smuk ørred på vej op ad en af vandløbene.

 

Vordingborg Kommunes ansøgning om "Moen Biosphere Reserve" blev taget godt i mod i Paris

Følgende havde UNESCO Danmark postet på Facebook sammen med nedenstående foto: Direktøren for UNESCO’s Man and Biosphere (MAB) - programme, Mr. Han Qunli, har fået overleveret Vordingborg Kommunes ansøgning om optagelse af bl.a. Møn som UNESCO Biosfære område tilknyttet MAB programmet. Den danske UNESCO-nationalkommission støtter Vordingborg Kommunes initiativ, og ser frem til at følge arbejdet med Biosfære området som løftestang for fortsat lokal bæredygtig udvikling og bidrag til global bæredygtighed. Beslutning om optagelse af Møn som biosfære område træffes af MAB-programmets kompetente organer og kan forventes i forsommeren 2017.

Vedlagte foto viser fra venstre: Dorthe Wendt, Seniorrådgiver for den danske UNESCO-delegation i Paris, Jens Dalsgård, Generalsekretær for den danske UNESCO-nationalkommission, som overrækker ansøgningen til direktøren for UNESCO’s Man and Biosphere (MAB)-Programme, Mr. Han Qunli.

Ansøgningen indleveret

Den 30. september 2016 blev Vordingborg Kommunes ansøgning til UNESCO om optagelse af 'Moen Biosphere Reserve' in det verdensomspændende netværk af biosfære områder indsendt. På billedet ses boghandler Elly Nielsen i Stege, der tager imod pakken til Paris af biosfære koordinator Annette Tenberg, konsulent og geolog Anette Petersen og biolog Carsten Horup fra afdelingen for Byg, Land og Miljø, som har bidraget til ansøgningens faglige indhold. 

Lodsejermøde

Den 22. september var lodsejere i det kommende biosfære områdets kerneområder inviteret til orienteringsmøde om zoneringen. Ca. 30 borgere tog imod tilbuddet, og det blev til en livlig diskussion på Residens Møn i Stege.

Det vigtigste budskab til lodsejerne var, at ansøgningen til UNESCO afspejler et aktuelt billede af den i dag eksisterende og gældende naturbeskyttelse i de udpege områder. Det betyder for lodsejere, at der ikke laves om på gældende aftaler, med mindre det sker i forbindelse med ændringer af den danske lov for de forskellige former for udpegninger. 

Samtidig blev det fremhævet at udpegningen som UNESCO biosfære område ikke alene fokuserer på  arealer og naturbeskyttelse, men i lige så høj grad vil komme samfundsudviklingen tilgode med mange nye projekter og fokus på livskvalitet, sundhed og arbejdspladser.

Dialog og frivillighed skal kendetegne det fremtidige arbejde med biosfære projektet. Alle der ønsker at dele gode ideer og /eller sparring om hvordan der arbejdes med biosfære projektet, kan tilmelde sig under fanebladet Være med. 

Ansøgningen til UNESCO skal indsendes i den kommende uge.

 

En aften, hvor vi gik i fisk

Den 2. juni inviterede Biosfære-projektet til en aften om lystfiskeriets betydning i det kommende biosfære-område Møn. 40 borgere af alle aldersgrupper kom for at høre om både biosfære-projektet og om Fishing Zealand samarbejdet. Læs mere om Fishing Zealand under menupunkt eksempler. Selvfølgelig skulle der også fiskes. Kraftig vind og den stærke strømforhold holdt fiskene væk, men hyggeligt var det. Fiskeguide Ken Sørensen forsynede deltagere med smagsprøver af en dejlig ny røget havørred. Se billeder her og følg Biosfære Facebook gruppen.

Politiken om Biosfære-projektet på Møn

Læs hele artiklen her.

TV2 EAST Nyhed om Biosfære projektet på Møn

Se TV2 Østs nyhedsindslag om biosfære-projektet på Møn ved at klikke på linket.

Kom med på besøg i Biosfære-Møn området

Igennem sommeren 2016 tilbydes en serie fyraftensudflugter med fokus på Biosfære-projektet på Møn. Udflugterne vil ofte være en kombination af et besøg i naturen og et projekt eller en virksomhed, der allerede arbejder efter biosfære-principperne.

2. Udflugt i Biosfære-Møn

Torsdag den 02. juni 2016, kl.17.30. – 19.30
Mødested er p-pladsen ved Nyord broen.

En aften, hvor vi går i fisk

Fyraftens-udflugt om lystfiskeri og vandet omkring Møn. Har du prøvet at stå med fiskestang på en skøn forsommeraften? ”Det har jeg heller aldrig”, indrømmer Biosfære-projektleder Annette Tenberg. ”Men jeg har igennem de senere år lært meget om vores enestående og varierede vandområder igennem Fishing Zealand projektet. Derfor sætter vi fokus på det under den anden fyraftensudflugt i Biosfære-Møn projektet.”

Biosfære-projektet inviterer derfor til fyraftensudflugt torsdag, den 2. juni 2016.  Ken Sørensen, lokal fiskeguide fra Møn, vil være til stede og sætte os i gang med fiskeri efter hornfisk. Såfremt heldet er med os, vil vi ryge vores fangster på stedet. Som opstart vil Gordon P. Henriksen, projektleder i Fishing Zealand samarbejdet, fortælle om arter og vandområdernes pleje, hvordan Fishing Zealand projektet er blevet til og hvorfor det nu har vakt internationalt opmærksomhed.
“Vandområderne rundt om Møn er meget varierede og livsrum for mange forskellige arter. Derfor er de en vigtig del af det kommende UNESCO Biosfære-område på Møn. Fishing Zealand samarbejdet er et godt eksempel på hvad biosfære-ideen indebærer,” fortæller Annette Tenberg. ”Derfor er jeg meget glad for at Gordon og Ken vil guide os igennem en aften om og med fisk. Og ikke mindst håber vi selvfølgelig på en god fangst,” afslutter hun.

Tilmelding ikke nødvendigt. Medbring passende tøj, evt. campingstol, kaffe/te, og hvis du har, din egen fiskestang. Ellers kan grej lånes. Du kan følge os på Facebook under Biosfære - Møn.
For yderligere information: kontakt Biosfære-koordinator Annette Tenberg, tlf:40 15 89 44

1. Udflugt i Biosfære-Møn

Besøg hos Koster Færgegård, tirsdag den 17. maj kl. 19

Jens Wedele og Lone Rasmussen har overtaget slægtsgården Koster Færgegård efter Jens forældre i 2007 og driver her i dag økologisk landbrug og en campingplads. Ved siden af samler de ålegræs ind fra strandkanten, som de eksporterer til restaurering af Læsøs tanghuse.  

Foto fra udflugten den 17. maj, hvor 35 borgere deltog:Det er grunden til at Vordingborg Kommunes koordinator for UNESCO biosfære-projektet, Annette Tenberg, har valgt Koster Færgegård, som det første besøgssted i en serie af informationsmøder igennem sommeren med fokus på UNESCO biosfære-ideen og projektets forløb.  
“Jeg tager hatten af for det store arbejde og den kreativitet, som Lone og Jens lægger i den traditionsrige gård, som de har overtaget. Den måde de udvikler konceptet med forskellige ben i landbrug, turisterhverv og den kreative niche produktion, er et godt eksempel på hvad biosfære-ideen indebærer, fortæller Annette.   Derfor er jeg meget glad for at de vil lægge gården til en fyraftens-udflugt, hvor vi får lov til gå lidt rundt og høre om de mange spændende ting, parret fortager sig. Desuden vil der være lejlighed at fortælle om UNESCO biosfære-projektet, hvad det indebærer og hvordan det kan gavne udviklingen,” siger hun.  

Den første fyraftensudflugt i biosfære-projektet afholdes tirsdag den 17. maj 2016, kl.19. Mødested er Koster Færgegård, Kostervej 86, 4780 Stege, foran campingpladsens reception. Medbring evt. te eller kaffe.  

For yderligere information: Annette Tenberg, tlf:40 15 89 44  

Dronning Alexandrine Bro

UNESCO Biosfære-program

Tænk globalt, virk lokalt.

UNESCO samler i biosfære-programmet verden rundt lokaliteter, der ønsker at forene bevarelse af biologisk og kulturel mangfoldighed i balance med økonomisk og social udvikling.

UNESCO arbejder efter tre kerneprincipper, som lyder:

  • Bevarelse af landskaber og økosystemer med deres arter og genetisk mangfoldighed
  • Udvikling af samfundet efter bæredygtige principper. Bæredygtighed omfatter både økonomisk, social, etisk og økologisk bæredygtighed.
  • Support igennem forskning, uddannelse og læring

Hvert biosfære-område består af såkaldte kerneområder (beskyttede arealer, med overvågning og lav anvendelse), udviklingszoner (der udvikles til ikke at ødelægge biodiversiteten, men samtidig skaber nye erhverv og udfoldelsesmuligheder for beboerne) og overgangszoner (landbrug, landsbyer, byer og anden kulturel aktivitet). Ud fra kerneprincipperne og områderne vil biosfære-området Møn blive udviklet.

På UNESCOs hjemmeside kan du læse mere om biosfæreområder.

 

Forankring af Møn Biosfæreområdet

Møn Biosfæreområde er forankret i lokalsamfundet, i det nationale netværk af UNESCO sites og i det internationale biosfærenetværk

Advisory Board

Vordingborg Kommune er den ansvarlige offentlige myndighed bag det udpegede Møn Biosfæreområde. Igennem et advisory board sikres, at udviklingsplanen og de udpegede projekter sættes i værk og gennemføres af det lokale partnerskab.

Advisory boardet er det centrale samarbejdsforum til forhold til udvikling og implementering af Møn Biosfæreområdet. Boardet mødes 4 gange årligt og er struktureret dynamisk, idet medlemmerne samles for et år ad gangen, relateret til de aktuelle arbejdsopgaver, som i 2016 har været præget af ansøgningsprocessen og i 2017 handlede om udviklingsplanen og konkrete projekter samt implementering af Møn Biosfæreområdet. Med begyndelsen af 2018 er biosfære ambassadørnetværket vokset til 70 medlemmer, som både er frivillige, foreninger, organisationer og erhvervsmedlemmer. Flere projekter med tovholdere fra de nævnte grupper arbejder med udviklingsprojekter i Møn Biosfæreområde. Derfor blev det besluttet at udvide Advisory Board møderne i 2018 med 2 årlige temamøder, hvor projekterne præsenteres og diskuteres og hvor spændende oplægsholder vil understøtte videndeling.

På årets sidste møde vil der blive aftalt arbejdsgangen og sammensætning for det næstkommende år. Staten vil altid være repræsenteret ved Naturstyrelsen Storstrøm. Det er planen på den måde at skabe en voksende gruppe af mennesker med forskellig ekspertise, der kan bidrage til realiseringen af Møn Biosfæreområdet.

Ansvaret for overholdelse af gældende regler, konventioner og naturforvaltningen ligger hos de involverede myndigheder, som f.x. Vordingborg Kommune og staten, repræsenteret ved Naturstyrelsen. Praktiske aktiviteter udføres i tæt samarbejde af og med de lokale aktører. Forvaltningen af Møn Biosfæreprojektet vil til enhver tid læne sig op ad den eksisterende nationale lovgivning.

Advisory Board, bestående af aktører i det kommende Møn biosfæreområde, dækker de kompetencer som UNESCO har valgt som fokusområder for biosfæreområder: bevarelse, læring, support og udvikling. Myndigheder, virksomheder og frivillige vil være repræsenteret. Der tilstræbes en lige fordeling mellem kvinder og mænd.

Advisory boardet’s sparringspartnere er Vordingborg Kommunes miljøråd og lokalrådene i biosfæreområdet. Desuden vil et ambassadørnetværk af frivillige og et erhvervsnetværk blevet nedsat i takt med at Møn Biosfæreområdet godkendes af UNESCO.

Biosfære sekretariatets opgave er at promovere biosfæreområdet Møn for lokale og besøgende, være kontakt for UNESCOs biosfære netværk og udføre udviklingsprojekter i det kommende Møn biosfæreområde.  

Advisory Board 2016

Formand: Jan Michelsen, udviklingsdirektør Vordingborg Kommune
Claus Jespersen, Naturstyrelsen Storstrøm
Paul Debois, naturforvaltning Vordingborg Kommune
Lars Jørgensen, lokal lodsejer og landmand
Finn Jørgensen, lokal lodsejer og Sydhavsøernes Landboforening
Sten Scheibye, Nyord Ø-Kød
Esther Malmborg, Foreningen Nyord Ø
Martin Bender, Sydkyst Danmark
Nils Natorp, GeoCenter Møns Klint
Ole Hampenberg, Strategi og Implementering, Vordingborg Kommune
Biosfære koordinator Annette Tenberg, sekretær

Advisory Board 2017

Formand: Jan Michelsen, udviklingsdirektør for Vordingborg Kommune
Claus Jespersen, Naturstyrelsen Storstrøm
Kristian Dammand, Fugleværnsfonden
Paul Debois, naturforvaltning i Vordingborg Kommune
Mads Christoffersen, DTU Aqua
Anders Madsen, SuperBrugsen Lendemarke
Nils Natorp, GeoCenter Møns Klint
Keld Møller Hansen, Sydøstdanmarks Museum
Esther Malmborg, Foreningen Nyord Ø og Nyord Ø-Kød
Inger Marie Scavenius, Lodsejer og virksomhedsdrivende
Susanne Nøhr, landbrug, turistvirksomhed og Dark Sky aktør
Ole Hampenberg Andersen, Strategi og Implementering, Vordingborg Kommune, 
Biosfære koordinator Annette Tenberg, sekretær 

Advisory Board 2018

I 2018 vil der blive arbejdet med en række konkrete projekter, hvor Advisory Board's medlemmer indgår. Derudover udvides Advisory Board's aktiviteter med 2 årlige temadage, hvor projekterne præsenteres og diskuteres, og hvor spænende oplægsholdere inviteres for at dele viden og inspirere deltagere. Alle tilmeldte biosfære ambassadører vil blive inviteret til temadagene. 

Det lokale partnerskab

Under ledelse af Vordingborg Kommune er der nedsat et biosfære sekretariat, et advisory board, et ambassadørnetværk for de frivillige aktører og et erhvervsnetværk. Derudover forankres Møn Biosfæreområde i Vordingborg Kommunes miljøråd og i det lokale naturvejledernetværk.

Det nationale partnerskab

Møn Biosfæreområdet er repræsenteret i det nationale netværk af UNESCO sites i Danmark, under ledelse af Den danske UNESCO nationalkommission.

Det internationale partnerskab

Møn Biosfæreområde er medlem af UNESCOs EURO MAB netværk og i netværket af de nordiske biosfæreområde NORD MAB. Derudover ønskes indledt aktive partnerskaber med biosfæreområder i Danmarks nabolande. Det kan danne grundlag for fælles udviklingsprojekter.

Hvad og hvorfor?

Hvorfor skal vi have et biosfæreområde?

Det kommende Møn biosfæreområdets naturpotentiale er stort. Samtidig ved alle der interesserer sig for naturen, at den er sårbar, og at det kræver økonomi at sikre naturens og arternes pleje. En række udviklingsprojekter har allerede i dag fokus på samspillet mellem naturen og dets brug, f.eks. Fishing Zealand, Dark Sky eller ålegræsindsamlingen til tangtage eller husisolering. En række lokale producenter og turismeaktører har fået øjne op for nye produkter og jobs, hvor f.eks. naturpleje og erhverv kan gå hånd i hånd. En blåstempling fra UNESCO er en anerkendelse til alle dem der har sikret at den mønske natur stadig er mangfoldig og artsrig. Og det er et håndslag til at fortsætte udviklingen af det levende ø-samfund i samspil med naturen.

Hvem er med?

Alle kan være med. Biosfæresamarbejdet fremmer tiltag hvor alle borgere kan bidrage til et bedre samspil mellem naturen og mennesker, som f.eks i projektet om bierne, beskrevet under faneblandet 'Biosfære Nyt' eller 'Projekter'. Biosfæreprojektet arbejder sammen med de mange frivillige der sikrer bevarelsen af den artsrige og mangfoldig natur samt den levende kulturarv. Biosfæreprojektet samler erhvervslivet, der har en særlig fokus på at komme i bedre samspil med naturen. Derudover søger biosfæresekretariatet i samarbejde med andre aktører projekter, der kan bidrage med økonomi og aktiviteter til at Møn Biosfæreområdet bevarer sin mangfoldige natur med det levende samfund.

Hvad får vi ud af det?

Vi kan forvente os øget fokus på sikring af vores naturværdier og arternes mangfoldighed for os selv og for de kommende generationer.

En udnævnelse som UNESCO biosfæreområde vil skabe øget opmærksomhed, både national og international. Udnævnelsen er et kvalitetsstempel for bæredygtig udvikling. Vi håber, at det vil hjælpe os at skaffe midler til flere udviklingsprojekter, som vil gavne naturen og sikre en samfundsudvikling med livskvalitet, bosætning og lokale arbejdspladser. Handel og turisme vil have direkte gavn af udnævnelsen, hvilket vil påvirke håndværk og servicefagene positivt. Fødevareproduktionen, baseret på samspil mellem naturen og dens brug, vil der blive sat særlig fokus på.