Biosfæreområdet

Med en størrelse på 450 kvadratkilometer repræsenterer Møn Biosfæreområde de fleste danske naturtyper både på land og i vandet. Nattemørket, repræsenteret ved DARK SKY udnævnelsen samt den rige kulturarv indgår ligeledes i det biosfæreområdet.

Møn Biosfæreområdet har fem hoved landskabstyper på land og vand:

  • Møns Klint og Høje Møn
  • De vestmønske istidslandskaber med moræner, dødishuller, hat-formede bakker, smeltevandsaflejringer and tunnel dale.
  • Postglaciale landskaber, skabt igennem erosion og transport af materiale, som strandvolde og strandenge.
  • Østersøen, fjorde og nor.
  • 185 km kystlinje med forskellige landskabsformer, som stadig er under stor forandring.