Hvad og hvorfor?

Hvorfor skal vi have et biosfæreområde?

Liv og arbejde i samspil med naturen, sådan lyder mottoet for Møn Biosfæreområde. Med udgangspunkt i de mennesker der bor og arbejder i lokalområdet arbejdes med 3 centrale begreber for UNESCOs biosfæreområder: bevarelse, læring og udvikling.

- Bevarelse og fremme af den artsrige og unikke natur på Møn.
- Igennem forskning, læring og uddannelse sikres de rette metoder og indsatser.
- Udvikling af lokalsamfundet og økonomien efter bæredygtige principper.

Vi skal have et biosfæreområde på Møn, fordi vores naturpotentiale er helt unikt i Danmark. Naturen danner ikke alene livsgrundlag for den nuværende befolkning, men er uundværligt for de efterfølgende generationer. Det gælder landskaber, habitater og arter på land, i vand og en nattehimmel, der ikke forstyrres af lysforurening. Vi skal lære at bevare arternes og landskabernes mangfoldighed på bedste vis. Ofte kan vi hente vigtig viden fra vores kulturelle traditioner, som vi ligeledes vil værne om. Samtidig udvikler vi vores lokalsamfund i forhold til arbejdspladser og økonomi der kan fungere i samspil med naturen. 

Hvordan gør vi det?

Vi griber det an på forskellig vis. Dels gennemføres projekter der kan forlige naturens behov med f.eks nye arbejdspladser. Se nogle eksempler under fanebladet projekter. Dels opretter vi lokalt samarbejde på tværs af interesser og professioner. Se fanebladet Bliv ambassadør. For at sikre at vi arbejder ud fra den nyeste viden, indhentes ekspertise fra forskere og andre specialister, der kan hjælpe til, så projekter bærer succes. Ikke mindst får vi hjælp og inspiration hos andre biosfæreområder. Møn Biosfæreområde er medlem af 2 netværk: de nordiske biosfæreområder NORD MaB og netværket af de europæiske biosfæreområder EURO MaB.

Hvem er med?

Alle kan være med. Det er vigtigt at fremhæve, at en hver kan have en rolle i samspillet med naturen i Møn Biosfæreområde. Da vi i 2017 blev udnævnt, var rigtig mange private, virksomheder og landbrug med til at så bi blomster på marker og i haver. Det er et godt eksempel på at selv den mindste indsats bidrager til naturens - i det her tilfælde bestøvernes - bevarelse. Det samme gælder for udfasning af plastikposer til fordel for nedbrydelige bæreposer i de mønske forretninger. Som forbrugere kan vi f.eks. bidrage til at spare på ressoucer. Under fanebladet Bliv ambassadør kan du læse hvordan private, foreninger, erhverv eller organisationer medvirke i Møn Biosfæreområde.

Hvad får vi ud af det?

Vi kan dele stoltheden over vores smukke ø med resten af verden. Vi kan forvente os øget fokus på sikring af vores naturværdier og arternes mangfoldighed for os selv og for de kommende generationer. 

Udnævnelsen som UNESCO biosfæreområde er et kvalitetsstempel for bæredygtig udvikling. Vi håber, at det vil hjælpe os at skaffe midler til flere udviklingsprojekter, som vil gavne naturen og sikre en samfundsudvikling med livskvalitet, bosætning og lokale arbejdspladser. Fødevarer og lokalproduktion, baseret på samspil mellem naturen og dens brug, vil der blive sat særlig fokus på. Udnævnelsen som Danmarks første UNESCO biosfæreområde skaber øget opmærksomhed, både national og international.