UNESCO Biosfære-program

Tænk globalt, virk lokalt.

UNESCO samler i biosfære-programmet verden rundt lokaliteter, der ønsker at forene bevarelse af biologisk og kulturel mangfoldighed i balance med økonomisk og social udvikling.

UNESCO arbejder efter tre kerneprincipper, som lyder:

  • Bevarelse af landskaber og økosystemer med deres arter og genetisk mangfoldighed
  • Udvikling af samfundet efter bæredygtige principper. Bæredygtighed omfatter både økonomisk, social, etisk og økologisk bæredygtighed.
  • Support igennem forskning, uddannelse og læring

Hvert biosfære-område består af såkaldte kerneområder (beskyttede arealer, med overvågning og lav anvendelse), udviklingszoner (der udvikles til ikke at ødelægge biodiversiteten, men samtidig skaber nye erhverv og udfoldelsesmuligheder for beboerne) og overgangszoner (landbrug, landsbyer, byer og anden kulturel aktivitet). Ud fra kerneprincipperne og områderne vil biosfære-området Møn blive udviklet.

På UNESCOs hjemmeside kan du læse mere om biosfæreområder.