Bliv ambassadør

Alle kan være med i Møn Biosfæreområdets aktiviteter.

Du kan melde dig til som privatperson, som frivillig ambassadør, forening, erhvervspartner eller organisation, hvis du bakker du op omkring Møn Biosfæreområdets værdigrundlag for udvikling i samspil med naturen.

For foreninger, virksomheder og organisationer er der udviklet en 'værktøjskasse' som kan hjælpe dig at beskrive din egen 'biosfære historie' som del af tilmeldingen.

Privatpersoner beskriver deres personlige indsats for Møn Biosfæreområdet, som kan for eksempel være en bi-venlig have eller adoption af en gravhøj. 

Den lokale organisering

Ønsker du at blive del af Møn Biosfæreområdets lokale netværk, kan du tilmelde dig som ambassadør. Om du er privatperson eller erhvervsdrivende, en forening eller skole, vil du blive tilbudt deltagelse i forskellige møder og arrangementer. Det handler om inspiration, videndeling, læring og udvikling. Ud over netværksaktiviteterne tilbydes hjælp og rådgivning til realisering af egne biosfære-projekter. Tag kontakt til biosfærekoordinator Annette Tenberg anrg@vordingborg.dk 

Ser her årshjulet med tilbud til dig:

 

 

Her kan du se de 3 søjler, som Møn Biosfæreområde bygges på: bevarelse, læring og udvikling af den artsrige natur på land, i vandet og den mørke nattehimmel.

Biosfære værktøjskasse til din inspiration

For at gør det nemt for dig at finde ‘dit startsted’ i Møn Biosfære samarbejdet, har vi udviklet en ‘værktøjskasse’.
På samme måde som en blikkenslagers værktøjskasse indeholder forskellige værktøjer til forskellige jobs, kan biosfærens værktøjskasse tilpasses dine individuelle behov og interesser. Den behøver ikke at blive læst fra start til slut som en bog. Brug den som en opskriftsbog, som du kan 'dykke ned’ i, når du har brug for nogle friske ideer og inspiration.

Vi tager udgangspunkt i det man kalder ‘stedsans’: Følelser forbundet med et sted - særlige kvaliteter, egenskaber og identitet, der gør det anderledes end dets omgivelser - “lokalt særpræg«, som landskaber, dyreliv, vegetation, kulturarv, mennesker, seværdigheder, lyde, lugte, smag, minder og mange ting, der kan bidrage til din oplevelse af stedet.

Lad dig inspirere til at knytte biosfærens potentialer til din virksomhed, forening eller organisation.

Her følger en serie pdf dokumenter, som du kan læse eller downlade.

Det første dokument handler om hvordan du kan blive frivillig- eller erhvervs-ambassadør  og hvad det indebærer.

Så findes der 6 temaer, som du kan bruge til at fortælle din egen biosfærehistorie med. Når du tilmelder f.eks din forening eller virksomhed, kan du vælge et eller flere af temaerne, som du ønsker at blive omtalt og markedsført under:

Tema 1: Vilde dyr og naturens skønhed: Naturen helt tæt på. Du kan opleve vandrefalken på Møns Klint, den stille artsrigdom af Ulvshale Skov, havørnen over Nyords Enge og brakvandsgedderne i Stege Bugt og Nor. Alt det vil vi værne om og bevare i Møn Biosfæreområdet.

Tema 2: Levende fortid: Udforsk stederne hvor mennesket har præget landskabet, fra Oldtiden til middelalderens sildeeventyr, fra Elmelundemesteren til Liselunds romantiske have. Her har vi vores rødder som samfund.

Tema 3: Inspiration, læring og kunst: Møn Biosfæreområde giver dig tid for dig selv med tilbud fra yoga og mindfulness over maleri og kalligrafi, design og håndlavede chokolader samt fluebinding til snapseskole. I balance med naturen kan du finde tilbage til dig selv, lære og udvikle dig. 

Tema 4: Fordybelse og Dark Sky på Møn og Nyord: Tank op og dyk ned i botanikken, unikke levesteder for dyr- og planter, i geologien, stjernehimlen og det dybe hav. Naturen kan give noget til dig, og du kan give noget tilbage til den.

Tema 5: Ud i naturen og udfordring: Brug dine kræfter og prøv dine grænser i Møn Biosfæreområdet. Du må du gerne mountainbike, ride, fluefiske eller kite surfe, hvis du samtidig viser ansvar og giver naturen noget tilbage.  

Tema 6: Lokale produkter: Smag Møn Biosfæreområdet i sin mangfoldighed på alle årstider; fra den friske fisk fra Klintholm til saftige æbler, krydret honning, stærk sennep, øl og vin. Ålegræs fra de mønske strande som isolering til huse og ikke lys- forurenende el-pærer til din udendørs belysning. Lad os nyde det vi selv kan frembringe og skabe balancen med naturen.

 

Værdigrundlag

Vi har udarbejdet et værdigrundlag for Møn Biosfæreområdet, som du slutter dig til, når du vælger tilmelding.

Værdigrundlag for Møn Biosfæreområdet

Bevarelse af de naturlige ressourcer i Møn Biosfæreområdet

Vi vil støtte og bidrage til beskyttelse, forbedring og genopretning af naturtyper og de tilhørende arter, bæredygtig brug af naturen samt udvide de naturlige ressourcer i Møn biosfæreområdet med fokus på biodiversitet og naturskønhed.

Skabe økonomisk vækst igennem virksomhed med fokus på naturens bevarelse

Vi vil samarbejde med erhvervslivet, det bredere samfund og andre interessenter om at skabe nye arbejdspladser baseret på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Formidle vores kulturarv, vores levende kultur og fremme af lokale produkter

Vi vil fremme vores lokale kultur, mad, håndværk, kunst og respektere den lokale kulturarv og kulturelle traditioner, herunder bevarelse, beskyttelse og forbedring af kulturarven.

Bidrage til sundhed og velbefindende i vores samfund

Vi vil aktivt understøtte nydelsen af og glæden over vores natur for såvel individet og samfundet samt brugen af vores naturlige omgivelser - i samspil med dem - til at forbedre befolkningens sundhed og velbefindende.

Udvikle kendskab og forståelse for biosfæren igennem monitorering og forskning

Vi vil udvikle, fremme og udbrede viden og forståelse af Møn Biosfæreområdet, baseret på forskning og deling af eksisterende viden. Vi vil vise eksempler på relationer og kvaliteter i samspillet mellem natur, kultur, samfund og økonomi, der ligger til grund for biosfæreidéen og modeller for fremtiden.

Øge bevågenhed om og markedsføring af Møn Biosfæreområdet

Vi ønsker at øge bevidstheden om Møn Biosfæreområdet blandt kollegaer, venner, fællesskaber og turister, baseret på principperne af dette værdiggrundlag og igennem konkrete projekter. Vi ønsker at etablere et netværk med plads til private, frivillige, erhverv og organisationer, der vil være ambassadører for Møn Biosfæreområdet. Vi vil samarbejde nationalt og internationalt og dele vores erfaringer, vores enestående natur og kultur. Vi vil formidle oplevelser i Møns Biosfæreområdet til turister og besøgende.

Tilmelding

Udfyld din tilmelding i dag og bliv ambassadør af Møn Biosfæreområdet. Del også gerne denne mulighed med andre.

Tilmelding Møn Biosfære Ambassadør

Som privatperson kan du nøjes med at beskrive din 'indsats' længere ned. Virksomheder, foreninger og organisationer bedes besvare alle felter længere nede.

Valg et eller flere af de 6 temaer, som beskriver Møn Biosfæreområdet og som du ønsker at blive omtalt under.