Projekter

Her finder du eksempler på projekter, der er knyttet op på Møn Biosfæreområde. Projekterne tilfører os mere viden, bidrager til at bevare, formidle og udvikle Møn Biosfæreområdet ved at forbinde mennesker, kulturen og naturen. 

 

UNDINE II

Vordingborg Kommune er officiel partner i det dansk-tyske Interreg projekt UNDINE II - UNderwater DIscovery and Nature Experience II. Sammen med otte andre danske og tyske partnere arbejder vi på at skabe og formidle spændende aktiviteter i den vestlige Østersø mellem Privall og Sjællands Odde. Projektet, der er et følgeprojekt af UNDINE I og Diving Denmark, varer til slutningen af 2019 og støttes med over end 1 mio. Euro af den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 

Efterårsaktiviteter med projekt UNDINE II - børnetegnekonkurrence på GeoCenter Møns Klint

Både børn og voksne kunne deltage i den spændende UNDINE II konkurrence ved at forestille sig, hvad man kan finde af liv under havoverfladen ved Møns Klint og tegne det. Fantasien må også gerne komme i spil. Den heldige vinder i hver kategori får et sommerhusophold på Møn til en værdi af 4.000 kroner og en snorkeltur ved Møns Klint. Derudover er der en masse andre lækre præmier på højkant. Feriepartner Møn sponsorerer sommerhusopholdene og støtter således de nye undervandsoplevelser og projektet UNDINE II.

Undine II tegnekonkurrence

Sildemarkedet i Stege

 Det dansk-tyske projekt UNDINE II deltog på årets Sildemarked i Stege med blandet andet en naturstation, hvor børn kan lege og lære om de arter der lever i Østersøen. Naturstationen står permanent på Stege Havn ved House of Møn.

Derudover var der mange aktiviteter på kajen rundt omkring det store havfisk akvarium, hvorfra Naturvejleder Søren Larsen formidlede det mangfoldige liv under Østersøens overflade.

Vordingborg Kommune, Møn Biosfæresekretariatet og Geocenter Møns Klint er de lokale partnere i UNDINE II projektet, som i fællesskab formidler Østersøens store betydning for hele det baltiske område, og samtidig skaber spændende oplevelser for både de store og de små. 

naturstationen i Stege

Sildemarkedet i Stege

naturstationen stege

Snorkeling med GeoCenter Møns Klint

Vordingborg Kommune, Møn biosfæresekretariatet og Geocenter Møns Klint er de lokale partnere i UNDINE II projektet. I fællesskab vil vi formidle Østersoens store betydning for hele det baltiske område, og samtidig skabe spændende oplevelser for både de store og de små. Børnefamilier har den enestående mulighed for at komme med på en snorkeltur i sommerugerne, sammen med en naturvejleder fra GeoCenter Møns Klint. Læs mere på GeoCenters site.

snorkeling Møns Klint

Uddannelse af undervandsguider med projekt UNDINE II

I sommer 2017 blev der uddannet det første hold af undervandsguider i projekt UNDINE II. Guiderne skal være i stand til at formidle livet under Østersøens overflade for både børn og voksne. Dertil lærer de at snorkle og bruge f.eks undervands formidlingsstien ved Kalvehave havn. Sammen med erhvervsdykker, naturvejleder og undervands filmfotograf Søren Larsen, arbejder deltagerne på at lære om de spændende snorkelsteder rundt om Møn og langs de sydsjællandske kyster. Hvis du gerne vil melde dig til næste hold i sommer 2018, kontakt Møn Biosfæresekretariat eller GeoCenter Møns Klint.

På fotoet ses undervandsstien ved Kalvehave havn, hvor der bl.a. kan opleves skulpturen af en sæl, designet af den danske kunstner Lissy Boesen.

Se hvor mange arter der lever i Østersøen

Projekt UNDINE II giver dig mulighed for at opleve Østersøens arter tæt på. Du kan følge projektet på Facebook eller Instagram, hvor der løbende vises kvalitetsfotografier af arterne i deres naturrum. Følg enten Møn Biosfæregruppen eller Vordingborg Kommunens INSTAGRAM profil #storbyensforhave. 

Foto: UNDINE II

UNDINE II_hestereje

 

Sæsonåbning af snorkel stien ved Kalvehave Havn

I begyndelsen af juni er den beste tid at starte snorkeling fra Kalvehavn havn, hvor der i det flade vand kan opleves små fisk, ålegræsbevoksning og de fine formidlingstiltag, som blev anlagt i forbindelse med UNDINE I projektet. I år blev stien åbnet den 10. juni, hvor 150 besøgende kiggede forbi og ca. 60 tog et kig "under overfladen".

snorkelstien ved Kalvehave havn

Bier i Møn Biosfæreområde

En 1/3 del af alle afgrøder bestøves af bier. Men især antallet af vilde bier falder markant, også i Danmark. Baseret på den nyeste danske forskning om de vilde biers tilstand og trivsel, vil Møn Biosfæreområdet bidrage til at skabe bedre vilkår for bierne. Her er plads til både honningbierne, der leverer råstof til mange dejlige bi produkter, og til de vilde bier, som sikrer vores artsrige natur. Der en ingen tvivl om, at livet på jorden (inklusive vores eget) næppe vil kunne overleve uden dem. 

Vi kan alle sammen, børn som voksne, gøre noget for bierne, i naturen, i vores haver som i byer og i det åbne land. På den måde kan vi bidrage til at sikre arternes mangfoldighed og bestøvning af vores afgrøder, frugtræer, blomster og bær.

Friluftsrådet har bevilget midler til et formidlingsprojekt om især de 'vilde bier' i Møn Biosfæreområde.

Projektet har til formål at fremme biernes levevilkår samt lokalbefolkningens naturforståelse og muligheder for friluftsliv. Der oprettes en demonstrationsplads og en vandre-sti med formidling om især de vilde biers levesteder og fourageringsplanter og udvikles en flytbar udstilling til skoler og biblioteker. Derudover uddannes frivillige bi-guider og gennemføres en serie åbne arrangementer for både børn og voksne. Projektet er et tværfagligt samarbejde under deltagelse af Foreningen Nyord Ø,  Nyord lokalhistoriske forening, Foreningen for de historiske planter og Middelalderhaven i Stege. Møn Biosfære sekretariat og naturvejlederen i Vordingborg Kommune deles om projektledelsen. 

Bi blomsterstriber i Møn Biosfæreområde

I forbindelse med udnævnelsen som biosfæreområde blev der tilsået det der svarer til 7,5 hektar vildt striber med bi og insektvenlige blomster. Derudover blev der delt flere hundrede frøposer ud til ejere af private haver. 

I Møn Biosfæreområdet vil vi arbejde med at bevare både de vilde bier og honningbierne. I det følgende kan du downloade projektbeskrivelsen samt nogle relevante bilag.

Find gode tips for indsatser i din have hos Plan Bi.

Link til PDF dokument fra Økologisk Landsforening: Naturstriber og insektvolde.

Link til PDF dokument med dyrkningsvejleding for natur og vildtvenlige tiltag

Nyt vejledende kort til økologisk biavl i 2017 - Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Forslag til en udflugt: besøg middelalderhaven i Stege, hvor du kan få information og inspiration til, hvordan du kan være med til pleje bierne. 

Foto: Lars Larsen; humlebi på lægeoksetunge

Humlebi på lægeoksetunge

Projekt CATCH

Fishing Zealand er partner i EU-projekt om bæredygtig lystfiskerturisme. 

Fishing Zealand, der i flere år har sat bæredygtigt lystfiskeri på dagsordenen, er partner i EU-projektet CATCH, der omhandler bæredygtig lystfiskerturisme i den sydlige Østersø. Projektet involverer flere samarbejdspartnere i både ind- og udland. De internationale partnere kommer fra Tyskland, Polen og Litauen.

Vordingborg Kommune og Møn Biosfære-sekretariatet fungerer som sekretariat for den danske del af projektet.

Kort om CATCH – Coastal Angling Tourism Projektets formål er at formulere en strategi for bæredygtigt lystfiskeri i Østersøen med og for de deltagende lande. Projektet skal bl.a. omhandle udvikling af konkrete bæredygtige lystfiskerprodukter i de deltagende lande, herunder fremme af bæredygtige fangstmetoder, i mindre omfang videnskabelige undersøgelser, realisering af mindst et praktisk projekt i hvert land samt en fælles international digital lystfiskerportal om Østersøens værdier og lystfiskepotentialer.

Projektet er fra EU’s side støttet med kr. 1.675.000. Projektet er hjemmehørende under EU’s South Baltic programme.Til varetagelse af det 3-årige EU projekt har man fra dansk side ansat 45-årige Niels Lagergaard Pedersen som projektleder.

For uddybende information kontakt venligst: CATCH-projektleder Niels Lagergaard Pedersen ndpn@vordingborg.dk tlf. 22677874 eller Chefkonsulent Paul Debois, Vordingborg Kommune pde@vordingborg.dk tlf. 55362412.

Midtvejskonference i Peenemünde i Tyskland

Partnerne og interesserede i det europæiske projekt "CATCH” var inviteret  til at deltage i midtvejs-konferencen "Fremtiden for den bæredygtige lystfiskerturisme”. Vi fik både et spændende besøg af et velbesøgt lystfiskersted, gode snakke med kollegaerne fra partnerlande og så deltog vi Catch konferencen med mange interessante oplægsholdere. Mere info på Facebook og på Fishing Zealands hjemmeside.

På foto ses Kaare Maniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforening. 

Catch midtvejskonference

Projektleder Niels Lagergård deltog i ekspertpanelet.

Projekt Catch

Suveræn lystfisker service på Mola Beach Angling Resort i Peenemünde.

Projekt Catch

Partnermøde i Denmark

Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommunes afdeling for Byg, Land og Miljø fortæller om vandløbsrestaurering i forbindelse med CATCH projektets første partnermøde i Danmark.

 

Naturpleje og lokalproduktion

Nyords enge på 400 hektar er et af de vigtigste fugleområder i det østlige Danmark. For at sikre fuglelivet og naturen den bedst mulige pleje er det vigtigt, at arealerne afgræsses af kvæg.

'Nyord Ø-Kød' er et godt eksempel på hvordan den fornødne arealpleje kan udvikles i biosfære-idéens ånd; konceptet er udviklet af borgerne på Nyord i samarbejde med en lokal landmand.

'Nyord Ø-Kød' ejer en økologisk kvægbesætning, der afgræsser den sydlige del af Nyord enge. Ung-tyrene slagtes hos en lokal slagter. Kødet sælges igennem SuperBrugsen i Lendemarke og kan smages på restauranter på Møn og Nyord. På den måde kobles naturplejen med lokal erhvervsudvikling og et stærkt lokalt brand af Møn Biosfæreområdet.

I samarbejde mellem borgerne på Nyord, Naturstyrelsen Storstrøm, Fugleværnsfonden og Vordingborg Kommune arbejdes der på at gøre Hyldevanggård til et formidlingssted for Møn Biosfæreområdet.

Den bæredygtige cirkel af naturpleje og lokalproduktion 

 

Dark Sky Møn og Nyord

Møn og Nyord udnævnt til
Nordens første Dark Sky Park og Community

Et fire år langt og målrettet samarbejde mellem lokale virksomheder, borgere og Vordingborg Kommune på Møn og Nyord har ført til de første Dark Sky udnævnelser i Norden og den første dobbelte Dark Sky udnævnelse i verden.
Organisationen International Dark Sky Association, IDA, har udnævnt Møn og Nyord som Nordens første International Dark Sky Park og International Dark Sky Community. Førstnævnte ovenikøbet med udmærkelsen Guld.

Udnævnelsen bekræfter, at Møn og Nyord er et af de bedste steder i verden til at se på stjerner, og er samtidig en anerkendelse af det store lokale arbejde med at undgå forstyrrende lys og bevare den mørke nattehimmel. Communities findes der kun 14 af i hele verden, heraf kun tre steder i Europa fordelt i Skotland, på Hebriderne og på de engelske kanaløer. Community er et område, hvor der er udvist et exceptionelt engagement i bevarelsen af nattehimlen ved at gennemføre og håndhæve en ansvarlig og intelligent udendørs belysning af meget høj kvalitet, og dermed sætte det gode eksempel for andre.

Dark Sky Park er et område med ekstraordinære stjerneklare nætter og et natligt miljø, der er specielt beskyttet for sin videnskabelige, naturlige, uddannelsesmæssige og kulturelle arv, og hvortil der er offentlig adgang. Dark Sky Park findes 44 steder i verden, men heraf kun ni andre steder i Europa. Møn og Nyord er det første område i verden, som er blevet udnævnt både som Dark Sky Community og Dark Sky Park. Parkdelen er på det østligste Møn og dele af Nyord på statsejede arealer. 

Dark Sky Møn og Nyord

Hvorfor "Dark Sky" på Møn og Nyord?

Øerne Møn og Nyord er et af de få steder i Danmark, hvor stjernerne på nattehimlen virkelig kan ses.  Det har en arbejdsgruppe af lokale ildsjæle til at trække i arbejdstøjet og gå efter den internationale certificering som Dark Sky Park for Møn og Nyord.

I de seneste 40-50 år er det blevet sværere at se stjernehimlen, fordi vi bruger stadig mere udendørs lys om natten. Fra alle større byer i Danmark er det således ikke længere muligt at se den strålende Mælkevej som en bue af lys henover stjernehimlen. Der findes nogle få steder i Danmark, hvor lys spildet er minimalt, og nattemørket er tæt på naturligt. På disse steder udfolder natten, Mælkevejen og stjernehimlen sig i sådan en pragt, at det ikke kan beskrives i ord eller billeder, men skal opleves med egne sanser, i en total oplevelse af natten. 

Dark Sky-projektet tilføjer himlen som element til Møn Biosfæreområdet. Nattens mørke er del af biodiversiteten i det den danner unikke livsrum for særlige dyre- og plantearter, og den er vigtigt for menneskernes rekreation. Vi vil værne om den uspolerede nattehimmel og dele spændende oplevelser med vores gæster.

Læs mere om Dark Sky-projektet på http://www.darksky-moen.dk/da/ 

 

Yngste skud på Dark Sky partnerskabet

Den 17. marts 2016 blev børnehaven Hjertehaven i Hjertebjerg på Møn, Dark Sky certificeret. Det er den første offentlige institution i hele Danmark. Certificeringen indebærer at børnehaven medvirker til at bevare den mørke nattehimmel ved f.x en udendørsbelysning der ikke stråler på himlen. Selvfølgelig indebærer det også at børnene leger og lærer om himlen og stjerne ved sagn og myte fortællinger og mange spændende nye aktiviteter. Dagen blev selvfølgelig fejret og hjertehavens børn og deres familier var inviteret til aktiviteter og spisning. 

Certificeret som Dark Sky partnere er blandt andre Hjertehaven, Dark Sky Spejderne på Møn, Nyord Kirke, Nyord Lokalhistorisk Udstilling og det historiske lodsudkik samt en række virksomheder, herunder f.eks Møns Klint Resort, Tiendegaarden, Møn Golfbane. Dark Sky produkter blev udviklet, herunder bl.a. lakridser, chokolader, snaps, øl og sennep. 

Her kan du downloade den senest udkomne Dark Sky Avis.

Her er link til indslag i Tv2 Øst. til sidst i nyheder… 

 

Foto af mælkevejen af Tom Axelsen

Fishing Zealand

I 2010 tog Danmarks Sportsfiskerforbund initiativ til en samarbejdsaftale med Vordingborg og Odsherred Kommune om at fremme udviklingen af bæredygtig lystfiskerturisme i regionen. I dag består netværket af 11 kommuner i regionen.

Lystfiskeri i Danmark har et stort turismepotentiale ifølge aktuelle undersøgelser. Møn er kendt som udgangspunkt for trollingfiskeri fra Klintholm Havn, fluefiskeri langs Østersøens kyster og fiskeri efter brakvandsgedder i Stege Bugt. Fishing Zealands udgangspunkt er, at alt lystfiskeri skal være bæredygtigt.

Det betyder dels, at lystfiskeriet ikke må belaste fiskebestandene for hårdt, og dels at de lokaliteter, der lægger vand til fiskeriet, ikke må tage skade af den øgede færdsel. Tværtimod skal lystfiskeri være en aktivitet, der kommer samfundet til gode på mange forskellige niveauer.

Bæredygtigt lystfiskeri er et begreb, som både består af den måde, den enkelte lystfisker dyrker sit eget fiskeri på, men i dette tilfælde også af, hvordan Fishing Zealand involverer sig i en lang række miljø- og turismeprojekter og aktiviteter, der fremmer bæredygtigt lystfiskeri.

Et meget vigtigt element i Fishing Zealand er, at den nuværende tilstand i vandløb, søer og kyster skal forbedres, sådan at de vilde fiskebestande får bedre forudsætninger for at reproducere sig. Udsætningerne af lokalt tilpassede ørreder er ligeledes en hjørnesten, ligesom alle udfordringer, som begrænser fiskenes mulighed for at gennemføre deres livscyklus, skal adresseres.

Fishing Zealand arbejder sammen med Vordingborg Kommune bl.a. om uddannelse af fiskeguider, opbygning af et erhvervsnetværk, udvikling af events, beskyttelse og "Catch and release" af brakvandsgedder, ørredpatruljen samt forskellig markedsføring nationalt og internationalt.

Læs mere på http://fishingzealand.dk/baeredygtigt-lystfiskeri/baeredygtigt-lystfiskeri/

 

Lokale produkter

Børn besøger Møns IsEn vigtig del af Møn Biosfæreområdet er lokalt fremstillede produkter og støtte af lokale producenter til at udvikle deres forretning i en bæredygtig retning. På den måde skabes lokale arbejdpladser og fremmes den bæredygtige levevis i Møn Biosfæreområdet.

Producentforeningen KULTIVATOR har været med til at skubbe denne udvikling igang med f.eks. hygiejnekurser, organisering af markedsboder med lokale produkter til byfester, og med projekter for forskellige målgrupper.

Blandt andet har foreningen KULTIVATOR forestået to et årige projekter, hvor skoleklasser i Vordingborg kommune blev inviteret til en uge med fokus på mad af lokale råvarer, der inkluderede besøg hos producenter, læring om årstidernes råvarer og dyrkning. Som afslutning fik klasserne besøg en af lokal kok, der sammen med klassen tilberedte en menu baseret på de lokale råvarer ugen handlede om.

Der blev udgivet to kogebøger i trykt form, som blev delt ud til alle skolernes elever fra 1. til og med 6. klasse. Læs mere her.

 Børn besøger Møn Is

 

 

Tangfiskeri på Møn

Tang, eller rettere sagt ålegræs, har haft mange anvendelsesmuligheder gennem historien og har bidraget som en vigtig ekstra indtægtskilde for bønder og fiskere. Når tangen skyllede ind på stranden, forestod bønderne det hårde arbejde med at få det bjerget, renset, tørret og presset det til baller.

Ålegræs blev brugt som gødning, som brændsel, som isolering, til diger, til foder og sidst men ikke mindst til tage. I begyndelsen af 1800-tallet blev ålegræsset også brugt i madrasser, da det var billigere end de andre fyldmidler. Endvidere kunne utøj ikke leve i tangen, da den var saltholdig, og den mugnede ikke. Og så var det lige ved hånden. Allerede dengang blev det eksporteret til store dele af verden. 

I dag er det mest på Læsø, at tangen bruges til tagtækning, men en del tækkemænd er nu igen begyndt at bruge ålegræs til at lave rygningerne på stråtagene, da ålegræsset er lettere at arbejde med og har en længere levetidend halm. 

Området omkring Møn har haft sin del af ålegræseventyret. I begyndelsen af sidste århundrede indsamlede "Kalvehave Tangkompagni" omkring 500 tons tang årligt, som blev brugt til isolering, madrasser, ja sågar under krigen som "tobakserstatning", dog uden større succes. Tangindsamlingen stoppede, dels da en stor del af den danske tang blev ramt af sygdom, og dels da materialet blev erstattet af kunstfibre og andet kunstigt materiale. 

Idag er der igen efterspørgsel på tang, da man har genopdaget dette naturmateriales gode egenskaber. Et par landmænd på Møn og på Bogø har igen taget tanghøst med inden for deres arbejdsområde. Der er dels efterspørgsel til tangtage på Læsø, men i Tyskland anvender man også tangen som isoleringsmateriale i byggeriet. Koster Færgegård er et af de steder, som høster og bearbejder tang til videresalg og eksport. Denne korte historie om tangeventyret stammer fra Johnni Buch, og du kan læse mere på Koster Færgegårds hjemmeside.

 

 Ålegræs på stranden, et værdifuldt råstof.

Camønoen

Camønoen er en 175 km lang vandrerute på Møn, Nyord og Bogø.

Camønoen er natur, kulturhistorie, gastronomi, vandring, stilhed, stjernehimmel og magiske stunder, du aldrig glemmer. Og Camønoen er kongerigets venligste vandrerute. Ruten tilbyder pilgrimsvandringer, familieture, ældrevenlige ture, gastronomiske vandringer og et netværk af ildsjæle, som enten er klar med oplevelser, der bundfælder sig, eller klar med et venligt "Go´ Camøno" til de, der helst vil gå i fred. Du kan altså både gå på Camønoen i fuldstændig fred og ro, eller du kan være sammen med andre, hvis du har brug for lidt kvalificeret underholdning undervejs. Eller du kan kombinere.

Camønoen er organiseret af og forankret i Vordingborg Kommune og Museum Sydøstdanmark. Den nye vandrerute blev indviet den 18. juni 2016.

 

 

Læs mere på Camønoens hjemmeside.

 

 

Cykelture og 'de sejlende cykelstier'

Det kommende Møn Biosfæreområde er del af den internationale cykelrute N9 fra Berlin til København og Østersø-ruten N8. 4 såkaldte panorama cykelruter, tematiske rundture med smukke udsigter og spændende oplevelser undervejs, inviterer til opdage de mønske biosfæreområde og det sydlige Sjælland.

De sejlende cykelstier
Panorama cykelruterne forbindes af korte sejlture ombord af veteranskibe. Færgen IDA sejler over Grønsund mellem Bogø og Stubbekøbing, som del af Berlin-København cykelruten. Færgen MØN sejler sommerture og forbinder Kalvehave med Stege havn. Nyords postbåd Røret sejler ture mellem Stege, Kalvehave og Nyord og Jungshoved. På den måde kan cykelturene kombineres med en smuk pause til søs.      

4 nye pauserum i havnene
Havne er altid et besøg værd, også for vandrende, cyklister og kajakroer. Som bindeled mellem de sejlende cykelstier blev i maj 2016 åbnet fire pauserum på Bogø havn, Kalvehave havn. Stege havn og Nyord havn. Pauserummene byder på bord og bænke til at spise sin medbragte mad i tørvejr, plancher med ideer til udflugter i nærområdet og mulighed for at benytte sig af havnens wifi. Pauserummene ligger tæt ved anløbsbroerne for veteranskibene. I det følgende finder du forskelligt materiale til download, som inspiration for din cykeltur i det kommende Møn Biosfæreområde. Projektet har modtaget tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje, Friluftsrådet og Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspulje. God fornøjelse og meget medvind!      

Du kan downloade en folder for hver af de fire Panoramacykelruter og for Oldstidsruten i det følgende og følge ruteforløbet for alle ruter på Friluftsguidens interaktive kort.    

Følg linket til Danmarks Bjergetape: Østmøn og Møns Klint.

 

Den søde tur: Familieturen rundt om Stege Nor, forbi Museumsgården, Møn Bolcher og Møns Is.

Ø-Hop: fra Stege via Ulvshale til Nyord og retur. Fra NYord kan du om sommeren sejles om bord på postbåden Røret til Jungshoved eller Kalvehave på Sydsjælland eller tilbage til Stege. 

Eventyrlig Idyl: Halvøen Jungshoved og Præstø 

Oldtidsruten: rundtur på Vestmøn med mulighed for at besøge gravhøjene.

Læs mere om rekreativt cykling på Møn og Sydsjælland 

 

 

 sejlruter

 

 Tre veteranskibe deltager i projektet om de sejlende cykelstier

Færgen Ida, færgen Møn og Nyords postbåd Røret forbinder Panorama cykelruterne på Møn og Sydsjælland. Download en folder med sejltiderne for 2017.

Færgen Ida sejler hvert år mellem maj og efterårsferien omkring 8.000 cykelturister mellem Bogø og Stubbekøbing havn på den internationale cykelrute N9 Berlin-København. 

Færgen Møn sejler sommerture og cyklistsejlads mellem Stege og Kalvehave havn.

Nyords historiske postbåd Røret sejler sommerrutefart mellem Nyord og Jungshoved Kirkehavn, hvor den forbinder Panoramaruterne 422 og 424. 

Fire havne og 4 cyklist pauserum

Du finder et pause-rum med mulighed for at spise din madpakke på Bogø havn, Kalvehave havn, Stege havn og Nyord havn. Her finder også plancher med sejlplaner, forslag til lokale vandreture med udgangspunkt fra havnen og lokale serviceinformationer.

 

Projekterne er støttet af Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspulje i samarbejde med 

 

Frilufts Rådets logoVejdirektoratets logo