Projekter

Her finder du eksempler på projekter, der er knyttet op på Møn Biosfæreområde. Projekterne tilfører os mere viden, bidrager til at bevare, formidle og udvikle Møn Biosfæreområdet ved at forbinde mennesker, kulturen og naturen. 

 

Biodiversitets-søerne i Møn Biosfæreområde

Den Danske Naturfond har givet tilsagn om et samlet støttebeløb på 1.275.000 kr til et naturprojekt, der skal sikre de sidste bestande af grønbroget tudse, strandtudse og markfirben på Vestmøn, Bogø og Farø.
Konkret medfører projektet, at der i årene 2018-2020 vil blive etableret op til 25 nye ynglesøer til padder og genoprettet op til 15 eksisterende søer. Derudover vil der blive etableret ca. 10 ynglepladser for markfirben. Udover at sikre de sjældne og truede padder, vil projektet gavne en lang række andre arter tilknyttet rene søer herunder vandinsekter som guldsmede samt ande- og vadefugle.
Firmaet Amphi Consult er projektansvarlig og Vordingborg Kommune er partner i projektet. Vordingborg kommune vil stå for produktion af en folder om projektet, udarbejde info-tavler, danne erfa-grupper med deltagende lodsejere og afholde naturvejlederture om projektet. Derudover vil kommunen stå for myndighedsarbejdet og bidrage med etablering af op til 8 nye søer samt styrkelse af de lokale padde-bestande ved opdræt og udsætning. Projektet sker i samarbejde og dialog med en lang række private lodsejere. Kommunen oplever en stor interesse for at lægge jord til projektet. Projektet vil skabe øget opmærksomhed om udnævnelsen af Møn og de omkringliggende øer som Danmarks første UNESCO biosfæreområde. En del af arbejdet i Biosfæreområdet sigter netop på at sikre og forbedre den unikke biodiversitet og og forholdene for de truede arter.


Etablering af yngledam ved jordbassinerne i Stege.

Så er projektet skudt igang

Den Danske Naturfond og Amphi Consult har her i efteråret 2018 igangsat naturplejeprojektet ”Biodiversitets-søer i Biosfære Møn”, som understøtter bestræbelserne på at sikre sammenhængende og livskraftige bestande af grønbroget tudse, strandtudse og markfirben på Vestmøn, Bogø og Farø. Det 3-årige projekt vil skabe et net af biotoper bestående af 30-40 nye søer og oprensede søer samt et dusin vejskråninger.
Den Danske Naturfonds midler vil blive anvendt hos en lang række private lodsejere, mens Vordingborg Kommunes midler anvendes dels på kommunale jorde, dels hos private lodsejere. De nye padde-søer bliver hovedsageligt etableret på græsningsarealer af hensyn til padder og fugle! Anlægsarbejdet fortsætter hen over vinteren og i den kommende tid opstilles der 4 informationsskilte vedrørende projektet. Det omfangsrige projekt er blevet overordentligt velvilligt modtaget af de private lodsejere. For yderligere information kontakt Peer Ravn, Amphi Consult på tlf 40232524, pr@amphi.dk , eller Vordingborg Kommune, Carsten Horup, email: caho@vordingborg.dk .  


 

Biosphere for the Baltic

'Biosphere for the Baltic' er et etårigt projekt under ledelse af 'Marint Kunskapscenter i Malmö' og det nationale biosfæresekretariat i Sverige. Inviteret er en række biosfæreområder omkring Østersøen fra Nordtyskland over Slovenien til Denmark, Sverige, Finland og Estland. Formålet med projektet er at dele erfaringer og samle viden til gavn for Østersøens biodiversitet, men også udvikling af formidling for børn og voksne samt metoder for bæredygtig turisme i biosfæreområder. Første møde i projektet fand sted i maj måned i Sverige, i biosfæreområdet Vattentiket ved Kristiansstad. Næste møde fandt sted i forlængelse af Nord MaB i Finland i Oktober. I december vil der følge en opsamling i forbindelse med flere større konferencer i Malmø og muligheder for kommende samarbejde vil blive drøftet.

Møn dropper bæreposer af plastik

Årets kunstnerdesignede mulepose

Den bedste måde at undgå plastikposer er at have en taske, en kurv eller en mulepose med i byen, som kan genanvendes mange gange og til sidst nedbrydes naturligt. I et spændende lokalt partnerskab har designere fra Fabrikat på Sukkerfabrikken Stege, kunstner Liza Krügermeier og Møn Handelsstandsforening udgivet en smuk mulepose. Anledning er Steges 750års jubilæum, og projektet skal gerne etablere sig således, at der hvert år udgives en ny kunsterdesignet pose. Det smukke produkt kan købes bl.a. i House of Moen, Liza's Gallery og Bøger og Papir i Stege.

biosfære taske

 

Bipak.dk - lokalt produkt til indpakning af fødevarer

Bi avler og designer Morten Pihl har udviklet og produceret et nyt produkt til indpakning af fødevarer. Bi-pak er et miljøvenligt og genbrugeligt alternativ til plastik og stanniol, som bevarer friskheden i madvarer. Den er vaskbar, kan genbruges mange gange, og kan holde mindst et år ved normal brug. Morten Pihl er partner af Møn Biosfæreområde. Du kan købe produktet på nettet eller hos en af de lokale forhandlere, herunder Liza's Gallery i Stege.

bipak

Jeg er ikke plastik fortsætter

I 2018 har biosfære partner virksomhed SuperBrugsen Lendemark udskiftet alle indpakningsmaterialer fra bæreposer til grønsagsposer med nedbrydelige alternativer. Derudover har virksomheden indført en serie miljøvenlige husholdnings- og rengøringsartikler af nedbrydelige og mikroplastfrie materialer. Møns Handelsstandsforening har indkøbt den næste storportion af nedbrydelige bæreposer. Er du interesseret i at at købe dem til din egen virksomhed, kontakt Camilla i House of Moen i Stege.

Jeg er ikke plastik

Under dette overskrift startede i 2017 et pilotforsøg om at droppe plastikposer i de mønske butikker. Pilotforsøget var et samarbejde mellem Møns Handelsstandsforeningen, SuperBrugsen Lendemarke og biosfæresekretariatet.

25.000 organisk nedbrydelige bæreposer, fremstillet af majs fra kontrolleret europæisk landbrugsbrugsproduktion, indgik i pilotforsøget. Butikkerne og de handlende tog godt imod tilbuddet, og initiativet fik landsdækkende medieomtale, så ideen spredte sig fra Møn Biosfæreområde over hele landet.

I januar 2018 er situationen den, at SuperBrugsen Lendemark har udskiftet alle former for bæreposer med nedbrydelige alternativer og derudover optaget en serie af miljøvenlige og nedbrydelige rengøringsartikler i programmet. Møns Handelsstandsforening har udvidet med en større bærepose og i samarbejde med citymanageren sat fokus på at sprede initiativet over hele kommunen.

Endnu et flot tiltag er på vej. En gruppe unge designere på Sukkerfabrikken i Stege udvikler sammen med lokale kunstnere en kunstnerdesignet "shopping bag" - som skal hjælpe til at mindske brug af engangsposer yderligere.

Flotte tiltag der viser hvordan alle kan bidrage til at menneskene i Møn Biosfæreområde kan komme i bedre samspil med naturen.

Kampagne for nedbrydelige bæreposer

UNDINE II

Vordingborg Kommune er officiel partner i det dansk-tyske Interreg projekt UNDINE II - UNderwater DIscovery and Nature Experience II. Sammen med otte andre danske og tyske partnere arbejder vi på at skabe og formidle spændende aktiviteter i den vestlige Østersø mellem Privall og Sjællands Odde. Projektet, der er et følgeprojekt af UNDINE I og Diving Denmark, varer til slutningen af 2019 og støttes med over end 1 mio. Euro af den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 

Oplevelser under overfladen i 2018

10 snorkel og dykkerspots på Møn og det sydlige Sjælland

I forbindelse med årets sildemarked i Stege udgiver projekt UNDINE II en folder med 10 snorkel og dykkerspots. Der er oplevelser for børnefamilier, nybegyndere og øvede flaskedykkere. Folderen er første step til det tværnationale digitale undervands oplevelses kort som projekt UNDINE II udgiver i 2019. Du kan downloade folderen her.

Naturfilmfotograf og undervands specialist på besøg på GeoCenter Møns Klint

I weekenden 4./5. august var der fokus på projekt UNDINE II og Østersøen i Geocenter Møns Klint. Formidler Søren Larsen viste undervandsfilm og fortalte om levesteder og arter til centerets mange besøgende, som også kunne slutte sig en af de guidede snorkelture foran den smukke Møns Klint, hvor kridtet fortsætter under overfladen og danner fantastiske undervands landskaber.

Snorkelstien i Kalvehave

Du kan også snorkle på vores UNDINE snorkelsti i Kalvehave. Det er en god begyndersti med overraskelser.
Se familien Thorn få en snorkeloplevelse på Kalvehave snorkelsti.


Du kan downloade en aktivitetskalender for 2018 for projekt UNDINE II  i Vordingborg Kommune:

 

snorkling ved Møns Klint

Kursus for formidlere

Også i 2018 bød projekt UNDINE II mulighed for formidlere at blive uddannet som snorkelformidler. Snorkelkurset blev afholdt på Knudshoved Odde og Avnø naturcenter. Den 11. juni var der i alt 8 deltagere afsted sammen med Søren Larsen som kursusleder. Der blev lært en masse om undervisning under vandet og vist eksempler på film fra de 9 dykker/snorkel lokaliteter som er blevet udpeget til formidling i Vordingborg Kommune. 

kursus for formidlere Undine II

Genåbning af snorkelstien i Kalvehave havn med projekt UNDINE II

Havnefesten i Kalvehave havn 2018 var en stor succes i strålende solskin. I dagens anledning var undervands filmfotograf og naturvejleder Søren Larsen til stede og guidede børn og voksne til spændende oplevelser under overfladen. Søren viste også film, som han har optaget på andre undervands spots i Vordingborg Kommune. Og så var der UNDINE II filmoptagelser på dagen med en glad familie, som I kan møde i den lille film om snorkelstien i Kalvehave.

UNDINE II snorkelstien i Kalvehave

 

Efterårsaktiviteter med projekt UNDINE II - børnetegnekonkurrence på GeoCenter Møns Klint

Både børn og voksne kunne deltage i den spændende UNDINE II konkurrence ved at forestille sig, hvad man kan finde af liv under havoverfladen ved Møns Klint og tegne det. Fantasien må også gerne komme i spil. Den heldige vinder i hver kategori får et sommerhusophold på Møn til en værdi af 4.000 kroner og en snorkeltur ved Møns Klint. Derudover er der en masse andre lækre præmier på højkant. Feriepartner Møn sponsorerer sommerhusopholdene og støtter således de nye undervandsoplevelser og projektet UNDINE II.

Undine II tegnekonkurrence

Sildemarkedet i Stege

 Det dansk-tyske projekt UNDINE II deltog på årets Sildemarked i Stege med blandet andet en naturstation, hvor børn kan lege og lære om de arter der lever i Østersøen. Naturstationen står permanent på Stege Havn ved House of Møn.

Derudover var der mange aktiviteter på kajen rundt omkring det store havfisk akvarium, hvorfra Naturvejleder Søren Larsen formidlede det mangfoldige liv under Østersøens overflade.

Vordingborg Kommune, Møn Biosfæresekretariatet og Geocenter Møns Klint er de lokale partnere i UNDINE II projektet, som i fællesskab formidler Østersøens store betydning for hele det baltiske område, og samtidig skaber spændende oplevelser for både de store og de små. 

naturstationen i Stege

Sildemarkedet i Stege

naturstationen stege

Snorkeling med GeoCenter Møns Klint

Vordingborg Kommune, Møn biosfæresekretariatet og Geocenter Møns Klint er de lokale partnere i UNDINE II projektet. I fællesskab vil vi formidle Østersoens store betydning for hele det baltiske område, og samtidig skabe spændende oplevelser for både de store og de små. Børnefamilier har den enestående mulighed for at komme med på en snorkeltur i sommerugerne, sammen med en naturvejleder fra GeoCenter Møns Klint. Læs mere på GeoCenters site.

snorkeling Møns Klint

Uddannelse af undervandsguider med projekt UNDINE II

I sommer 2017 blev der uddannet det første hold af undervandsguider i projekt UNDINE II. Guiderne skal være i stand til at formidle livet under Østersøens overflade for både børn og voksne. Dertil lærer de at snorkle og bruge f.eks undervands formidlingsstien ved Kalvehave havn. Sammen med erhvervsdykker, naturvejleder og undervands filmfotograf Søren Larsen, arbejder deltagerne på at lære om de spændende snorkelsteder rundt om Møn og langs de sydsjællandske kyster. Hvis du gerne vil melde dig til næste hold i sommer 2018, kontakt Møn Biosfæresekretariat eller GeoCenter Møns Klint.

På fotoet ses undervandsstien ved Kalvehave havn, hvor der bl.a. kan opleves skulpturen af en sæl, designet af den danske kunstner Lissy Boesen.

Se hvor mange arter der lever i Østersøen

Projekt UNDINE II giver dig mulighed for at opleve Østersøens arter tæt på. Du kan følge projektet på Facebook eller Instagram, hvor der løbende vises kvalitetsfotografier af arterne i deres naturrum. Følg enten Møn Biosfæregruppen eller Vordingborg Kommunens INSTAGRAM profil #storbyensforhave. 

Foto: UNDINE II

UNDINE II_hestereje

 

Sæsonåbning af snorkel stien ved Kalvehave Havn

I begyndelsen af juni er den beste tid at starte snorkeling fra Kalvehavn havn, hvor der i det flade vand kan opleves små fisk, ålegræsbevoksning og de fine formidlingstiltag, som blev anlagt i forbindelse med UNDINE I projektet. I år blev stien åbnet den 10. juni, hvor 150 besøgende kiggede forbi og ca. 60 tog et kig "under overfladen".

Bier i Møn Biosfæreområde

En 1/3 del af alle afgrøder bestøves af bier. Men især antallet af vilde bier falder markant, også i Danmark. Baseret på den nyeste danske forskning om de vilde biers tilstand og trivsel, vil Møn Biosfæreområdet bidrage til at skabe bedre vilkår for bierne. Her er plads til både honningbierne, der leverer råstof til mange dejlige bi produkter, og til de vilde bier, som sikrer vores artsrige natur. Der en ingen tvivl om, at livet på jorden (inklusive vores eget) næppe vil kunne overleve uden dem. 

Vi kan alle sammen, børn som voksne, gøre noget for bierne, i naturen, i vores haver som i byer og i det åbne land. På den måde kan vi bidrage til at sikre arternes mangfoldighed og bestøvning af vores afgrøder, frugtræer, blomster og bær. Artiklerne på denne side er i kronologisk rækkefølge. De nyeste ligger øverst.

Skolerne kan assistere bi forskerne med indsamling af data om bierne

I forbindelse med ungefolkemøde på Møn i august 2018, har naturvejleder Susanne Rosenild sammen med forskerne udarbejdet en information til udskolingen om at hjælpe med indsamling af data. Vi arbejder på at kunne skyde projektet igang i forår 2019. Du kan her downloade informationsarket og se hvordan din klasse kan medvirke i projektet.

 

Vordingborg Kommune bevilger midler til samarbejde med Danmarks førende bi forskere

Naturmedarbejdere fra afdelingen for byg, land og miljø er indgået en samarbejdsaftale med forskere fra Københavns og Ålborgs Universitet om kortlægning af de vilde bier i Møn Biosfæreområde. Projektet er en opfølgning af en præsentation af Møn Biosfæreområde under et internationalt symposium om bestøveres tilstand i København i december 2017. I tæt samarbejde med forskellige frivillige hjælpere i Møn Biosfæreområde er der blevet indsamlet bier på 8 forskellige lokaliteter:

1 Ulvshale ved Skansen
2 Ulvshale hede
3 Jydelejet
4 Hundevæng overdrev
5 Busemarke Mose
6 Høvblege
7 Kystklinten ved Slotshaven
8 Hårbøllepynt

En 9. lokalitet er øen Nyord, hvor der i forår og sommer 2018 er blevet gennemført et bachelorprojekt i samarbejde med Københavns Universitet. Hen over vinteren vil indsamlingerne blevet nærmere undersøgt. Der forventes nyheder i forår 2019.

Temadag i Møn Biosfæreområde om bier og bestøvningens betydning for afgrødernes kvalitet 

Hvert år afholdes 2 temadage for ambassadører af Møn Biosfæreområde. I forår 2018 handlede det om de vilde bier og bestøvning. Samtidig var dagen opstart på samarbejdet med en gruppe danske bi forskere, hvor der blev drøftet hvordan en kortlægning af arter og en involvering af de frivillige kunne løbe af stabelen. Dagen blev indledt med tur til den mønske sydkyst og efterfølgende plenummøde i Fanefjord Skovpavillon.

Foredrag med professor Dave Goulson om humlebier

I samarbejde med Plan Bi blev der organiseret et foredrag om humlebier med den britisk bi forsker professor Dave Goulson i Vordingborg i januar 2018. Det var en spændende start i det nye år, hvor arbejdet med bier og bestøvning skulle kvalificeres faglig input og inspiration. Formand for klima og miljø i Vordingborg Kommune, Else-Marie Langeballe Sørensen bød velkommen, naturvejleder Susanne Rosenild og de frivillige fra middelalderhaven havde arrangeret bi hotel værksted og information om lokale aktiviteter for bier.

Møn Biosfæreområde inviteret til international symposium om bestøveres situation

I december 2017 var Møn Biosfæreområde inviteret til deltagelse i en international bestøverkonference i København. Det var en spændende dag med mange oplæg fra forskere med meget forskellig tilgang til problematikken om den efterhånden kritiske naturlige bestøvning af planter i naturen og jordbrug. Møn Biosfæreområdets indsats til involvering af befolkingen var en blandt 3 praktiske cases, som forskerne kommenterede på. Seancen var særdeles vigtig til kvalificering af indsatserne for bier og bestøvning i Møn Biosfæreområde. Samtidig bragte det os i direkte kontakt med førende danske forskere på området, som mundede ud i et praktisk samarbejde om både en temadag og en kortlægning af de vilde bier i Møn Biosfæreområde.

Friluftsrådet har bevilget midler til et formidlingsprojekt om de vilde bier i Møn Biosfæreområde.

Projektet løber af stabelen fra 2017 til 2019 og har til formål at fremme biernes levevilkår samt lokalbefolkningens naturforståelse og muligheder for friluftsliv. Der oprettes en demonstrationsplads i middelalderhaven i Stege og en vandre-sti med formidling om især de vilde biers levesteder og fourageringsplanter. Derudover udvikles informationsmateriale til skoler og biblioteker. Middelalderhavens frivillige er ved at blive uddannet til bi-guider og der gennemføres en serie åbne arrangementer for både børn og voksne. Projektet er et tværfagligt samarbejde under deltagelse af Foreningen Nyord Ø,  Nyord lokalhistoriske forening, Foreningen for de historiske planter og Middelalderhaven i Stege med rådgivning fra bi forskerne. Møn Biosfære sekretariat og naturvejledere i Vordingborg Kommune deles om projektledelsen. 

Bi blomsterstriber i Møn Biosfæreområde

I forbindelse med udnævnelsen af Møn Biosfæreområde blev der i 2017 tilsået det der svarer til 7,5 hektar vildt striber i det mønske landbrugsland med bi og insektvenlige blomster. Derudover blev der delt flere hundrede små frøposer ud til ejere af private haver. Det var en blomstrende måde at hilse det nye biosfæreområde velkommen på og samtidig en rigtig god lejlighed at komme i kontakt med befolkningen på og imødekomme den store offentlige interesse i biernes tilstand. Efter denne velkomst, blev der arbejdet videre med forskellige projekter med bierne i fokus.

I Møn Biosfæreområdet vil vi arbejde med at bevare både de vilde bier og honningbierne. I det følgende kan du downloade projektbeskrivelsen samt nogle relevante bilag.

Find gode tips for indsatser i din have hos Plan Bi.

Link til PDF dokument fra Økologisk Landsforening: Naturstriber og insektvolde.

Link til PDF dokument med dyrkningsvejleding for natur og vildtvenlige tiltag

Forslag til en udflugt: besøg middelalderhaven i Stege, hvor du kan få information og inspiration til, hvordan du kan være med til pleje bierne. 

Foto: Lars Larsen; humlebi på lægeoksetunge

Humlebi på lægeoksetunge

Projekt CATCH

Fishing Zealand er partner i EU-projekt om bæredygtig lystfiskerturisme. 

Fishing Zealand samarbejdet, der i flere år har sat bæredygtigt lystfiskeri på dagsordenen, er partner i EU-projektet CATCH, der omhandler udvikling af bæredygtig lystfiskerturisme i den sydlige Østersø. Projektet involverer flere samarbejdspartnere i både ind- og udland. De internationale partnere kommer fra Tyskland, Polen og Litauen.

Vordingborg Kommune og Møn Biosfære-sekretariatet fungerer som sekretariat for den danske del af projektet.

Kort om CATCH – Coastal Angling Tourism Projektets formål er at formulere en strategi for bæredygtigt lystfiskeri i Østersøen med og for de deltagende lande. Projektet skal bl.a. omhandle udvikling af konkrete bæredygtige lystfiskerprodukter i de deltagende lande, herunder fremme af bæredygtige fangstmetoder, i mindre omfang videnskabelige undersøgelser, realisering af mindst et praktisk projekt i hvert land samt en fælles international digital lystfiskerportal om Østersøens værdier og lystfiskepotentialer.

Projektet er fra EU’s side støttet med kr. 1.675.000. Projektet er hjemmehørende under EU’s South Baltic programme.Til varetagelse af det 3-årige EU projekt har man fra dansk side ansat 45-årige Niels Lagergaard Pedersen som projektleder.

For uddybende information kontakt venligst: CATCH-projektleder Niels Lagergaard Pedersen ndpn@vordingborg.dk tlf. 22677874 eller Chefkonsulent Paul Debois, Vordingborg Kommune pde@vordingborg.dk tlf. 55362412.

Film om geddefabrikken

Projekt Catch har gjort det muligt at følge etableringen af en såkaldt 'geddefabrik' med en film. Filmen er et rigtig fint formidlingsmateriale, der viser hvordan et gydeområde for brakvandsgedderne anlægges fra bunden. Brakvandsgedde bestanden er gået meget tilbage i de senere år, og den er sårbar f.eks. på grund af den skiftende salinitet i brakvandsområderne. I filmen fortæller biologer, lystfiskere, miljøspecialister, forskere samt jordejere hvorfor de i fællesskab støtter projektet for at sikre de naturlige bestande af brakvandsgedderne på Sydsjælland og øerne. Følg linket for at se filmen om 'geddefabrikken'

Catch partnermøde i Litauen

Under partnermødet i Litauen i november 2018 blev en række produkter og aktiviteter, som Fishing Zealand har udviklet i det internationale projekt, præsenteret. Der er f.eks blevet skabt en international portal for bæredygtig lystfiskeri i Østersøen, som skal være med til at trække lystfiske turister til partnerlandene ved samtidig at oplyse betydning af vandløbsrestaurering og arternes beskyttelse kombineret med skånsomme fiskemetoder. De første step er taget, nu kan projektets partnere fylde hjemmesiden med liv og gode historier fra deres lande. Følg link til fishingsouthbaltic.eu og se lidt fotos fra Litauen.

Møde i erhvervsnetværk 

Præsentation af projekt Catch under erhvervsnetværksmøde i Møn Biosfæreområde den 21. marts 2018 med oplæg af projektleder Niels Lagergård om bl.a. geddefabrikken og det kommende internet portal for de deltagende lande samt oplæg af Fishing Zealand lystfiske guide Knud Stangegård om lokale aktiviteter i 2018 i forbindelse med Catch og Fishing Zealand i Vordingborg kommune. Ønsker du at melde din virksomhed til netværket om lystfiskeri kontakt projektleder Niels Lagergård. 

projekt Catch og Fishing Zealand

Midtvejskonference i Peenemünde i Tyskland

Partnerne og interesserede i det europæiske projekt "CATCH” var inviteret  til at deltage i midtvejs-konferencen "Fremtiden for den bæredygtige lystfiskerturisme”. Vi fik både et spændende besøg af et velbesøgt lystfiskersted, gode snakke med kollegaerne fra partnerlande og så deltog vi Catch konferencen med mange interessante oplægsholdere. Mere info på Facebook og på Fishing Zealands hjemmeside.

På foto ses Kaare Maniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforening. 

Catch midtvejskonference

Projektleder Niels Lagergård deltog i ekspertpanelet.

Projekt Catch

Suveræn lystfisker service på Mola Beach Angling Resort i Peenemünde.

Projekt Catch

Partnermøde i Denmark

Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommunes afdeling for Byg, Land og Miljø fortæller om vandløbsrestaurering i forbindelse med CATCH projektets første partnermøde i Danmark.

 

Naturpleje og lokalproduktion

Nyords enge på 400 hektar er et af de vigtigste fugleområder i det østlige Danmark. For at sikre fuglelivet og naturen den bedst mulige pleje er det vigtigt, at arealerne afgræsses af kvæg.

'Nyord Ø-Kød' er et godt eksempel på hvordan den fornødne arealpleje kan udvikles i biosfære-idéens ånd; konceptet er udviklet af borgerne på Nyord i samarbejde med en lokal landmand.

'Nyord Ø-Kød' ejer en økologisk kvægbesætning, der afgræsser den sydlige del af Nyord enge. Ung-tyrene slagtes hos en lokal slagter. Kødet sælges igennem SuperBrugsen i Lendemarke og kan smages på restauranter på Møn og Nyord. På den måde kobles naturplejen med lokal erhvervsudvikling og et stærkt lokalt brand af Møn Biosfæreområdet.

I samarbejde mellem borgerne på Nyord, Naturstyrelsen Storstrøm, Fugleværnsfonden og Vordingborg Kommune arbejdes der på at gøre Hyldevanggård til et formidlingssted for Møn Biosfæreområdet.

Den bæredygtige cirkel af naturpleje og lokalproduktion 

 

Fishing Zealand

I 2010 tog Danmarks Sportsfiskerforbund initiativ til en samarbejdsaftale med Vordingborg og Odsherred Kommune om at fremme udviklingen af bæredygtig lystfiskerturisme i regionen. I dag består netværket af 11 kommuner i regionen.

Lystfiskeri i Danmark har et stort turismepotentiale ifølge aktuelle undersøgelser. Møn er kendt som udgangspunkt for trollingfiskeri fra Klintholm Havn, fluefiskeri langs Østersøens kyster og fiskeri efter brakvandsgedder i Stege Bugt. Fishing Zealands udgangspunkt er, at alt lystfiskeri skal være bæredygtigt.

Det betyder dels, at lystfiskeriet ikke må belaste fiskebestandene for hårdt, og dels at de lokaliteter, der lægger vand til fiskeriet, ikke må tage skade af den øgede færdsel. Tværtimod skal lystfiskeri være en aktivitet, der kommer samfundet til gode på mange forskellige niveauer.

Bæredygtigt lystfiskeri er et begreb, som både består af den måde, den enkelte lystfisker dyrker sit eget fiskeri på, men i dette tilfælde også af, hvordan Fishing Zealand involverer sig i en lang række miljø- og turismeprojekter og aktiviteter, der fremmer bæredygtigt lystfiskeri.

Et meget vigtigt element i Fishing Zealand er, at den nuværende tilstand i vandløb, søer og kyster skal forbedres, sådan at de vilde fiskebestande får bedre forudsætninger for at reproducere sig. Udsætningerne af lokalt tilpassede ørreder er ligeledes en hjørnesten, ligesom alle udfordringer, som begrænser fiskenes mulighed for at gennemføre deres livscyklus, skal adresseres.

Fishing Zealand arbejder sammen med Vordingborg Kommune bl.a. om uddannelse af fiskeguider, opbygning af et erhvervsnetværk, udvikling af events, beskyttelse og "Catch and release" af brakvandsgedder, ørredpatruljen samt forskellig markedsføring nationalt og internationalt.

Læs mere på http://fishingzealand.dk/baeredygtigt-lystfiskeri/baeredygtigt-lystfiskeri/

 

Vandløbsrestaurering i Møn Biosfæreområde

 I en årrække var en gruppe frivillige med til at fritlægge Hårbølle Bæk, som lå rørlagt under jorden på vej mod Fanefjord. Siden har de frivillige været med til plante elletræer, og de har værnet om fiskebestanden.
I 2016 trådte Fishing Zealands grusbande til og sikrede passagen til gydestrækningerne. Det store kvantespring skete i 2017, da der blev lagt 20-25 tons gydegrus i vandløbet på de øvre dele af bækken.
I november 2018 var tiden inde at måle om restaureringen blev til en succes. Var der ørreder i bækken, og kunne bestanden af halvårsfisk stå mål med den indsats, der var lagt i bækken? I 2010 var der ifølge DTU Aqua blot fundet 13 ørreder pr. 100 kvadratmeter. Hvordan har bestanden det nu, efter århundredets tørreste og varmeste sommer? Der blev valgt en strækning til måling umiddelbart nedstrøms af den restaurerede strækning, således at der kom et repræsentativt udsnit af bækken med: i alt 25 meter vandløb.

Der blev fanget i alt 89 ørreder på strækningen, heraf 87 halvårsfisk og to 1½-årsørreder – naturligt klækkede i gydebankerne! Fra rørlagt vandløb uden liv i 2007 til nu, blev der skabt en lille perle af et ørredvandløb med ikke færre end 348 stk. halvårsfisk og 8 stk. 1½-årsørreder pr. 100 kvadratmeter vandløb! På trods af sommerens svære forhold kunne det konstateres, at restaureringsprojektet havde gjort en kæmpe forskel. Hårbølle Bæk er et fint ørredvandløb, og alle aktører kan glæde sig over, at en forholdsvis simpel restaurering med gydegrus og skjulesten, kunne fire-doble bestanden! 

Det er en god historie! Glade Lodsejere og medlemmer af Den sjællandske Grusbande. Et godt eksempel af lokalt samarbejde i Møn Biosfæreområde. Læs mere her: http://fishingzealand.dk/nyheder/glaedes-rus-haarboelle-baek-paa-moen/

Foto: Fishing Zealand, grusbanden.

Ålegræs fra Møn, fremtidens isolering

Ålegræs fra Møn indgår i det første danske 'Cradle to cradle' produkt med 'guld' certifikat

Alle biosfæreområder har til formål at understøtte en bæredygtig erhvervsudvikling. Derfor er det en stor glæde at mønske landmænd leverer grundmaterialet til en moderne dansk virksomhed der tilbyder bæredygtige isoleringsmaterialer. Zostera.dk har som den første danske virksomhed modtaget i 2018 en såkaldt 'vugge til vugge' certificering i guld. Det betyder at det certificerede produkt, isoleringsbats og ruller af ålegræs', opfylder en række af miljøkrav, som ligger begrundet i råstoffet. Ålegræs er brandsikkert på grund af dens naturlige saltindhold; det kan tiltrække og afgive fugt og sørger derved for et godt indeklima samt gode arbejdsbetingelser for håndværkeren; og slutendelig er det næsten ikke nedbrydelig, så virksomheden kan tilbyde at tage produktet tilbage efter brug og lade det indgå i nye produkter. 

Ålegræs og klima

Ålegræs er en plante, der gror på havbunden, og som løsner sine blade i efteråret. De løse blade er en naturlig overskudsressource. Bjærgningen af de frigivne grønne blade forgår i samarbejde med UNESCO Biosfære Møn, der er med til at sikre at opsamlingen foregår på bæredygtig vis under hensyntagen til livet i havet såvel som på kysterne. Ved at høste ålegræsset inden det komposterer på stranden undgår vi udledningen af den CO2, som planten har optaget under sin vækst. Ålegræsisolering isolering virker derved som et CO2-lager. I samme ombæring fjerner vi også næringsstoffer, hvilket gavner havmiljøet og forbedrer vækstbetingelserne for ny ålegræs.

Ålegræsworkshop med designstuderende fra Ålborgs Universitet 

Et ungt og engageret hold af designstuderende fra Ålborgs Universitet i København har inviteret de lokale aktører til en spændende workshop om brug af mønsk ålegræs. Ålegræsset, på latin 'zostera marina' som traditionelt indsamles på de mønske strande, erfarer i disse år en renaissance på grund af voksende efterspørgsel efter bæredygtige byggematerialer. Workshoppens bedste resultat er, at der nu er samlet et hold aktører der samarbejder om nye produkter af mønsk ålegræs.


At mønsk ålegræs kan bruges til mange ting, vidste workshoppen i sukkerfabrikken i Stege, som de studerende havde organiseret i samarbejde med Fabrikat. 

Det historiske tangfiskeri

Tang, eller rettere sagt ålegræs, har haft mange anvendelsesmuligheder gennem historien og har bidraget som en vigtig ekstra indtægtskilde for bønder og fiskere på Møn og det sydlige Sjælland. Når tangen skyllede ind på stranden, forestod bønderne det hårde arbejde med at få det bjerget, renset, tørret og presset det til baller.

Ålegræs blev brugt som gødning, som brændsel, som isolering, til diger, til foder og sidst men ikke mindst til tage. I begyndelsen af 1800-tallet blev ålegræsset også brugt i madrasser, da det var billigere end de andre fyldmidler. Endvidere kunne utøj ikke leve i tangen, da den var saltholdig, og den mugnede ikke. Og så var det lige ved hånden. Allerede dengang blev det eksporteret til store dele af verden. 

I dag er det mest på Læsø, at tangen bruges til tagtækning, men en del tækkemænd er nu igen begyndt at bruge ålegræs til at lave rygningerne på stråtagene, da ålegræsset er lettere at arbejde med og har en længere levetidend halm. 

Området omkring Møn har haft sin del af ålegræseventyret. I begyndelsen af sidste århundrede indsamlede "Kalvehave Tangkompagni" omkring 500 tons tang årligt, som blev brugt til isolering, madrasser, ja sågar under krigen som "tobakserstatning", dog uden større succes. Tangindsamlingen stoppede, dels da en stor del af den danske tang blev ramt af sygdom, og dels da materialet blev erstattet af kunstfibre og andet kunstigt materiale. 

Idag er der igen efterspørgsel på tang, da man har genopdaget dette naturmateriales gode egenskaber. Et par landmænd på Møn og på Bogø har igen taget tanghøst med inden for deres arbejdsområde. Der er dels efterspørgsel til tangtage på Læsø, men i Tyskland anvender man også tangen som isoleringsmateriale i byggeriet. Koster Færgegård er et af de steder, som høster og bearbejder tang til videresalg og eksport.
Denne korte historie om tangeventyret stammer fra Johnni Buch, og du kan læse mere på Koster Færgegårds hjemmeside.

Ålegræs biologisk

Ålegræs (Zostera marina) er en plante, der vokser på sandet havbund. I Møn Biosfæreområde forekommer den i Natura 2000 området N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Ålegræs kræver en del sollys for at kunne vokse, derfor findes det mest i kystnære vande. Ålegræs kaldes også bændeltang, selvom det rent faktisk ikke er en tangplante, men en blomsterplante. Planten består af en grenet jordstængel, hvorfra smalle, grønne blade vokser op i vandet. Bladene kan blive op til 120 cm lange. Blomsterne på ålegræs har ingen kronblade, og de kommer aldrig op over vandoverfladen, og derfor er de ikke lette at få øje på. Ålegræs engene er vigtige yngleområder for mage småfisk. I forårs og efterårs stormen rives ålegræsset løs fra havbunden og driver i land, ikke sjældent i tykke brammer. Det er her det frisk grønne ålegræs kan indsamles eller også fiskes den op efter gammel tradition, f.eks rundt om øen Tærø.

 tangnål i ålegræseng

Ålegræs, et moderne byggemateriale med tradition

Ålegræs er mest kendt i Danmark fra Læsøs historiske tanghuse, som igennem en årrække er blevet restaureret med ålegræs fra Møn. Ved siden af tagtækning eller mønninger, kan ålegræs også anvendes som isolering i miljøvenlig byggeri. Det kan anvendes som løs isolering, og der findes i dag isolerings bats med ålegræs som en af komponenterne..

Ålegræsisolering har en del fordele, som f.eks. samme isoleringsværdi som traditionelle isoleringsmaterialer af mineraluld; det har nærmest uendelig holdbarhed og er derfor både genanvendelig eller 100% naturlig nedbrydelig, når det en dag skal tages ud. 

Hvorfor er ålegræs isolering ikke kendt på verdensmarkedet? Det er fordi råstoffet -endnu- ikke dyrkes i havet, men indsamles, efter det af naturlige årsager er revet løs fra havbunden. Det gør det vanskeligt at investere i større produktionsanlæg, når adgang til råvaren ikke kan beregnes meget nøje.

Til gengæld kan det siges, at ålegræs med fordel kan bidrage til lokale bæredygtige erhvervsudviklingsprojekter. Det vil kunne indsamles mange steder langs de danske kyster, og tilgængeliggøres for den forarbejdende industri eller også anvendes lokalt. 

Download her den europæiske tilladelse for brug af ålegræs som løs isolering i økologisk byggeri.

isolering med ålegræs

Historiske tangdiger på Møn

På en del danske kystområder brugte man traditionelt ålegræs eller bændeltang til etablering af tangdiger. Det var også meget nærliggende at anvende de opskyllede tangvolde på stranden, idet de blot skulle flyttes nogle få meter ind på land. Samtidig kunne brugen af risgærder begrænses, da vedligeholdelsen af disse medførte skadelig hugst i skovene. Omkring 1700 blev det bestemt, at der skulle rejses hegn af blivende materiale. Som følge heraf blev der i perioden 1710 – 41 rejst tangdiger på mange kyster, også på Møn. Flere steder var det påbudt bønderne under strafansvar at rejse tangdiger, hvor det var muligt. Du kan stadig opleve de historiske tangdiger i Møn Biosfæreområde, f.eks på en tur på Ulvshale halvøen. Du kan her downloade en folder om Tang på Møn.

Tangdiget i Ulvshale

Indsamling af tang og ålegræs på de mønske strande

Indsamling af tang og ålegræs på de mønske strande har også haft til formål at friholde de mest populære badestrande for høje opskylninger i sommerperioden. Der er foretaget en del forsøg med at kompostere de blandende ophobninger af alger, tang, ålegræs, muslinger, sand etc. Indsamlingen af det rene ålegræs til genanvendelse i byggeriet, har vist sig at være bedst direkte efter stormen, hvor det kan indsamles mest rent eller ved at fiske det op i vandet. Den sidste metode sikrer at ålegræsset ikke er blandet med masser af sand, som kan være svært at fjerne i det endelige byggeriprodukt. Download her en projektrapport om tangindsamling på Møn. Og en rapport om erfaringer med maskinel strandrensning.

Lokale produkter

Børn besøger Møns IsMøn Biosfæreområdet understøtter lokalt fremstillede produkter og tilbyder lokale producenter samarbejde i et erhvervsnetværk. Målet er at udveksle erfaringer og inspirere til forretningsudvikling i en bæredygtig retning. På den måde skabes lokale arbejdpladser og fremmes den bæredygtige levevis i Møn Biosfæreområdet.

Producentforeningen KULTIVATOR har været med til at skubbe denne udvikling igang med f.eks. hygiejnekurser, organisering af markedsboder med lokale produkter til byfester, og med projekter for forskellige målgrupper.

Blandt andet har foreningen KULTIVATOR forestået to et årige projekter, hvor skoleklasser i Vordingborg kommune blev inviteret til en uge med fokus på mad af lokale råvarer, der inkluderede besøg hos producenter, læring om årstidernes råvarer og dyrkning. Som afslutning fik klasserne besøg en af lokal kok, der sammen med klassen tilberedte en menu baseret på de lokale råvarer ugen handlede om. Der blev udgivet to kogebøger i trykt form, som blev delt ud til alle skolernes elever fra 1. til og med 6. klasse.

Producentmesse i samarbejde med KULTIVATOR

I samarbejde med SuperBrugsen Lendemark og Møn Biosfære sekretariat gennemføres i 2018 for anden gang en producentmesse. Her er der plads til dialog med hinanden og kunden og ikke mindst smagsprøver. Næste producentmesse finder sted den Lørdag den 10. november mellem kl. 10 og 14 i SuperBrugsen Lendemark, Stege.

 Æblernes dag i Stege

Møns Handelsstandsforening er partner i Møn Biosfæreområde. Den årlige Æblernes dag i efterårsferien er en god lejlighed at møde de bedste lokalt fremstillede fødevarer på en levende markedsdag. Borgerne tilbydes mange spændende foredrag, men også praktisk viden. Du kan medbringe æbler fra egen have og få dem artsbestemt. Du kære lære at beskære et frugttræ, og børnene kan være med til værksteder med æbletryk og bi-hotel byggeri. Og selvfølgelig kan der smages på alle tænkelige æbleprodukter. Biosfære sekretariatet bakker op med en lille udstilling, hvor der er god plads til spørgsmål og dialog.

 Kend de lokale æbler

Bliv erhvervspartner af Møn Biosfæreområde 

Som erhvervspartner af Møn Biosfæreområde bliver du del af et spændende udviklingssamarbejde, hvor der tilbydes op til 3 årlige møder, 2 årlige temadage og samarbejde på kryds og tværs. Hvis du er interesseret i at få sparring til skabe bæredygtig udvikling i din forretning og at bruge Møn Biosfæreområdets partnerlogo i din markedsføring, meld dig til og kontakt biosfære sekretariatet. Du skal i forbindelse med din tilmelding beskrive dine udviklingsmål og tiltag. Se eksempler fra andre virksomheder under faneblad 'Vi støtter' og erhvervspartnere. Vi glæder os til at byde velkommen.

Camønoen

Camønoen er en 175 km lang vandrerute på Møn, Nyord og Bogø.

Camønoen er natur, kulturhistorie, gastronomi, vandring, stilhed, stjernehimmel og magiske stunder, du aldrig glemmer. Ruten tilbyder pilgrimsvandringer, familieture, ældrevenlige ture, gastronomiske vandringer og et netværk af ildsjæle, som enten er klar med oplevelser, der bundfælder sig, eller klar med et venligt "Go´Camøno" til de, der helst vil gå i fred. Du kan altså både gå på Camønoen i fuldstændig fred og ro, eller du kan være sammen med andere.Camønoen er organiseret af og forankret i Museum Sydøstdanmark og i Vordingborg Kommune. Vandrerute blev indviet den 18. juni 2016. 

I 2018 er der blevet indledt et samarbejde mellem Chora Connection, en national NGO der har til formål at understøtte lokale partnerskaber for implementering af de '17 verdensmål' for bæredygtig udvikling og KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering studerende. De studerende vil udvikle nye koncepter for bæredygtige naturovernatningssteder med fokus på formidling af et eller flere af verdensmålene, baseret på de lokale initiativer. I oktober 2018 udforsker de Camønoen og lader sig inspirere af lokaliteterne. 

 

 

Læs mere på Camønoens hjemmeside.

 

 

Cykelture og 'de sejlende cykelstier'

Møn Biosfæreområde er del af den internationale cykelrute N9 fra Berlin til København og Østersø-ruten N8. 4 såkaldte panorama cykelruter, tematiske rundture med smukke udsigter og spændende oplevelser undervejs, inviterer til at opdage Bogø, Møn og Nyord og det sydlige Sjælland, forbundet af de 'sejlende cykelstier'.

De sejlende cykelstier
Panorama cykelruterne forbindes af korte sejlture ombord af 3 veteranskibe. Færgen IDA sejler over Grønsund mellem Bogø og Stubbekøbing, som del af Berlin-København cykelruten. Færgen MØN sejler sommerture og forbinder Kalvehave med Stege havn. Nyords postbåd Røret sejler ture mellem Stege, Kalvehave og Nyord og Jungshoved. På den måde kan cykelturene kombineres med en smuk pause til søs.      

4 pauserum i havnene
Havne er altid et besøg værd, også for vandrende, cyklister og kajakroer. Som bindeled mellem de sejlende cykelstier blev i maj 2016 åbnet fire pauserum på Bogø havn, Kalvehave havn, Stege havn og Nyord havn. Pauserummene byder på bord og bænke til at spise sin medbragte mad i tørvejr, plancher med ideer til udflugter i nærområdet og mulighed for at benytte sig af havnens wifi. Pauserummene ligger tæt ved anløbsbroerne for veteranskibene. I det følgende finder du forskelligt materiale til download, som inspiration for din cykeltur i Møn Biosfæreområde og på det sydlige Sjælland. Projektet har modtaget tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje, Friluftsrådet og Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspulje. God fornøjelse og altid medvind!      

Du kan downloade en folder for hver af de fire Panoramacykelruter og for Oldstidsruten:

Danmarks Bjergetape, Høje Møn og besøg af Møns Klint

Den søde tur, Familieturen rundt om Stege Nor

Ø-Hop, fra Stege til Nyord med mulighed for videre transport om bord af postbåden Røret

Eventyrlig idyl, JUngshoved halvøren rundt. Kan kombineres med Ø-hop og en sejltur om bord på Nyords postbåd Røret.

Oldstidsruten, Rundtur på Vestmøn til de smukkeste oldstidsminder og gravhøje.

 

Alle ruter ligger derudover på Friluftsguidens interaktive kort.    

Danmarks Bjergetape: Østmøn og Møns Klint.

Den søde tur: Familieturen rundt om Stege Nor, forbi Museumsgården, Møn Bolcher og Møns Is.

Ø-Hop: fra Stege via Ulvshale til Nyord og retur. Fra NYord kan du om sommeren sejles om bord på postbåden Røret til Jungshoved eller Kalvehave på Sydsjælland eller tilbage til Stege. 

Eventyrlig idyl: Halvøen Jungshoved og Præstø 

Oldstidsruten:  rundtur på Vestmøn med mulighed for at besøge gravhøjene.

Læs mere om rekreativt cykling på Møn og Sydsjælland 

 

 

 sejlruter

 

 Tre veteranskibe deltager i projektet om de sejlende cykelstier

Færgen Ida, færgen Møn og Nyords postbåd Røret forbinder Panorama cykelruterne på Møn og Sydsjælland. Download folder med sejltiderne for 2018.

Færgen Ida sejler hvert år mellem maj og efterårsferien omkring 8.000 cykelturister mellem Bogø og Stubbekøbing havn på den internationale cykelrute N9 Berlin-København. 

Færgen Møn sejler sommerture og cyklistsejlads mellem Stege og Kalvehave havn.

Nyords historiske postbåd Røret sejler sommerrutefart mellem Nyord og Jungshoved Kirkehavn, hvor den forbinder Panoramaruterne 422 og 424. 

Fire havne og 4 cyklist pauserum

Du finder et pause-rum med mulighed for at spise din madpakke på Bogø havn, Kalvehave havn, Stege havn og Nyord havn. Her finder også plancher med sejlplaner, forslag til lokale vandreture med udgangspunkt fra havnen og lokale serviceinformationer.

 

Projekterne er støttet af Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspulje i samarbejde med 

 

Frilufts Rådets logoVejdirektoratets logo