Publikationer

Her finder du alle publikationer, der er blevet udgivet i forbindelse med Møn Biosfæreområde. Filerne kan downloades som pdf. Vær venligst opmærksom på, at de dels foreligger på engelsk og dels på dansk. De nyeste dokumenter ligger øverst.

Kort om Møn Biosfæreområde

Kort sammenfatning af udpegningsgrundlag for Møn Biosfæreområde. Download Grundlag for UNESCO udpegningen.

Årsrapport for Møn Biosfæreområde 2017

Download af årsrapport for Møn Biosfæreområde 2017.

Ynglefuglerapport 2017

Ny rapport om fuglelivet, udgivet af Fugleværnsfonden i 2017.

Download Ynglefuglerapport Nyord her.

Udviklingsplan for Møn Biosfæreområdet 2017-2022

Download af den danske version af udviklingsplanen.

Development plan of the Moen Biosphere Reserve 2017-2022

Download the english version of the development plan.

Årsrapport 2016

Hvert år udgives en beretning om aktiviteterne i Møn Biosfæreprojektet. Her kan du danne dig et overblik over samarbejdet med UNESCO og biosfæreområdernes netværk samt om lokale projekter, gennemført i regi eller samarbejde med Møn Biosfæreprojektet.

Her kan du downloade biosfæreprojektets årsrapport for 2016.

The application for the proposed Moen Biosphere Reserve

Download the application here: Part I, Part II and the Annexes.

Dansk resumé af ansøgningen til UNESCO om optagelse af Møn, de omkringliggende øer og vandområder i Man and Biosphere (MAB) netværket.