Publikationer

Her finder du alle publikationer, der er blevet udgivet i forbindelse med Møn Biosfæreområde i egen regi eller hvor Møn Biosfæreområde har været tema. Filerne kan downloades som pdf. Vær venligst opmærksom på, at de dels foreligger på engelsk og dels på dansk. De nyeste dokumenter ligger øverst.

 

 

 

 

Årsrapporter Møn Biosfæreområde

Hvert år udgives en beretning om aktiviteterne i Møn Biosfæreprojektet. Her kan du danne dig et overblik over samarbejdet med UNESCO og biosfæreområdernes netværk samt om lokale projekter, gennemført i regi eller samarbejde med Møn Biosfæreprojektet.

Årsrapport 2018

Download årsrapport for Møn Biosfæreområde 2018

Årsrapport 2017

Download af årsrapport for Møn Biosfæreområde 2017.

Årsrapport 2016

Download af årsrapport for 2016.

Publikationer om Møn Biosfæreområde

 Film til Topmøder i New York

Stendigers betydning for de vilde bier i Møns Biosfæreområde

Bachelorprojekt i biologi fra Københavns Universitet af Maja Sofia Nielsen, oktober 2018

Naturovervågningsrapport 2018

Download her overvågningsrapporten om ynglefugle i de fredede jordbassiner i Stege 2018.
Download her naturovervågningsrapport fra Nyord Enge i 2018.

Kort og godt om Møn Biosfæreområde

Kort sammenfatning af udpegningsgrundlag for Møn Biosfæreområde. Download Grundlag for UNESCO udpegningen.

Ynglefuglerapport 2017

Ny rapport om fuglelivet, udgivet af Fugleværnsfonden i 2017.

Download Ynglefuglerapport Nyord her.

Udviklingsplan for Møn Biosfæreområdet 2017-2022

Download af den danske version af udviklingsplanen.

Development plan of the Moen Biosphere Reserve 2017-2022

Download the english version of the development plan.

The application for the Moen Biosphere Reserve

Download the application here: Part IPart II and the Annexes.

Dansk resumé af ansøgningen til UNESCO om optagelse af Møn, de omkringliggende øer og vandområder i Man and Biosphere (MAB) netværket.