Vi støtter

Alle kan være med. Du kan blive frivillig ambassadør eller erhvervspartner for Møn Biosfæreområde. Se her hvem der er med og meld dig selv til her.

Institutioner, organisationer og skoler

Forskellige organisationer har støttet op omkring ansøgningsprocessen og vil også fremover være med til at udforme Møn Biosfæreområdet.

Naturstyrelsen Storstrøm, som lodsejer og arealeforvalter for statens naturarealer 

Museum Sydøstdanmark, som ekspert i kulturarven

Nationalmuseet som forvalter af Liselund Park

Fugleværnsfonden, som lodsejer og arealeforvalter for Nyord Enge

 

Skoler

Vordingborg Gymnasium

Vordingborg Gymnasium er en af de første skoler, som aktivt har afsøgt samarbejdsmuligheder med Møn Biosfæreområde. Følgende aktiviteter vil indgå i undervisningen og hermed gøre Vordingborg Gymnasium & HF til samarbejdspartner og ambassadør for Biosfære Møn:
Naturgeografi: Møns Klint, mikroklima; Alternativ energi: vind, sol, Klimatilpasning: reaktioner på tiltagende nedbørsmængder; Solcelleenergi 
Biologi og kemi: Vandløbsrestaurering, gydeområder, => naturlig bestand af ørreder; Spildevand, rodzoneanlæg - Kystforurening – ’beach-combing’ - ’Vores område’ - ex 20 x 20 m, følge over tid, ligger brak/ikke-kultiveret vs. kultiveret - Ernæring: sund kost på basis af lokale produkter; Astronomi:Dark Sky – et par elever uddannes som stjerneguides, observationer, rapporter (astronomihold starter august 2018).

 

Skolen for Livet

Vi ønsker at tilknytte Skolen for Livet til Møn Biosfæreprojektet, da vi kan være til gensidig glæde for hinanden. v/ Forstanden Kaspar Jørgensen og bestyrelsesformand Kirsten Brabrand.

 

Frivillige ambassadører

Alle kan bidrage til at biosfære-ideen bliver til virkelighed på Møn. Privatpersoner og ildsjæle, der støtter ideen og bidrager med deres virke i hverdagen, har meldt sig som frivillige ambassadører for Møn Biosfæreområde:

Naturlejrplads

Jeg driver en lejrplads på ca. 1324 m, hvor naturen stort set passer sig selv. Kun forstyrret af en grensaks/sav i ny og næ. Græsset slås med le og gange/stier slås med en rugbrøds kørende plæneklipper. Yderligere 600 m er på trapperne. / Preben Knud Rasmussen

Jeg vil være ambassadør for biosfæren

Vi bor lige ved overdrevet og klinten, dyrker vores have og grund giftfrit og har ladet store områder stå uden at blive slået, så dyrelivet har en god start på foråret og sommeren. Vi håber at vores børn bliver helt naturlige ambassadører for naturen, når de vokser op i og med den - og derved lærer at værdsætte og beskytte den, som en naturlig del af deres liv. Jeg har droppet mit job i København, vil gerne finde mit arbejde her. Jeg er f.eks med til at producere Møn Session Live-udsendelserne, hvor vi forsøger at lade naturen spille tæt sammen med kulturen. / Sidse Kamille

Over 500 orme pr m2 jord i min have

Som ejer af jord på Nyord har vi de sidste 10 år observeret at der kommer flere og flere turister og at der bliver mindre fredeligt - til skade for naturen på øen. Derfor ligger det os meget på sinde at skabe nogle områder som er øremærket til 'natur' og hvor fugle, dyr og insekter har gode betingelser. Vi udlægger vores have som blomstereng for at tiltrække bier og andre insekter. Vi har træer langs vores grund for at skabe skjulesteder for fugle og dyr. Vi har noget jord i forbindelse med engen som står som naturgrund med masser af træer og bevoksning til glæde for dyr og fugle. Vi har de sidste 20 år haft rigtig mange 'Københavnerbørn' på besøg. Vores egne børns skoleklasser - og nu vores børnebørns. De har været med på tur på engen og i skoven i Ulfshale - vi har samlet frøæg og udklækket dem i en plastik beholder i haven og fortalt børnene om deres udvikling. Vi har set på fugle og dyr og fortalt om deres livsbetingelser. / Helle Pavelics Hallas

Bæredygtig B&B 

B&B Hesselholt er en privat Bed and Breakfast, der arbejder efter bæredygtige principper. Vi forener bevarelse af biologisk og kulturel mangfoldighed med økonomisk og social udvikling. Vi bor under Mælkevejen, der giver vores gæster den maksimale Dark Sky oplevelse. Vi deltager i projektet Camønoen, og modtager mange vandrende gæster. Hesselholt er stedet, hvor moderne landbrug kombineres med kvæg på marken og eget hønsehold og urtehave. Gården fungerer fortsat med kvæghold, og ikke benyttede driftsbygninger er ombygget til en lokal virksomhed, der fremstiller finere snedkerarbejde og billedrammer. På Hesselholt har vi bevaret det gamle stuehus med bindingsværk, men alle bygninger er vel vedligeholdt og opdateret med miljøvenlig jordvarme, moderne isolering og eget minirensningsanlæg. Bygningsreparationer foretages næsten udelukkende med genbrugsmaterialer. I vores Bed & Breakfast serverer vi morgenmad med æg fra eget hønsehold og hjemmelavet marmelade. Til andre måltider serveres ofte oksekød fra gårdens eget kvæghold. Øvrige indkøb foretages i den lokale brugs. Alt linned vaskes med uparfumerede vaskemidler, og lufttørres. Hesselholt deltager i biosfære projektet med plantning af æbletræer langs vejen, og har lagt jord til 4 æbletræer. I haven er sået bivenlige blomster. / Ole Hansen og Lise Thorsen

Møn er min ø

Jeg har boet på Møn i mange år og haft tilknytning til øen altid Der har altid være noget specielt over Møn som man ikke finde andre steder. Da Møn blev udnævnt som UNESCO Biosfæreområde gav det rigtig god mening i mit hovedet. Det er nemlig unikt på sin helt egen specielle måde. Jeg har som folkeskolelærer med linjefag i geografi og geologi altid forsøgt at lære eleverne om Møns geologi og landskabsformer. I dag forsøger jeg bidrage ved at fortælle den gode historie gennem Folkemøde Møn. / Lise Lotte Lange

Natur og kulturbevarelse og formidling

Min indsats for Møn biosfære består i at skabe et stykke natur med mange arter og formidle viden om kulturhistorien, herunder kirkernes arkitektur og kunst. Jeg er frivillig i House of Moen og understøtter indsamling af viden om plantearter i Møn Biosfære. Jeg har en grund med løvskov med orkideer og en økologisk frugtplantage. / Wenche Nøss

De unge i biosfæren

Jeg vil gerne være med til skabe en god udvikling for biosfære Møn og at skabe mere interesse for vores natur områder og at bevare naturen. Jeg ønsker at gøre de unge mere interesseret i vores område og at lære dem at dyrke og plante træer. Det tænker jeg kan ske i samarbejde med skolerne på Møn. Jeg vil også rigtig gerne bidrage med natur fotos til biosfære Møn. / Mathias Bruun Andersen 

Udby Times

Udby Times er en lokal landsbyavis drevet af en lille redaktion af frivillige fra landsbyen. Udby er en lille by med ca. 120 husstande som ligger ca. 3 km. nordøst fra Stege. Siden 2007 har alle husstande fået omdelt den gratis lokale avis Udby Times. Avisen er tilgængelig på hjemmesiden www.Udbytimes.dk for alle som ønsker at følge med i livet i Udby.  Indholdet i avisen handler blandt andet om hvad beboerne kan gøre for at passe på naturen og grundvandet. Der er artikler om giftfri have kampagner. Der har været affaldsindsamling i landsbyen og Udby skov og foredrag om hvordan haven kan passes giftfri så insektlivet får gode betingelser. Artiklerne giver information til landsbyens beboere om grundvandsbeskyttelse, hvordan man kan spare på vandet, hvad er biosfære Møn, gode opskrifter på mad fra naturen, historier om de lokale små virksomheder i landsbyen, nabohjælp med vinterrydning og indbrudssikring gennem nabohjælp ordning, trafiksikkerhed, oplysning om kommunale høringer som har betydning for lokalområdet, information om demokratiske møder, fx lokalrådsmøder og dialogmøder med politikerne. Avisen leveres også til lokalarkivet og biblioteket. v/ Chris Poole, Udby

Giftfri have

Min have er giftfri og byder plads til mange dyr og planter. / Sabine Rekittke 

Grøntsager, eng, have og dyr. Alt i samspil med naturen med fokus på diversitet

På Fanefjord Kirkevej på Vestmøn ligger vores ejendom, hvor store dele af matriklen står uberørt, med plads til dyr, planter og insekter. Ingen brug af kemi, minimal maskinbearbejdning, grøntsager dyrket på kompost, grøntgødning, tang og husdyrgødning. Alt med fokus på at skabe bæredygtig produktion med implementeret fokus områdets naturlige biodiversitet. Vores bidrag til Møn Biosfære er inspiration og udbredelse af kendskab samt skabelse af lokal produktion af bæredygtige fødevarer. / Sandrine Blindbæk og Terkel Lond

Livets leg

Jeg har lige siden jeg var barn brændt for naturen og kulturen, og for at finde en bæredygtig balance mellem det, vi mennesker dyrker, og det, der omgiver os. Jeg har udlagt store dele af min have til vild have, sået bi-blomst-frø og dyrker lidt selvforsyning ud fra permakultur-principper. / Inge-Vibeke Boysen

Respekt for naturen

Min personlige interesse er at bevare Møn som biosfære og Dark Sky område ved at have respekt for naturen. Mit interesse ligger i at Møn tiltrækker såkaldte "øko" turister og ikke forbrugsturister. Min/vores have er giftfri. Der er anlagt en havedam til glæde for padder, fugle og bier. Vi opsamler regnvand til gavn for vores køkkenhave. Vi handler lokal af det der produceres lokalt. Venner, bekendte og familie som ikke er bosat på Møn, bliver introduceret til Møns mangfoldige unikke natur, viden om hvordan vi bevarer denne mangfoldighed, biodiversitetens sammenhæng, dark sky og dens positive påvirkning af vores søvn. Naturens påvirkning af vores psyke. Og ikke mindst hvordan vi bevarer denne unikke natur. / Waltraud S. Andersen

Kunstprojekt Klintekongens Drøm

Klintekongens Drøm er initieret af Georg Jagunov. Georg debuterede fra Kunstakademiet i 2011. I Oktober 2017 har Georg sammen med fem andre kunstnere arrangeret og deltaget i et artist residency ophold på Møn under Making Land initiativet. Siden da har Georg været på øen adskillige gange og deltog i På Den Anden Side kunstfestival i Hårbølle, August 2018 og i seminaret "Liselund - den levende have" i Marts 2019 . Gennem kulturelle aktiviteter vil Georg skabe en længerevarende dialog med Møns beboere og promovere øen i en national og international kontekst. 
Kunstprojektet Klintekongens Drøm er en nutidig fortolkning af Møns arkæologi, mytologi og geologi opført i form af en kunst-skovvandring eller såkaldt art-hunt. Ved at nærstudere landskabet og historier, sagn og myter forbundet til denne, vil fire inviterede kunstnere skabe en række værker knyttet til vandre- og oplevelsesruter gennem udvalgte området på Møn, her under Klinteskoven på Østmøn. Klintekongens drøm vil kunne opleves fra uge 25 i 2019, med indvielse omkring midsommer og fortsætte til slut august. Håbet er at projektet bliver til en tilbagevendende begivenhed. Projektet planlægges i partnerskab med en del af Møns drivende erhvervs-, kultur-, og natur aktører (bl.a. Kunsthal Møn 44, Møns Museum, GeoCenter Møns Klint, Naturstyrelsen, Biosfære Møn mfl.) / Georg Jagunov

Bæredygtighed på alle planer for Møns nutid og fremtid

Møn skal være en driftig, men ikke hektisk ø, hvor bæredygtighed på alle planer er grundessensen i vores fælles opfattelse af Møn's nutid og fremtid. Derfor interesserer jeg mig for, at alle positive kræfter kan samles i én fælles stemme. En stemme der kan skabe endnu mere bæredygtig synergi, og som kan inspirere vore politikere til at give rum for denne udvikling. Vores 2.500 m2 grund er tilmeldt "Giftfri Have". Haven er ved at blive an- og omlagt til "fri natur" med havedam, jordvolde, stengærder, kvashegn, pindsvineskjul, etablering af insektvenlige fødekilder via div. frøblandinger, mv. Vi understøtter lokal fødevareproduktion og reklamerer for vores biosfærestatus. / Mogens Hvidesten Rasmussen

Arkitektur mod lysforurening og byggeri tilpasset biosfæreområdet

Vi er to studerende fra Aarhus Arkitektskole, og vores særlige interesse er at blive mere oplyst om biosfæren og selv at bidrage med arkitektoniske ideer. Vi vil bidrage med et projektforslag (under arkitektskolens afgangskriterier), til et biosfære center, der har fokus på et design, der ikke skaber lysforurening og programmæssigt giver et nyt bud på, hvordan formidling af biosfæren kan gøres i overenstemmelse med det landskab det byggede indskriver sig i. Vi kan bidrage med arkitektoniske strategier samt visuel formidling. Derudover kan vi opstille mulige fremtidsscenarier, der viser potentialer og udfordringer i et foranderligt landskab præget af turisme som nyt erhverv. / Mads og Stine

Red bierne lokalt

Vi er to piger fra 9.N på Møn skole, og vi har som emne til vores eksamensprojekt valgt at fokusere på biernes mangel på føde, da det lød interessant og relevant. Derfor har vi i samarbejde med biosfære Møn fremstillet en folder med gode ideer til haveejere i Møn Biosfæreområde og hele Vordingborg kommune. Det er vigtigt for os, at der gøres noget nu, fordi manglen på bierne vil have konsekvenser for vores fremtid. Elisabeth Olsen og Clara Nielsen

Billedekunstner Jane Solby

Jeg er kunstmaler og bruger naturen som en inspirationskilde både i mine non-figurative biller som mine fugle- og dyrebilleder. Jane Solby

Jørgen Skafte Skov 

er tilmeldt som frivillig ambassadør.

Instrumentmagerens kone

Jeg formidler viden om historisk musik og instrumenter gennem spil, sang, dans og fortælling: Kom og hør fordums tiders klang. I den forbindelse er jeg optaget af bl.a. gravhøje og jættestuer, som jeg gerne vil levendegøre gennem lyd. Anne Jensen.

I samspil med naturen

Vi er en familie, der både i vores private liv og professionelt arbejder på at skabe samspil med naturen. Vi støtter aktivt forskellige biosfæreaktiviteter, f.eks med formidling og naturvejledning under Æblernes dag og Sildemarked i Stege. Stefan Skov og Katrine Gro Skov.

Den bæredygtige udvikling med bevarelse af naturen i centrum

Jeg har haft en livslang tilknytning til Møn, min far og hans familie kom fra Falster, gennem sommerhus og mere end 50 års faste sommerbesøg. Jeg ønsker at bidrage til at Møn udvikler sig bæredygtigt og med bevarelse og udvidelse af naturen som det vigtigste omdrejningspunkt. Jeg vil gerne deltage i workshops mv. med ide og forretningsudvikling MBA - innovation og strategi 30 års konsulenterfaring. Jeg vil meget gerne bidrage med gode ideer og metoder til udvikling af ideer (min kernekompetence). / Käte Magdalene Gjørup

Simple living

Jeg har gjort et stort nummer ud af at skabe forskelige biotoper i min have. Grønne tage på hus og udhuse og forskelige eksperimenter i haven som har til formål at variation og forskelighed i vegetation. Jeg er billedkunstner, økobygger, simpleliving, og har en holdning til biodiversitet som flyder i et med min tilgang til maleri.+ Er god til at bage kage. v / Espen Holmefjord

Frugtavler

Vi dyrker frugt og grønt til eget behov og elsker naturen og diversiteten på og omkring vores 4 tønder land på Østmøn. Vi tror på, at vi ved at tage ansvar over for vores nærmiljø udviser ansvar i en global sammenhæng. Vi bruger ingen sprøjtemidler eller kunstdødning, og vi lader naturen have u-tæmmede pletter i både pryd- og køkkenhaven. v/ Anne Caroline Skov Josefsen

Kulturarbejder

Jeg har været kulturarbejder/kunstner etc. på Møn gennem 45 år og har stået for økologisk butik, skulptur, kulturhus, kunstforening, lærergerning, alskens problemløsning, fremskridt og forbedring på alle tænkelige områder.  Multi, visionær og energi er mine bidrag til Møn Biosfæreområde. v/ Morten Flyverbom.

Det sunde liv

Jeg bor midt i den smukke, øst Mønske natur og holder rigtig meget af at dyrke den på tæt hold hele året rundt. Jeg forsøger at medvirke til at både flora og fauna skal have det så godt som muligt. Ingen pesticider ved ukrudts bekæmpelse, næsten ph neutral algebekæmpelse, både privat og på arbejde. Planter planter som er godt for dyr, insekter mv. / Dennis Uhrfeldt Jørgensen

Kulturguide

Jeg tilbyder omvisning i den romantiske have Liselund. Digtere og malere er igennem tiden blevet inspireret af Liselund og de historier, der knytter sig til stedet. Den norske landskabsmaler J.C. Dahl var betaget af den storslåede natur, som var den eneste I Danmark der kunne stå mål med den norske. Da H.C. Andersens besøgte Liselund, fandt han inspiration til digtet “Klintekorset på Møen”, der fortæller historien om den loyale havebetjent, der i jagten på skovtyve styrter i døden. Da formidlingen af kulturarven er en vigtig del af Møn Biosfæreområdet, vil jeg gerne stille mig til rådighed som ambassadør. / Lise Langvad

Honningbier og de vilde bier

Min store interesse for biavl og det at have bier selv giver en stor forståelse for hvor vigtigt det er at passe på alle de vilde bier i natureren. /Henrik Fromberg Olsen

Natur fordybelse, læring, Dark Sky og Møn Biosfæreområde

Folkevandring og unfolding fields. Carsten Ohm

Alternativ energi

Jeg tilmelder mig som Møn Biosfære ambassadør med erfaringen indenfor etablering af alternativ energi i privat hjem, som f.eks. solfanger, vindmølle, biogas, (varmepumper), solceller. Flemming Tejmers.

Botaniq

Vegetarisk restaurant v/ Bettina Baunbæk

Musiker

Komponist og fløjtenist Chris Poole har sammen med sin partner Kasper Søeborg indspillet bl.a. musikken til filmen som Morten Pihl har optaget som del af ansøgningen til UNESCO om optagelse af Møn i biosfære netværket. /Chris Poole 

Natursupport

Jeg er passioneret mønbo og botaniker. Mit konsulentfirma Natursupport tilbyder "over en bred kam" konsulenthjælp i natursager. Men en mindre del af mine virksomheds aktiviteter er også guidede botanikture på Møn. Jeg har et mål, der går på at dele glæden ved de helt fantastiske naturoplevelser på Møn med andre. Naturen har mere end nogensinde brug for ambassadører. /Birte Hvarregaard

Jeg vil færdes i naturen og miljøerne omkring området.

Alt sammen til mere glæde og trivsel. Jeg vil udbrede kendskabet til området og ideen hvor jeg selv færdes. Jeg har et hjerte som banker for naturens bevarelse, og jeg vil gerne være med til at genoprette hvor den er "ødelagt". Håber turismen bliver udviklet i området, og at turismen bliver absolut klima- og naturvenlig.  /Marianne Schouborg Jensen 

Det hele menneske og biosfæren.

Ligesom jorden har vores krop også oceaner og søer, floder og bække, skove og strande, bjerge og dale, vidder og begrænsninger, energibaner, energipunkter og energicentre. Vores blod og vores lymfe, vores kropsvæske er uafbrudt i bevægelse og hele tiden bestræbt på at skabe harmoni. På samme vis skaber en intakt biosfære en god biodiversitet. Derfor støtter jeg projektet ”biosfære” fordi alt er flettet ind i hinanden og påvirker hinanden. At sørge for en ren natur, der gavner alt og alle, giver en god samvittighed, en god følelse og i sidste ende en harmonisk jord også for vore efterkommere./ Inge Niebuhr, Yogalærer

Forfatter og fotograf.

Jeg er interesseret i at følge biosfære-projektet gennem de aktiviteter, der måtte komme. Og så er jeg interesseret i at bevare og respektere naturen og være med til, fx. gennem bogudgivelser, at give mennesker bedre naturoplevelser. /Ole Kragh-Sørensen

Forfatter og forlag.

Ved at skrive om Møns kultur og historie og udgive publikationer om disse emner vil jeg støtte biosfære projektet. Jeg har i de forløbne år bl.a. skrevet Sagn og eventyr fra Møn, 2005, Vin til vand 2009 og Vandkant 2012. /Jørgen Munck Rasmussen Journalist og kommunikations ekspert.

Jeg er uddannet journalist

...og læser speciale i virksomhedskommunikation. Jeg skriver speciale om Dark Sky Møn og har i den forbindelse stiftet bekendtskab med Biosfære-projektet. Jeg vil meget gerne følge med i, hvordan projektet udvikler sig og håber selv på den ene eller anden måde at kunne bidrage med mine kommunikative evner på et senere tidspunkt i processen. /Ann-Sophie Nøhr Hemmingsen

Naturpleje og formidling.

Som skov- og landskabs ingeniør studerende, synes jeg at biosfære-projektet er spændende, rent forskningsmæssigt, miljømæssigt og samfundsmæssig. Jeg vil bidrage med min faglige viden om naturpleje og formidling og både understøtte med forskning samt praktisk arbejde for at gøre Nyord og Møn til Danmarks første Biosfære område. /Bent Tenberg

Lystfiskeguide.

Jeg har fisket på Møn i mere end 40 år, og er idag ansat som fiskeguide/fiskeinstruktør/naturvejleder hos Møns Klint Resort. Tilbyder guidet fisketure efter Havørred fra de mønske kyster og Brakvandsgedder i og omkring Stege Nor og Stege bugt. Jeg er aktiv i Fishing Zealand samarbejdet, fordi vi vil sikre at vandløb og fisk har det godt. Så får også lystfiskere gode oplevelser. / Ken Holmsted Sørensen

Friluftselsker

Som friluftsmennesker bruger vi naturen næsten dagligt, både på og omkring Møn, Nyord og Bogø. Vi vandrer både korte og længere ture og ror kajak omkring vores øer. Vi overnatter gerne i shelterne rundt omkring. Når vi er ude og vandre eller ro, samler vi plastik op fra strande og på stierne, såvel som dåser ude på vandet.

Jeg kunne godt tænke mig at der kom flotte skilte på skraldespandende ved strand tilgangssteder med en kort biosfære område beskrivelse og bøn om at nyde naturen og være med til at ryde naturen for plastik, som skader biosfæren. Finder du plastik på stranden, deponer det i skraldespandene.  /Marlon Cramers

Lystfisker

Som mange årig sportsfisker er jeg kommet på øen og har fisket hele øens kyster efter havørred og laks. Den viden jeg har opbygget om hele øens dyre og planteliv, også inde på land, giver jeg gerne videre til folk. Inden de seneste 5 år har jeg fisket brakvands gedderne i farvandet omkring Stege; så dette kender jeg også til. Som amatør fotograf har gennem årene også udviklet interesse for padder og krybdyr og specielt rovfugle. Mit hoved bidrag er at videregive viden og respekten der ligger i at færdes med netop omtanke for den videre eksistens for de i ovennævnte natur elementer. Mit mål er at bidrage til at folk får forståelsen af vigtigheden om at værne om den helt formidable og unikke natur øen tilbyder. / Henning Søder

Lystfiske ekspert og guide

Min personlige interesse for naturen, og derved biosfære, har eksisteret fra barnsben. Naturen er vores vigtigste ressource, selvom det desværre til tider bliver glemt i denne industrialiserede til. Jeg deltager aktivt i restaurering af den danske natur og ønsker at gøre dette fremadrettet. Jeg samler blandt andet affald op når jeg færdes i naturen og har forøvrigt etableret en have fyldt med masser af forskellig flora, insekthoteller og en sø med biodiversitet og uddannet mig i vandløbsrestureringer under DTU Aqua. Jeg har bl.a. deltaget i et forløb/projekt om samarbejde med Fishing Zealand, Vordingborg Kommune og folkeskolen, kaldet Ørredpatruljen, der sætter fokus på genskabelse af åer hvori der ønskes at reetablere fauna og flora. Derved genskabes en biodiversitet til glæde for os alle som lever i biosfæren. Jeg er desuden uddannet naturguide på GeoCenter Møns Klint.  

Jeg er uddannet naturguide på GeoCenter Møns Klint samt Certificeret Sportsfiskeguide under Dansk Sportsfisker Forbund og Fishing Zealand. Jeg har 50 års erfaring i naturen med og uden fiskestænger, og guider desuden i Mountainbike på Møn. / Knud Stangegård

Bevarelse af naturens mangfoldighed

Jeg vil støtte naturen med arternes mangfoldighed, dyrelivet samt udvikling af bæredygtige lokale produkter i Møn Biosfæreområde. / Jørgen Sandby Nielsen.

Foreninger og borgergrupper

Foreningslivet og frivillige initiativer er et stort aktiv i Møn Biosfæreområdet. Mange engagerede mennesker værner om naturen og kulturen på Møn og bidrager på den måde til det levende og åbne samfund samt bevarelse af vores unikke natur og kultur. Se her, hvem der er tilmeldt Biosfære-netværket og hvordan de understøtter biosfære-ideen. Er du interesseret i at skabe samarbejde i dit lokalområde, kan du have glæde af følgende kontakt:

Jette Stauner, Vordingborg Kommune, friluftsoplevelser og rekreative ruter

Jeg arbejder med benyttelse af naturen, herunder adgang til naturen via de mange rekreative stier og ruter. Ofte i samarbejde med ildsjæle, Museum Sydøstdanmark, Kultur og Fritid i Vordingborg Kommune og mange andre. Eksempelvis vandreruten Camønoen, cykelruterne Berlin-København og Østersøruten, Sejlende cykelstier, Blå eventyr-oplevelser på vand, Kystnære stier og vandaktiviteter, Vandugen, etablering af nye primitive overnatningssteder, portalen til friluftsliv friluftsguiden.dk og formidling af friluftoplevelser på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Hvis du/I har interesse i at forbedre vandreruten Camønoen eller har brug for hjælp til etablering af primitive overnatningssteder kan jeg måske hjælpe dig/jer. Eller hvis du og din forening vil være med i eller tilbyde vandaktiviteter i Vordingborg Kommunes Vanduge den 9/6-18 til 16/6-18, så kan jeg højst sandsynligt hjælpe dig videre. 

 

Stege Nor og Norets Opland 

Vi er en forening som arbejder for at sikre og bevare naturværdierne på midt Møn. Vi samarbejder med Møn Naturforening for også at hjælpe til på resten af Møn. Vi mener grundlæggende, at Møns naturværdier er bærende for turismen og at vi skal være varsomme med udnyttelsen, hvis vi skal sikre Møn som velfungerende samfund fremover. Vi vil gerne kontinuerligt gøre politikerne opmærksomme på naturbevarelsen og at de skal fremme, ikke modarbejde, lokalbefolkningen evne til at sikre naturen lokalt. v/ Marie Hjort, formand

Botilbud Platanvej

Botilbud Platanvej havde i samarbejde med naturvejleder Susanne Rosenild fra Vordingborg Kommune naturprojekt 2018/2019, hvor vi 1 x om måneden var ude i den mønske natur og kikke på fugle og planter samt lavede mad af naturens ressourcer.
I 2019 har Botilbud Platanvej udvidet turene med kulturel vis f.eks. kikke på Nyord Kirke med guide og Fanefjord Kirke. 

Vores bidrag til en bedre balance med naturen i Møn Biosfæreområdet vil være anlæggelse af en Bi- og insekthotel samt blomster og buske, som diverse insekter kan flyve på, som skal placeres i fælleshaven ved Botilbud Platanvej. Vi er blevet vejledt af naturvejleder Susanne Rosenild ift. korrekte placeringer. Vi påtænker at bi- og insekthoteller bliver undersøgt i efteråret/vinteren 2019/2020 og etableret foråret 2020 sammen med blomsterbede. Udvalgte blomster bliver plantet under vejledning fra en gartner.

Da vi inddrager borgerne ved Botilbud Platanvej, er vi med til at udvikle deres sanser og deres viden og kompetencer om naturen, bl.a. lære dem at passe på naturen. Borgerne er selv med til at tage initiativ og planlægge ture i naturen og søger viden om naturen på egen hånd samt passe på naturen også ift. klimaforandringer. v/ Linda Elisabeth Olsen

Møn NU

Foreningen Møn NU er netværket for gode ideer og initiativer på Møn – og stedet hvor der mobiliseres kræfter til at gennemføre disse. Vi er øens egen forening – et fællesskab for både private borgere og de erhvervsdrivende. Vi arbejder sammen ud fra en overordnet målsætning om at sikre et bæredygtigt og levende samfund på Møn – nu og i fremtiden. Vi er stolte af vores ø, og de mennesker der er en del af øen, og vi synes, det er et privilegium at få lov at være med til at sikre Møn en fremtidig udvikling til glæde for vores besøgende og for alle os, der bor på denne smukke ø. v/ Dorte Gro

Fanefjord Mejeri II

Vandringens Hus / Fanefjord Mejeri II er, inspireret af Biosfæren, opstået som et lokalt initiativ på Vestmøn, der i sig bærer kimen til skabelsen af et lokalt kraftcenter og en arbejdsplads, som organiseres som selvejende erhvervsdrivende fond. Ideen om Vandringens Hus er opstået i naturlig forlængelse af den voksende interesse for vandring, der viser sig over hele verden. Vandringens Hus er funderet i den eksisterende mønske vandretradition, og har et innovativt potentiale, der tager afsæt i Camønoens store succes. Det giver mulighed for at skabe et moderne vidensbaseret, tværgenerationelt og tværkulturelt kraftcenter på Vestmøn, der forbinder Vestmøn med Møn og resten af verden. Vandringens Hus er historien om, hvordan vi lokale i et udkantsdanmarks område tager vores fremtid i egen hånd og med udgangspunkt i en vigtigt gammelt centralt grund starter en organisk proces, hvor vi gennem konkret feltarbejde undersøger behov, funktioner, dimensioner og bæredygtighed for et nyt kraftcenter for et område. Vandringens Hus skal være et møde-, spisnings-, torvehals-, arbejds- og overnatningssted, hvor lokale og turister kan fordybe sig i naturen, lokale produkter og fællesskaber på tværs. Vandringens Hus planlægges opført på Vestmøns centrale mejerigrund, der er en historisk og nutidig central plads for lokalområdet. På grund af indkøbsmulighederne i den lokale Dagli’brugs er stedet allerede et vigtigt pausested for vandrere på Camønoen og cykleturister på cykelruten Berlin-København. Faciliterer vil blive designet med bæredygtighed for øje, ligesom materialerne efter bedste evne opfylder og inspirerer ved deres høje standard omkring bæredygtighed jf. stedets fundament i FN’s Verdensmål. Med Vandringens Hus vil vi skabe en case på ‘community based tourism’, hvor lokalområdet i stedet for at blive ofre for turismen, selv definerer hvilken form for turisme man ønsker at tiltrække og selv får økonomisk gevinst af den øgede turisme. En case på lokalt forankret bæredygtig turistudvikling jf. FNs Verdensmål. Vandringens Hus har, som Biosfæren, ligeledes som intention gennem sine aktiviteter at bidrage til en bedre balance mellem mennesker og natur. v/ Carsten Ohm

 

Møn - Langebæk Biavlerforening

Vi støtter op om ideen for større biodiversitet og bedre balance mellem natur og mennesker. Vi vil bidrage til biosfære-projektet med viden om bier og kan tilbyde, at give gode råd, så vi får et rigt og varieret insektliv for både de vilde bier og honningbien i hele Biosfære-området. Vi har i sommeren 2018 deltaget i undersøgelse af de vilde biers udbredelse på Møn, da de ligesom honningbien, er vigtige bestøvere af vore afgrøder. Et forskningsprojekt på Københavns og Århus Universitet i samarbejde med Møn Biosfæreområde. Vi vil arbejde for et bedre fødegrundlag for vore insekter, her tænkes på blomster fra vejkanter/grøfter og håber på god støtte fra Vordingborg Kommune. /Jens Stampe 

De søndre byer 

De søndre byer består af 4 små landsbyer Bissinge, Ll. Bissinge, Tøvelde og Svensmarke som ligger mellem Stege Nor og Østersøen ved Hjelm Bugt. Det er en del af beboerforeningens målsætning "at sikre en bæredygtig udvikling for mennesker, natur, erhverv og infrastruktur. samt medvirke tilen harmonisk udvikling og udformning af De Søndre Byers område. Vi bakker op omkring Camønoen og Dark Sky fulgt op af lokale aktiviteter for at synliggøre og inddrage lokalsamfundet i forståelse for samspillet mellem beboerne og naturen. Vi har afholdt aktiviteter og udstillinger i forbindelse med Dark Sky, Biosfære Møn og kampen mod forbrug af plastik i hverdagen.
Vi er igang med - i samarbejde med Stege og Omegns Lokalråd, Østmøn lokalråd og Vordingborg kommune - at etablere naturbaser rundt omkring Stege Nor. I det mindre har vi i forbindelse med beboerforeningens adresse etableret en lille "middelalderhave" med blomster eng og bihotel som skal bruges som inspiration for andre og som "reklame" for den rigtige middelalderhave i Stege. I de Søndre byer vil vi leve op til vores målsætning om bæredygtighed og ikke mindst at få flere mennesker til kende naturen og dens muligheder, begrænsninger og skrøbelighed. /Beboerforeningen De Søndre Byer

Naturens bevarelse

Jeg har sammen med de øvrige nuværende beboere langs Ympehavevej en stor interesse i at bevare området mellem kyst og skovbryn ved Fanefjord Skovs som et unikt stykke land, der gennem mere end 30 år ikke er sprøjtet med pesticider. Området rummer en stor biodiversitet af planter, insekter og fugleliv. Yderligere kan målet for området være at udlægge en del af det tilgrænsende skovområde (fra grusvej og ca 200 m af skovareal gående vest øst) som urørt skov. Forudsætningen er naturligvis, at skovpartejere godkender dette. / Kirsten Fahnøe

Tostenæs Udeliv

Tostenæs Udeliv er en komite, der ønsker at skabe bedre muligheder for et rigt udeliv i området omkring Nyhavevej og Letten til glæde for beboere og andre med interesse for naturen og ophold i denne. Komiteen er nedsat den 26. januar 2018. Vores vision er at udvikle området til et attraktivt udemiljø - en udvikling, som lægger sig i naturlig forlængelse af de øvrige tiltag på Møn som fx. Camønoen og Biosfære Møn, som bl.a. har til formål at berige både Møn-boere og gæster med fine naturoplevelser.
Vi ønsker at understøtte Biosfære Møn i dets arbejde. I Tostenæs Udeliv ønsker vi særligt at bidrage til en bæredygtig brug af naturen og til at fremme glæden over vores enestående natur på Møn. Vores mål er at skabe rammerne for et godt friluftsliv ved Tostenæs/ Nyhavehvej. v/ Hanne Langhoff Klindt 

Møns Klatreklub

Møns Klatreklub blev dannet i efteråret 2017 af en gruppe ildsjæle for at bringe en helt unik disciplin ind i det mønske foreningsliv. Uanset om man er til træklatring, bouldering eller klatring på de høje ruter kan man altid samles om den fælles glæde for klatringens legende og udfordrende væsen. I løbet af 2018 skal arbejdet fortsætte med at øge kendskabet til klatringens verden, og åbne de fastboendes, turisternes og sommerhusejernes øjne for de stærke kvaliteter, der ligger i sporten og dens nærhed til naturen. Derudover er Møns Klatreklub en del af MOENAS Mønshallernes arbejde med at få videreudviklet både indendørs og udendørs faciliteter.
Det mange former for klatring har til fælles er 1) deres respekt og nærhed til naturen, og 2) deres adgangsgivende kvalitet til selv samme. Med klatring i naturen får du mulighed for at sanse træet eller klippen på en helt unik måde, som ofte vil afstedkomme et nyt perspektiv på værdien af den natur, du bevæger dig i - bogstavelig såvel som i overført forstand. Ydermere vil vi i Møns Klatreklub skabe klatrefaciliteter, der repræsenterer den unikke mønske natur, hvilket vil være oplagt at bruge i undervisningssammenhænge. I Møns Klatreklub ser vi, at vi kan bidrage til Møn Biosfæreområde med følgende: 1) Uddannelse af instruktører og afholdelse af kurser - især med fokus på de unge mennesker bosat på Møn. 2) Oplysning til mønboerne, turisterne og sommerhusejerne om det smukke ved naturen og de oplevelser, der ligger gemt i den. 3) Brug af klatring og faciliteter i formidlingen af især naturvidenskabelige fag (herunder for eksempel geografi, biologi og idræt) til glæde for skoler på Møn, samt for skoler, der kommer til Møn på ekskursioner og lejrskoler. 4) Udvikling af klatringen som et socialpædagogisk redskab i samarbejde med institutioner placeret på Møn og omegn.
Vi vil afholde minimum et instruktørkursus om året. Vi vil deltage i opsætning af fuglekasser i det omfang, der er brug for det. Vi vil skabe et unikt fællesskab, der bidrager med noget nyt på Møn. Temaer Inspiration, læring og kunst, Fordybelse og Dark Sky, Ud i naturen og udfordring. v/ Møns Klatreklub

Foreningen Nyord Ø

Foreningen Nyord Ø har igennem en årrække arbejdet på at sikre det levende samfund på øen Nyord. Bl.a. har foreningen understøttet ansøgningsprocessen for Møn Biosfæreområde fra start, da vi vurderer det som værende et godt program til at udvikle bæredygtige samfund i en artsrig natur. Vi har derudover støttet Naturstyrelsens udvikling af naturcenter Hyldevang, og vil også fremover medvirke til at gøre gården til et center for bæredygtig lokal produktion og formidling til gavn for Nyord og øens besøgende. Vores mål som forening er at sikre den kommende generation arbejdspladser i et velfungerende ø-samfund med velbevarede naturlige omgivelser og kulturel tradition.
Vi understøtter udvidelse af Nyord Ø-Kød bestanden, så den kan bidrage til den økologiske naturpleje af Nyord enge og skabe en lokal arbejdsplads. Vi understøtter projekter til omlægning af øens landbrugsjord til økologi. Vi vil bevare det historiske bymiljø, gerne med nye funktioner i de historiske bygninger, som f.eks. ældreboliger, overnatning for Camønovandrere etc. Vi går ind for at udflyttergården Hyldevang bliver til et arbejdende biosfærecenter. Vi vil støtte projekter, der sikrer øen klimavenlige energi- og spildevandsløsninger.
Vores succeskriterier er bæredygtige løsninger for Nyords fremtid: Lokale arbejdspladser, klimarigtige bidrag til forsyning, bevarelse af den kulturelle arv, resiliens for små øer. Formand Esther Malmborg

Møns Golfklub

Møn Golfklub ligger i pagt med naturen omkring Stege Nor- der er udsigt på alle golfhuller over det smukke vand. Vi har et væld af fortidsminder på banen, Fortidens spor. Møn Golfbane ligger smukt ved den østlige ende af Stege Nor. I stenalderen var Noret en lavvandet saltvandsfjord, men i dag er der kun forbindelse til havet ved Stege by. I Noret yngler en af Danmarks få bestande af store brakvandsgedder. Bronzespanden fra Keldby (hul 1) Dette smukke bronzekar som nu pryder vore 500kr sedler blev under pløjning fundet i 1826 på den senere anlagte golfbanes areal. Karret er fremstillet i Grækenland 300-400 år f. Kr. Det er smykket med flotte ornamenter og blev sandsynligvis brugt som vinkar af overklassen. Ad datidens handelsveje nåede det hertil og må have været højt værdsat og beundret. Det menes at karret er endt som gravurne. Præstekilden. (langs hul 7) I Keldby (Kildeby) var der i middelalderen en hellig kilde som efter sigende havde helbredende virkning og hvortil pilgrimme valfartede. Den lå mellem kirkegården og Noret, men er for længst tørret ud. Den har givet navn til Hotel Præstekilde. Lillehøj. (hul 9) Både i stenalderen og i jernalderen var Stege Nor et attraktivt område. Der er fundet spor af adskillige bopladser og grave nær kysten. På toppen af den gamle kystskrænt i norets østlige ende ligger bronzealderhøjen ”Lillehøj”. Der er tidligere gravet grus på stedet, og der har sandsynligvis ligget flere høje. Sagnstenen. (hul 17) Ved Lillehøj ligger en kæmpestor fredet sten. Denne 70 tons tunge klippeblok blev fragtet med isen hertil fra Sverige under den seneste istid. Et sagn fortæller ”at herfra hentes de små børn.”

Der er et rigt dyreliv på og omkring banen. Vi afholder flere turneringer som hylder Dark Sky projektet - faktisk her d. 23. september hvor vi spiller i mørke med lysbolde. Vi ønsker at bidrage med bl.a. en naturfolder som man gratis kan få på Klintevej 118. Vi har lavet en naturfolder som beskriver alle årstider på og omkring golfbanen. Efterårs versionen er klar til brug allerede nu. Vi stiller vores anlæg til rådighed for interesseret i flora og fauna. Der er anlagt stier på banen som kan benyttes af ikke golfspillere. Vi ønsker at så mange som mulig får kendskab til den smukke natur som golfspiller på Møn bevæger sig rundt i og dette krydret med lidt historie undervejs. Formand Lars Kleist

Fugleværnsfonden

Fugleværnsfonden er den største lodsejer på Nyord. Fugleværnsfondens ejendom anvendes til pleje af naturen med græssende kreaturer, så der derved gives optimale forhold for fuglelivet og anden bevaringsværdig natur. Fugleværnsfondens naturområde kan overskues fra Fugleværnsfondens fugletårn midt på Nyord. Fugleværnsfonden har en frivillig arbejdsgruppe tilknyttet naturreservatet på Nyord Enge. De sociale kompetencer, uddannelse og viden i denne gruppe udvikles løbende i takt med gruppens ansvar, opgaver og samarbejde. Viden til besøgende sikres med skilte, plancher og personlig guidning i naturreservatet. Vidensskabelse sker bl.a. ved Bioblitz i reservatet august 2017. Det er vores interesse at antallet af rastende og yngelende fugle øges samt antallet af besøgende i fugletårnet. / Søren Ring

Kunstnernetværk Møn-Sydsjælland.

Vi ønsker at støtte biosfære-ideen ved at bidrage med vores unikke kunstneriske arbejder, som led i det aktive kulturliv. Følg kunstnernetværkets hjemmeside eller på Facebook.  /Jytte E. Nielsen

Møns Amatørgeologiske Forening

MAF-Møns Amatørgeologiske Forening er kommunens lokale stenklub. Vi støtter Biosfære Møn, og vi vil være med til at udbrede kendskabets til Møns geologi, som er meget mere end Møns Klint. Kendskab til fossiler, strandsten og det landskab, som isen og senere naturen og menneskene har dannet, gør naturoplevelsen større, når du færdes på Møn og omegn. Du er velkommen og kan finde os på http://www.geomaf.dk v/Jan Nielsen 

Dansk Ornitologisk Forening, Storstrøm Lokalafdeling

Vi støtter op om ideen for større biodiversitet og bedre balance mellem natur og mennesker.  Vi vil bidrage til biosfære-projektet med data og kan tilbyde at give gode råd, så vi får et rigt og varieret fugleliv i hele i Biosfære-området.  Vi deltager også gerne i undervisning og oplysning. /Henrik Dahl

møns Naturforening

Møns natur er unik med hensyn til dens mangfoldighed af biotoper og dyr- og plantearter inden for et relativt lille geografisk område, som er indrammet af et storslået landskab med rig kulturhistorie og særpræget geologi. Naturen og landskabet er Østmøns største aktiv, som tiltrækker tilflyttere, sommerhusejere og turister – og holder gang i lokalsamfundets hjul, til glæde også for dem der har boet her i generationer. Østmøn Naturforening blev stiftet i 2008. Læs mere om foreningens aktuelle projekter ved at følge link til vores Facebook profil. /Margareta Dahlström

Danske Handicaporganisationer i Vordingborg Kommune

Vi kan bidrage med, hvordan borgere med funktionsnedsættelse kan "øge adgangen til naturen til glæde for alle."  Fra boardwalken har også gangbesværede eller kørestolsbrugere mulighed for at opleve den majestætiske Møns Klint. /Anders J. Andersen 

Danmarks Naturfredningsforening

Focus på adgang og færdsel i naturen. Vi arbejder med forslag til naturforbedringer og arrangerer ture i den Mønske natur. / Ivan Ingemansen

Foreningen for de Historiske Planter

Vi vil bevare kulturreliktplanter på Møn. Vi formidler planterne i naturen på deres voksesteder. Vi bevarer og formidler planterne i Middelalderhaven på Morten Reenbergs gård i Stege.  Vi planlægger botaniske stier.  Vi arrangerer ture og rundvisninger.  Vi vil anvende planterne og formidle det i Middelalderhaven. / Lars J. Larsen

Nyord Lokalhistoriske Forening

Foreningens hovedformål er at formidle Nyords kulturhistorie og sammenhængen mellem natur og mennesker på Nyord. Foreningen har skabt en lokalhistorisk udstilling og passer "Møllestangen", øens historiske lodsudkik. /William Houman

Postbåden Rørets Venner

Farvandene mellem Møn og Sjælland har igennem tidernes være trafik- og livslinjen for mennesker på øerne, for fiskeri, handel og transport. Postbåden Røret har i over 50 år sejlet i daglig fast rutefart mellem Nyord og Stege. I dag er den velbevaret sejlende kulturarv, og vi vil gerne sprede biosfære-ideen til alle dem vi sejler med. /Bo Brebøl

Amatør Astronomisk Forening for Sydsjælland

Vi arbejder for at bevare nattemørket og udbrede kendskabet til den fantastiske stjernehimle vi ser over Møn og Nyord. /Tom Axelsen

Dark Sky på Møn og Nyord

Nattehimlen med fantastiske muligheder for oplevelser af stjernehimlen uden lysforurening, er et af de kerne elementer i Biosfære-Møn. En arbejdsgruppe af lokale ildsjæle har sat sætter mange kræfter i at opnå certificeringen hos den internationale Dark Sky organisation IDA i USA, der udsteder selve Dark Sky Park Award. I begyndelsen af 2017 gik denne drøm i opfyldning. / Kontakt: House of Moen, Simon Zachodnik

Nordisk Kulturlandskabsforbund

Nordisk Kulturlandskabsforbund vil gerne med link til Møn-projektet fra vores hjemmeside klutrlandskab.org bidrage til at "Formidle områdets kulturarv, den levende kultur og fremme af lokale produkter". v/ Anna Bodil Hald

Ildsjæle og lokalsamfund

På den lokal facebookside 'Bevar Kalvehave' med pt 656 brugere ønsker vi at præsentere biosfære projektet og formulere selvstændige projektforslag, som fremmer projektets formål. Baggrunden er den tætte naturmæssige og stedbundne sammenhørighed mellem Møn og Kalvehave lokalområde. /Kaj Flinta

 

Erhvervspartnere

Turisme, handel, håndværk, byggeri, landbrug og service er vigtige partnere i den bæredygtige omstilling i Møn Biosfære

 

Magical Møn Tours & Events

Magical Møn Tours and Events planlægger unikke og skræddersyede Møn oplevelser i samspil med naturen. Vi ønsker at forbinde gæster med de lokale aktører, virksomheder, og oplevelser på Møn for at skabe et uforglemmeligt besøge. Vores fokus er at komme tæt på naturen, ved at planlægge og koordinere besøg og events, som sætter fokus på bæredygtige oplevelser, der ikke slider på naturen, men vil oplyse omkring dens betydning og bevarelse. Vores fokus er at formidle de mange gode historier og fremhæve de mange særlige oplevelser til øens gæster. Den enestående natur på Møn skal opleves på en autentiske måde, og Magical Møn Tours and Events arbejder med at fremme bæredygtige oplevelser i samspil med naturen, samt lokale gastronomi, kunst og kultur, og lokalhistorien. / Candice Progler-Thomsen


Tæt på stjernehimlen på Nyord

Strågården er et lille Bed & Breakfast på Nyord nord for Møn. Her er der rig mulighed for at nyde den flotte natur med de mange fugle og insekter ligesom stedet understøtter ro og fordybelse og en unik mulighed for at opleve den flotte stjernehimmel. Strågården arbejder på en fortsat udvikling af Dark Sky konceptet i forbindelse med udbud af guidede ture og generel "astro" information til vores gæster. Strågården fokuserer sin indsats på Dark Sky oplevelsen og råder over certificeret Dark Sky guide. Herudover introducerer vi vores gæster til øens historie og de særlige karakteristika, som Nyord rummer, ligesom vi udbreder viden om den lave lysforurening og hvorfor Møn & Nyord er optaget som Dark Sky Park og Community.

Som en del af gården, der rummer vores Bed & Breakfast, dyrker vi den tilhørende jord. Vi dyrker blandt andet kartofler i tørret ålegræs, ligesom vi dyrker grøntsager og udnytter gårdens mange frugttræer og buske. Disse afgrøder anvendes blandt andet til fremstilling af marmelader, saft mm, der indgår som en del af de morgenmadsprodukter, der serveres for vores gæster. Herudover har vi tilegnet et særligt stykke jord hvor der er sået blomsterfrø af den særlige biosfære frøblanding til gavn for øens insekter. v/ Strågården

Vi tror på gode råvarer

 Kimergården er et statskontrolleret økologisk mikrolandbrug baseret på smukke Møn. Vores ideologi handler om bæredygtighed - det betyder for os nærhed, ærlighed og samspil mellem natur og mennesker. Vi tror på de gode råvarer og vi ønsker at give vores varer en historie, der er værd at dele!
Vi arbejder på at opbygge et mikro-landbrug, der kan stå sig i en moderne verden. Herunder er jorden omkring Kimergården omlagt til økologi, og vi har plantet nye frugttræer og bærbuske og ombygget de gamle stalde med et mosteri og honningslyngeri, et drivhus med udsigt, nye stalde og værksteder til lidt af hvert.
I 2019 har vi åbnet vores mosteri og honningslyngeri med godkendelse til at producere økologisk æblemost mv. Her tilbyder vi også at moste æbler for private, der har flere æbler i haven end de kan spise. Hos os kan du indlevere egne æbler og modtage dem retur som most. Vi nyder en meget smuk nattehimmel over Kimergården, og nyder vores del af Møn Dark Sky! Vi dyrker en række frugter, bær og grøntsager - herunder bl.a. æbler, solbær, rabarber, hindbær, tomater, bønner og hvidløg. Produkterne sælges fra vejboden på Kimervej og i lokale og udvalgte butikker.
På Kimergården har vi bare 1 1/2 hektar jord, og dertil kommer 2 1/2 hektar plantage med juletræer i Udby. I julemåneden åbner vi plantagen i Udby for fæld-selv juletræer i pagt med naturen.Vi prioriterer biodiversiteten og bæredygtigheden i vores plantage. Derfor henstår plantagen i store træk uberørt i 10 1/2 måned om året. Træerne er ikke sprøjtet og ikke gødet og ikke udtyndet - og så er der efterhånden mange store træer. Vi ønsker at give en god naturoplevelse, når I går ud for at finde jeres træ - med småfugle, der måske har haft en rede i juletræet i sommer og måske en hjort, der gemmer sig mellem træerne... Vi kan ikke love et perfekt juletræ i klassisk forstand, men vi lover et bæredygtigt træ fri for sprøjtemidler.
Vi ønsker at skabe et bæredygtigt landbrug - for både mennesker og natur! Vi ønsker at bidrage med gode, sunde og bæredygtige råvarer - og viden herom. Vi deltager i lokale initiativer om hvordan vi skaber et godt landbrugserhverv og om varernes vej til kunderne. v/ Kimergåden

 

ECO RACE PARK MØN

Bocart ApS designer og producerer off-road gokarts, der siden starten i 1990 har været en populær aktivitet på mange efterskoler, tekniske skoler, sociale bosteder, ungdomsskoler og lign. institutioner. BOCARTen har pga. af sin høje danske institutionskvalitet og sin forholdsvis enkle mekaniske opbygning gennem alle år været anvendt i forbindelse med undervisning. I starten med hovedfokus på traditionel motorlære og mekanisk reparation i relation til biler med forbrændingsmotor.

I 2017 flyttede Bocart ApS fra Jylland til Møn. I 2021 lancerer vi vores første Bocart med elmotor, og vi åbner på Møn verdens første Bocart race park i balance mellem menneske og natur. Eco Race Park Møn er en klimavenlig turistattraktion, der tilbyder underholdende, off road gokart-kørsel på en naturbane på Møn for et bredt publikum. BOCART-kørsel i race parken er drevet af vind- og/eller solenergi og er en underholdende aktivitet for turister, virksomheder, institutioner, skoler og lokalbefolkningen. Som gæst i Eco Race Park Møn medvirker man finansielt til at rejse CO2-effektiv skov (oplagrer Co2) på en del af parkens areal og til Bocarts generelle arbejde for at skabe mere af den ægte natur på Møn.

Bocart lever op til Møn Biosfæreområdets værdigrundlag for udvikling i samspil med naturen og er baseret på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Særligt Eco Race Park Møn understøtter arbejdet med Møn som UNESCO-udnævnt biosfære-område. Bocart ApS’s mangeårige arbejde med at hjælpe unge mennesker i retning af erhvervsfaglig uddannelse falder desuden godt ind under samme værdigrundlag og vil blive videreudviklet som et tilbud til lokalområdet i parken. Konkret i et særligt praksisfagligt undervisningstilbud tilpasset grundskolens ældste klasser og områdets sociale institutioner og skoler.

Undervejs er vi med til at forstærke Møn som en attraktiv turistdestination og understøtte FNs Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, nr. 4: Kvalitetsuddannelse, nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst og nr. 10: Mindre ulighed. Det er vores mål, at Eco Race Park Møn bliver rollemodel for flere lignende race parker i Danmark og i udlandet, og at vi på den måde kan medvirke til at inspirere og give muligheder til flere lokalsamfund for at leve, udvikle sig og samtidig have det sjovt i en sund balance mellem menneske og natur. v/ Bocart ApS 

Biosfære kampagner til fordel for naturen

Borg Reklamer melder sig in under fanerne for Møn biosfæreområdets erhvervs ambassadører. Vi vil gerne støtte kampagner til fordel for naturen. / Marie Hammer.

Venue Møn

Venue Møn er Møn og Sydsjællands nye konferencepartner og danner rammen om store oplevelser, events, koncerter og fester i Den Böhmiske Hal og Dansesalen i Stege Sukkerfabrik, Hotel Residens Møen og Cafe Møns Klint ved Geocenter Møn. Vi samarbejder med virksomheder for at skabe nye og bæredygtige job-, forretnings- og investeringsmuligheder på Sydsjælland, Møn, Nyord og Bogø. Virksomhederne, som deltager i dette netværk, er enige om at opretholde aftalens nøgleprincipper i deres daglige aktiviteter, herunder at fremme bæredygtighed i virksomhedens drift – med fokus på virksomhedens miljøpåvirkning, engagere lokalsamfundet, opretholde etiske forretningsmetoder,  skabe nye job og lokale investeringer, skabe innovative arrangementer, der giver øget forretningsmuligheder for medlemmerne. Venue Møn vil støtte følgende aktiviteter i Møn / UNESCO Biosfære programmet: Etablering af alliancer på lokalt og regionalt niveau for at understøtte biodiversitet; fremme grønne og sociale økonomi initiativer inden for Møn Biosfære området; fremme partnerskaber for at rejse midler fra eksterne enheder med mål, som er forenelige med UNESCO-programmets mål; skabe muligheder for samarbejde og partnerskaber med den offentlige og private sektor, der støtter åbenhed, ansvarlighed og bæredygtighed; støtte til fælles markedsføring og markedsføring af Møn Biosfære området. v/ Christian Petersen

Tegnestue Ønskeøen

ØNSKEØEN er en lille tegnestue på Møn, der tegner bæredygtige projekter til helt almindelige mennesker med stor fokus på nøjsomhed og grøn omstilling. Tegnestuen har eksisteret siden 2004 og startede med at udvikle skoler og børnehjem i Indien, hvor pengene er få og behovet enormt. Derefter blev der tegnet og bygget adskillige kolonihavehuse i København og omegn - små huse, gerne i træ, på små grunde, hvor udnyttelsen af m2 skal være i top, for at puslespillet skal gå op. I 2016 flyttede tegnestuen til Møn og skiftede samtidig navn til Ønskeøen. For det er det, Møn er for os. Det er dyrt at bygge huse. Specielt for miljøet. At bygge få kvadratmeter er mere bæredygtigt end at bygge mange; genbrug er mere bæredygtigt end at bygge nyt; lokale materialer er mere bæredygtige at benytte end materialer, der kommer langvejs fra. Både i husets orientering og vinduernes placering kan der vindes meget i varmeregnskabet. Orangerier eller væksthuse kan samtidig med at de udgør grønne oaser med plads til eksotisk fauna og grøntsager til husholdningen, fungere som varmebuffer både sommer og vinter. Når husene skal opvarmes tænkes der gerne i masseovne, solceller, jordvarme og andre miljøvenlige løsninger, ligesom vandopsamling og rensning af spildevand via pileanlæg. Når man tegner huse, bør man heller ikke glemme de nære ude områder og haven! Hvor ligger køkken- og urtehaven; hvor får græsplanen og kvasbunken lov til at ligge brak og danne hjem for insektliv; hvor bor dyrene; hvor ligger kompostbunken; hvordan skabes en funktionel cyklus med parmakultur, hvor vi udnytter vores skrald og affald til gødning og foder. ØNSKEØEN deler tegninger og viden via sociale netværk; vi har tegnestue på Sukkerfabrikken i kontorfællesskabet Fabrikat, hvor videndelingen flyder frit. Vi har tegnet den nye skolebygning til Skolen for Livet og har i denne forbindelse deltaget på sociale arrangementer, hvor vi har fortalt om tankerne bag projektet. /Helena Wittrup 

Byggefirmaet PKC

Vi i Byggefirmaet PKC, vil være med til at gøre byggeriet mere bæredygtigt/cirkulært. Vi arbejder på at kunne tilbyde vores kunder en mere naturlig løsning for deres byggeri. Vi producerer en del affald, som virksomhed og søger i den forbindelse hele tiden nye muligheder for at mindske denne mængde og søger muligheder for genbrug heraf. Vi ser muligheder for byggeriet, og vi er klar til at finde og afprøve nye veje, mest af alt på materiale - området. Det har i mange år været vigtigst at få noget vedligeholdelsesfrit. Men der har ikke været tanke på hvordan f.eks. plast terrassebrædderne en dag skal deponeres. Vi vil kende vores produkter bedre. Det vi kan bidrage med er at give kunderne et bæredygtigt alternativ. Vi er ikke så langt endnu. Men det er helt naturligt for os at dele vores tanker og ideer til og om bæredygtighed med så vel vores egen lærling, som vores erhvervspraktikanter. v/ Byggefirmaet PKC

Vandentusiaster

'Møn Watersports' er dannet af to vandsports entusiaster der forelsket sig i Møn netop på grund af den fantastiske natur og de muligheder øen giver for at dyrke vandsport. Vi elsker havet, og vi elsker at dele naturoplevelser med andre. Vi har undervist i kitesurfing og SUP i mere end 7 år og har nu besluttet os for at dele vores passion med Møns befolkning og turister. Der er så mange gode muligheder her på øen, og vi tror mange drømmer om at komme tættere på den smukke og vilde natur. Vinden kan være sjov og kraftfuld, lad os lege med den! Kitesurfing, SUP og snorkeling er aktiviteter hvor der benyttes minimalt af resource krævende midler. Der bruges naturkræfter og menneskekræfter, noget som vil bidrage til at flere får en sund hobby, hvor de er aktive ude i det fri. Vi ønsker at tilbyde øens beboere sunde aktiviteter og hobbyer som bringer dem tættere på naturen. Vi ønsker at øge bevistheden omkring vejr og vind og hvordan vi kan bruge det til vores fordel. v/ Kesia Cohan

Biavler og B&B

Biavler Jette Jensen er bi avler og har bl.a. sat bistade op i Middelalderhaven i Stege, hun starter B&B og er selvførsørgende, f.eks med permakultur. I sin egen giftfrie nyttehave gavner bierne de omgivende miljøer. Jette formidler og vil med sit virke bidrage til at der bliver rigeligt med honning og minimal bidød. /Jette Jensen Naturblokken.dk 

Hans Henrik Erhardi er selvstændig natur- og videofotograf, dronepilot og naturguide. Han faciliterer gående og cyklende i forbindelse med Camønoen, herunder teltplads, shelter, muldtoilet og drikkevand som etableres på hans store naturgrund. /Hans Henrik Erhardi

Studio seagrass

'Studio Seagrass' udvikler fremtidens bygge- og isoleringsmaterialer af ålegræs bjerget fra de mønske kyster. Materialerne er enkle og ærlige, både i deres æstetisk og bæredygtighed. Det er naturligt for os, at bidrage til det nye arbejde med Møn Biosfære, da arbejdet med ålegræs/tang er så forankret i den omkringliggende natur. Ved at anvende lokal ålegræs som byggemateriale lokalt, kan det bidrage til at lave en nær forretning, som kan tage gavn af de store potentialer, som driver ind langs kysterne. I samarbejde med bjærgerne af tang på Møn, kan vi lave foredrag og workshops hvor folk kan få viden om, hvordan naturen og bygninger kan blive tæt forbundne. Derudover kan vi vise eksempler på brug af ålegræs i det kommende biosfære center, som kan være et levende eksperiment på brugen af ålegræs. /Tobias Øhrstrøm, Studio Seagrass ApS

Camønogården

Camønogaarden bliver et sted for ro og fordybelse, bevægelse og nærvær samt oplevelser og glæde. Gården vil i løbet af nogle år være energivenligt med solfanger, -celler og jordvarme eller luft til vand varme. Al mad i kursuscenteret bliver lavet af fortrinsvis lokale, økologiske vare, inspireret af kulinariske oplevelser. Camønogaarden ligger op ad Camønoruten samt op ad cykelrute 8 og er ad den vej et naturligt sted hvor mennesker mødes og lærer om Dark Sky samt om Biosfæreområdet. Balancen mellem mennesket og naturen i harmoni og ro, bringer mennesket til en tilstand af overskud og overblik. Dorthe tager folk, primært kvinder, med ud i mørket - på stillevandringer. især ved fuldmåne. Vi vil tænke på lyset på Camønogaarden og støtte alle tiltag som vedligeholder vores smukke natur. /Camønogården, Henrik og Dorthe 

Naturguide Møn

Naturguide Møn er en lokal turistvirksomhed som har specialiseret sig i at guide små grupper af turister i den mønske natur. Folk kan booke den lokale Naturguide Møn som deres egen personlige guide og sikre sig præcis den oplevelse som passer til deres interesser. Naturguide Møn er biolog, efteruddannet naturvejleder og uddannet VILD MAD guide gennem et unikt NOMA projekt WWW.VILDMAD.DK. Naturguide Møn afholder guidede mørketure i det mønske unikke Dark Sky Park område. En høj grad af faglig viden og lokal kendskab sikrer en høj kvalitet af formidling til deltagerne.
Unikke oplevelser på turene i naturen efterlader deltagernes med en dyb respekt og glæde over Biosfæreområdets mangfoldighed. Hermed bygges en større forståelse af Biosfæreområdets økosystem og bæredygtighed op og hvorledes den enkelte kan bidrage til at passe på den i fremtiden. Guidede mørketure giver en hands on forståelse af den lave lysforurening i området og hvorledes vi bevarer den mørke himmel. /Naturguide Møn

Simon Zachodnik

Fungerer som konsulent for turisme- og udviklingshuset House of Møn, som blandt andet har det overordnede ansvar for udvikling og markedsføring af Dark Sky Park. /Simon Zachodnik

Morten Pihl Design

Morten Pihl Design er en virksomhed der beskæftiger sig med videoproduktion, fotografi, web-udvikling, biavl og honningproduktion, produktion af bivoksbaseret fødevareemballage Bipak, og produktion af chilisauce. / Morten Pihl

Arteloco

Som kunstner ønsker jeg at skabe økonomisk vækst igennem virksomhed baseret på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Formidling og fremme af kunst og kultur. Arteloco v / Ana Maria Galmez  

Møn Tang

Kurt og Karsten Schierup er tangfiskere på Møn i 3. generation, og den 4. hjælper allerede til i ferie og fritid. Tangindsamling, eller retter sagt, ålegræsindsamling har en lang tradition, helt tilbage til Kalvehave Tangkompagniet, der i 1900 tallet forarbejdede tang fra de mønske farvande til madrasser til militæret eller til isolering af norske bjælkehytter. Møn Tang fisker tang rundt om Tærø og ved Farø, tørrer og videresælger produktet til f.eks. tang-tage på Læsø eller erosionsmåtter langs de tyske motorveje. Virksomheden arbejder også med udvikling, deltager aktivt i det nydannede mønske tang netværk sammen med designere og andre lokale producenter. Faktisk kan man bestille Møn Tang til indsamling af ålegræs i havnebassiner eller fra strande. Tørringspladsen på Brøndegården er et eldorado for viberne, der elsker at slå sig ned på de åbne arealer. Der indsamles kun tang, som er fælder naturligt, og derved fjernes CO2 og kvælstof fra havet. Vi vil gerne medvirke til at bevare et traditionelt erhverv og samtidig skabe innovative og bæredygtige nye arbejdspladser i Møn Biosfæreområde. /Kurt og Karsten Schierup, Møn Tang

TV Møn og Møn turistblad

Den 1. november 2007 startede fotografen Sigurd Bo Bojesen den lokale TV-station TV Møn på nettet for at styrke lokalsamfundet. Det første år producerede han 140 indslag, og siden bidrager især Stafetten til at sætte fokus på ildsjæle og samfundets udvikling.
Sommermagasinet MØN blev etableret i 2001. Det var dengang og er stadig udgiverens håb, at bladet vil bidrage til at besøgende får det størst mulige udbytte af deres ferie hér. Ligeledes at fastboende gennem dette blad måske ville se på deres ø med nye øjne, og at de vil være stolte over at bo så smukt et sted. Sommermagasinet MØN udgives uafhængigt af såvel det lokale turistbureau som turistforening og er udelukkende finansieret af annonceindtægter. Magasinet har et meget stort antal redaktionelle sider og mange opslag med store fotos. Begge medier bidrager til at fremme kendskabet om Møn Biosfæreområde blandt Mønboer og turister. v/ Sigurd Bo Bøjesen

Sukkerfabrikken Stege

Sukkerfabrikken var fra 1884 til 1989 Møn’s største og vigtigste virksomhed. Et kæmpestort fabrikskompleks med hundrede af ansatte, leverandører og egnsdækkende infrastruktur til transport af roer, saft og sukker. Produktionen var udtryk for samspil mellem menneskene og de særlige fordele, som den mønske natur gav for roeproduktion og lokalisering af fabrikken. I dag forsøger vi at udvikle sukkerfabrikken til et stort feriecenter med op til 400 ferieboliger og et oplevelsescenter baseret på vand, aktiv turisme og outdoor-oplevelser. Det er vores mål at udvikle det nye center som en integreret del af biosfæreområde Møn, i størst mulig samklang med biosfæreområdets udviklingsprincipper. Vi vil arbejde med bæredygtigt byggeri, urban farming, udvikling og salg af lokale kvalitetsprodukter (fødevarer, håndværk og kunst), og udbyde natur og outdoor-oplevelser i den skønne mønske natur samt kulturelle og kulturhistoriske oplevelsestilbud i middelalderbyen Stege, som skal fungere som en del af 'resorten'. Sukkerfabrikken Stege v/ Erik Büchert.

Formation Studio

Formation Studio er et design studio med base på Sukkerfabrikken i Lendemark. Vi arbejder til daglig med optimering, koncept- og produktudvikling i samspil med startups, små og mellemstore virksomheder og med at udvikle og designe egne produkter. Vi vil i samspil med lokale medspiller, bidrage med at undersøge og udvikle på lokale ressourcer og restprodukters muligheder for at blive til bæredygtige og lokalt produceret produkter. 

Baseret på Open-source og Open Making princippet arbejder vi på udviklingen af en åben digital delings platform(hjemmeside), hvor vores og lokale medspillers viden omkring bæredygtig produktudvikling, processerne vi går igennem og produkter kan hentes. Vi arbejder sammen med Sukkerfabrikken om at skabe en fysisk platform, hvor samarbejde mellem interessenter kan skabes og viden via workshops og udstillinger kan deles. Formation Studio v/ Maks Bragt og Patrizia Soza

Ugebladet for Moen

Vi har løbende haft artikler/annoncer i Ugebladet for Møn omhandlende Møn Biosfære. Ugebladet for Møn vil fortsat skrive om Møn Biosfæreområde og derudover stille et vindue til rådighed, hvor vi gør plads til skiftende udstillinger, som biosfærekoordinatoren og naturvejlederen kan tage i brug ved behov. Derudover vil vi have biosfære materiale liggende tilgængeligt for folk der kommer ind på avisen.

Vi håber der vil være mange mennesker, der stopper op foran vores vindue og at mange vil tage imod det materiale som vi vil have liggende på avisen. Information og videndeling er vigtigt for at øge kendskabet om Møn Biosfæreområde, og derfor vil vi gerne bakke op om temaer som natur, kultur, samfund og erhverv. / Linette Solvig og Karin Gylling

Skærbæk ApS

Skærbæk er en lokal el- og vvs installatør virksomhed med en lang tradition på Møn helt tilbage til 1930erne. Vi arbejder med energirenovering/besparelse og vejledning og vil derfor gerne bidrage til at gøre Møn Biosfæreområde energi- og klimarigtig. Derudover vil vi hjælpe til at mindske lysforureningen og bevare den mørke nattehimmel og derfor arbejde for Dark Sky Møn og Nyord.

Skærbæks bidrag for Møn Biosfæreområdet er f.eks udskiftning af gamle oliefyr til moderne energibesparende opvarmningsformer og udendørsbelysning der bevarer den mørke nattehimmel.
Vil vil fortælle om Møn Biosfæreområde og støtte lokale fælleskampagner, som f.eks. bevarelse af de vilde bier på Møn, sikring af vore fiskebestand og brug af nedbrydelige bæreposer.
Vi vil bidrage til at bevare det lokale håndværk og lokale arbejdspladser ved at støtte Møn Biosfæreområde igennem uddannelse af den kommende generation håndværkere. Vi vil holde os opdateret på de nyeste teknologier indenfor VVS og El med fokus på klima og miljø. Skærbæk ApS / Oliver Kreisel

GEOCENTER MØNS KLINT

GeoCenter Møns Klint ligger på kanten af den op til 128 meter højre klint, midt i Danmarks mest dramatiske og smukkeste naturoplevelse og midt i et af kerneområderne i Møn Biosfære. På GeoCentret formidler vi historien om Danmarks geologiske fødsel og den spændende og enestående natur på Møns Klint. Næsten 70.000 gæster besøger vores udstillinger hvert år, og vi gennemfører mere end 1.000 bemandede ture, hvor gæsterne bliver klogere på kridt, fossiler og orkidéer mv.

Vi brænder for naturen på Møns Klint og vores mål er at øge de besøgendes forståelse for natursammenhængende og for den helt enestående natur som kridtet har skabt. Det er vores ambition gennem vores formidling at skabe fascination for naturen og derigennem ønsket om at beskytte og bevare den.

Af GeoCenter næsten 70.000 gæster om året har vi ca. 20.000 med på guidede ture - både til fossilstranden foran Møns Klint og på MTB i Klinteskoven. Vores prioriterede målgruppe er skole og gymnasier. Vi tilbyder ca. 15 forskellige læringsforløb, og hvert år besøges centret af mere end 8.000 elever, der bliver klogere på Klintens fascinerende flora og fauna. Vi tilpasser turene til folkeskolens fællesmål, således at læringsforløbene altid er opdateret i forhold til skolernes pensum.

Vi føler, at vi har succes når gæsterne melder positivt tilbage på vores ture og på vores formidling. Derudover skal vi helst have så mange gæster som mulig til at besøge udstillingerne og deltage i vores formidlingsaktiviteter. Vi er tilfredse når vores gæster vurderer vores indsat til over 4.0 på en skala til 5. Vi skal helst have over 62.000 gæster hvert år, hvoraf 8.000 gerne må være skoleelever /Nils Natorp

House of Moen

House of Møn driver turistinformationen i Stege og oplyser gæsterne om Møns natur, biosfæren, Dark sky, strande, skove, lystfiskeri, vandreture osv. De frivillige i House of Moen arbejder tæt sammen med biosfære-sekretariatet og giver en hånd, når der skal gøres en indsats for et bedre samspil med naturen. House of Møn medvirker f.eks i bi- blomsterfrø projektet og mindre af brug af plastisk indpakning. /Camilla Bøgild

DagligBrugsen Borre

Borre Brugsen har købt jord til en 4700m2 stor have, hvor Østmøns borgere i fremtiden selv vil dyrke grønsager, plante bærbuske og frugttræer. Desuden er der planlagt husdyrhold med høns og andre smådyr. Lige nu er der tilmeldt ca. 30 interesserede frivillige. Projektet styrker det lokale fællesskab, understøtter ‘fra jord til bord’ bevægelsen og mindskning af madspild. Samtidig sikrer projektet friske lokale fødevarer på Brugsens hylder. Videreudvikling: når de 50 bærbuske leverer overskud, vi det blive brugt fremstilling af Møn Marmelade. Borre Daglig Brugsen deltager i projektet om bi-striber i Møn Biosfæreområdet. Haveprojektet og tilhørende lokalproduktion sigter mod sikring og skabelse af arbejdspladser på Østmøn. Derudover gennemføres fællesarrangementer, f.eks for elever og forældre af Hjertebjergskolen, og der påtænkes at oprette en Camøno Shelter med bålplads og toilet og bad. Daglig Brugsen Borre arbejder allerede idag for unge mennesker og vil fortsat have fokus på det sociale ansvar i lokalesamfundet. / Niels Olsen, uddeler

Samtidskunst og nyt liv liv i historisk bymiljø

I Farverstræde i Stege, i hjertet af byens kulturhistoriske miljø, har vi fundet vores sted. Med årene har vi nænsomt restaureret de historiske bygninger, og her arbejder vi i vores atelier, der er indrettet over den gamle stald. Megen inspiration til finder vi netop på matriklen og rundt omkring på Møn. Liza's Gallery byder hvert år tusindvis af gæster hjerteligt velkommen i de charmerende omgivelser, hvor der præsenteres både dansk og international kunst og kunsthåndværk. Vi støtter biosfære ideen fordi både kulturarv og samtidskunst er vigtige elementer i samspillet mellem mennesket og naturen. Vi vil skabe bedre betingelser for bier og insekter på matriklen, der udover gårdhave også tæller en have af en vis størrelse. Vi vil i videst muligt omfang udfase plast i forbindelse med vores virksomhed i samarbejde med vores leverandører. Vi vil bestræbe os på at præsentere mere design og kunsthåndværk, der direkte understøtter biosfære-konceptet. Vi vil sælge flere lokale produkter samt flere produkter, der direkte understøtter biosfære-konceptet. Vi vil med vores malerskole tilbyde workshops med professionelle undervisere der kan bringe læring og viden til vores område, til glæde og gavn for både fastboende og besøgende. Vi vil fortsat være åbne for skoler, uddannelsesinstitutioner etc, der ønsker at høre om fx. at skabe et liv som selvstændig med kunsten som omdrejningspunkt - eller fx masterstuderende i ergoterapi fra hele verden, der ønsker at høre om brug af kreative aktiviteter i psykiatrien. Vi vil fortsat tilbyde et varieret og professionelt udstillingsprogram med kunstnere fra hele verden, som de besøgende kan møde til årets ferniseringer. /Liza Krügermeier og Rupert Sutton

Camøno-bureauet

Som vandrende skal du bare trave derudad med din dagsrygsæk, opleve den storslåede natur og nyde udsigten over de Mønske vidder. Camøno-bureauet tager sig af resten. Vi booker overnatningerne, spisesteder og oplevelser hos Møns lokale aktører. På denne måde får vi skabt en sammenhængskraft mellem naturen, de små virksomheder, de fastboende og turisterne. Camøno Bureauet går ind for en bæredygtig adfærd i naturen. / museerne.dk

SuperBrugsen Lendemark.

Lendemark Brugsforening (SuperBrugsen Lendemark) er en lokal stiftet brugsforening fra 1935. Brugsen har altid været byens lokale butik og har igennem mange år aftaget lokale produkter fra lokale avlere og producenter. Efter at den økologiske butik ”Land & By” lukkede i Stege i 1990’er har Brugsen overtaget salget af økologiske varer, og har op til i dag udvidet sortimentet så meget, at det er en af de butikker i provinsen som har de største udvalg. Brugsen ligger i Møn Biosfæreområdet, har en del lokale leverandører og arbejder aktivt for at få flere lokale avlere/producenter til at sælge til Brugsen, og er dermed indirekte med til at give mulighed for at små producenter kan komme i gang med en produktion samt markedsføring heraf. De lokale producenter har mulighed for at få en stand i Brugsen, hvor de kan få en god dialog med kunderne omkring deres produkter og visioner – det benytter mange leverandører sig af. SuperBrugsen Lendemark vil fortsat arbejde på at få endnu flere lokale varer i butikken og dermed være med til at skabe flere lokale arbejdspladser. Lendemark Brugsforening tager ansvar for den lokale udvikling. / Anders Madsen

FyraVindar, Farvehandel med traditionel og bæredygtig maling   

Vi bestræber os på et relevant sortiment, god service, brugbare anvisninger og inspiration med billeder og baggrundsinfo. Produkterne bruges ikke mindst til vedligehold og renovering af gamle huse og træskibe. Men maling fra denne farvehandel finder også i stigende grad vej til moderne nybyggeri, og "almindelig vedligehold", hvor langsigtede løsninger og totaløkonomi vægtes højt. Producenterne er mindre virksomheder - hovedsagelig nordiske, og ofte gamle. Produktionen er lavteknologisk og båret af det gode håndværk. De vigtigste råvarer er fornyelsesbare / selvfornyende, eksempelvis træ og hør. Resultatet er om ikke økologisk maling, så i hvert fald miljørigtig maling, uanset hvilke parametre vi kikker på: CO2, vugge-til-vugge, arbejdsmiljø og indeklimabelastning. /Margareta Dahlstrøm

Bagge & Co

Jeg driver en interiør butik på Møn med et stort udvalg inden for recycling produkter, nye varer der er skabt af genbrugsprodukter. Jeg anvender emballage der kan genbruges. Jeg giver "gamle" designmøbler et nyt liv. Vi sælger også service lavet af bambus, som er økologisk. Vi har produkter fra lokale kunstnere der er skabt af genbrugs materialer. Vi bidrager til Møn Biosfæreområdet med knowhow om hvordan man kan genbruge gamle ting, som skal smides ud. Ved at vi anvender papirsposer er vi også med til at nedbringe plastaffald. / Charlotte Bagge

Klintholm Gods og Møns Klint Resort

Klintholm Gods grænser ligger side om side med den smukke og unikke natur som præger Østmøn. Vi har værnet om naturen og sat utrolig stor pris den i generationer. Vi er derfor begejstret for et projekt hvor "man and nature" går hånd i hånd. Vores første bidrag er et projekt med økologiske naturplejekvæg, og vi vil også gerne oprette en æbleplantage for særlige gamle mønske æblesorter som skal være offentlig tilgængelig. Vi vil hver år tilså blomsterbede i markerne, der er særlige bi-venlige. Vi inviterer de mønske skoler indenfor og fortæller dem om virksomheden og vores biosfærerelaterede aktiviter. /Carl Gustav og Inger Marie Scavenius

Oremands Gård

Som økologer og tidligere biodynamikere har vi indgående erfaring med både naturvenlig landbrugsdrift - og hvordan disse opnår tilfredsstillende økonomi. Dertil har vi praktisk erfaring med afgræsning - og stiller gerne vores viden til rådighed. /August Friedenreich Hage

Koster Færgegård

Vi overtog Koster Færgegård i 2007 efter Jens´ forældre, efter at vi havde drevet et økologisk landbrug i Østjylland i 20 år. Koster Færgegårds særlige omgivelser med den tætte relation ml. land og vand under en stor himmel er nu rammerne for vores familie- og arbejdsliv, som vi glæder os over hver eneste dag. Vi driver Koster Færgegård som et økologisk landbrug primært baseret på planteavl og en mindre kødkvægsbesætning – kombineret med Camping Mønbroen. /Lone Rasmussen og Jens Wedele Petersen

Møn Is  og Pollerup Hovgård

Alle er velkomne til at besøge vores stalde på egen hånd, men hvis I er en gruppe / selskab over 25 personer eller en skole-klasse arrangerer vi gerne en rundvisning. Her får I indblik i hvordan et moderne mælke- og plantelandbrug drives. Rundvisningen tager cirka en time, og sluttes af i Møn Is' is-café, hvor der serveres en smagsprøve. Her tryller mejeristen med herlige, friske, naturlige og rene råvarer – helt uden kunstige tilsætningsstoffer. Mælken og fløden stammer naturligvis fra gårdens egne malkekøer, og hvor det er muligt, vil frugt og bær stamme fra lokale avlere. /Møn-Is, Benjamin B. Christensen

Økologisk og biodynamisk Landbrug

Vi driver økologisk- og biodynamisk landbrug med køer, grise og får. Vores interesse eller passion er BIODIVERSITET samt at bringe naturen på vores arealer tilbage i en naturlig balance. Jordens muldlag som dyr og planter. Vi har modtaget klasser fra Stege skole, med interesse for vores driftsform. Vi vil gerne understøtte at der kommer flere viber og strandskader samt hættemåger tilbage på Ulvssund holme samt at biodiversiteten trives og udvikles. / Anne Marie og Niels Ole Knudsen

Nyord Ø-Kød

Nyord Ø-Kød er en lokaldrevet græsningsforening, der varetager dele af afgræsningen af Nyords strandenge. Hos Nyord Ø-Kød produceres økologisk frilands oksekød af højeste kvalitet, som udelukkende forhandles lokalt på Møn. Hos Nyord Ø-Kød forenes produktiv virksomhed med en fremragende og skånsom naturpleje. Køerne græsser strandengene om sommeren og holder derved græsset nede og skaber gunstige forhold for truede vadefugle. Derudover giver strandengenes urteflora en unik smag til kødet. 
Grundet Nyord Ø-Køds centrale beliggenhed på Hyldevang Naturcenter kan foreningen bidrage med udflugter og foredrag omhandlende naturpleje ved afgræsning og lokalproduktion. Foreningen kan bruges som inspiration og sparringspartner for andre græsningslaug. Vi vil levere effektiv naturpleje og øge lokal afsætning af kvalitetsprodukter fra Møn Biosfæreområde. v/ Randi Bach Poulsen og Bent Tenberg

Fanefjord Skovpavillon

Fanefjord Skovpavillon ligger i pagt med naturen midt i Fanefjord skov. Vi er et af de mørkeste steder på Møn og har gjort alt for at mindske lysforurening. Her kan man nyde et måltid mad med sæsonens friske lokale råvarer. Vi sigter økologisk i vores produktion. Stedet emmer af historie, som vi gerne formidler videre til gæster.
Vi fortrækker lokale råvarer og økologiske. Vores indsatsområder er: Dark sky arrangementer med foredrag og gastronomi bygget over stjerner; foredrag om skoven, Team Building i skoven. /Gitte og Lars Kleist

'Lokal fremstilling med omtanke'

Det er motto for den lokale producentforening KULTIVATOR, som igennem en årrække har samlet et netværk af lokale ildsjæle og virksomheder. Mange af de lokale producenter på Møn har igennem årene haft et tæt samarbejde med foreningen. 

Rytzebæk Gård

Gennem en årrække har jeg drevet en økologisk æbleplantage på Møn. Det har givet mig en speciel interesse for gamle æblesorter fra egnen. De fleste af dem har været stort set glemt. Så det er på høje tid at bringe dem tilbage til ære og værdighed - og samtidig i en nutidig sammenhæng. De rummer nemlig store og meget forskellige smagskvaliteter. / Kirsten Rohde Jensen

Lene Evers Chokolade

Forretningen og værkstedet ligger lokalt i den gamle arrest lige midt i Stege by. Her sælges kun chokolade der er håndlavet fra eget værksted. Forretningen åbnede i 2014, og i 2016 modtog jeg Hædersdiplom fra Det Danske Gastronomiske Akademi. Udover de klassiske typer chokolader med forskelligt fyld bruger jeg også årstidens frugter og bær, som plukkes i de lokale haver, skove og plantager. Jeg er stolt over at være en del af Møn som har en ”god puls” med små specialvirksomheder og et livligt handelsmiljø som er med til at tiltrække nye fastboende og turister.  Lene Evers er medlem af den lokale producentforening KULTIVATOR, som igennem en årrække har samlet et netværk af lokale ildsjæle og virksomheder.  / Lene Evers

Hårbølle Mejeri

Vi producerer oste og yoghurter efter de bedste håndværksmæssige traditioner, baseret på prima lokale råvarer. Mejeriet blev etableret i oktober 2011 med støtte fra EU's regionalfondsmidler. Mejeriet er medlem af netværket ”Kultivator”, et samarbejde mellem lokale producenter og restauranter, der producerer ”med omhu og omtanke”. Hårbølle Mejeri fik hurtigt manifesteret sig som et kvalitetsosteri for håndlavet ost. /Per 

Noorbohandelen

I vores forretning har vi fra start udviklet egne produkter, baseret på årstidens frugter og urter. Vi supplerer vores sortiment af fine spirituosa fra hele verdenen med likører, snapse og marmelader af egen produktion, og vi sælger varer af andre lokale producenter. Vi er medlem af foreningen KULTIVATOR; vi er DARK SKY virksomhed og tilbyder assistance ved Camønopausen på Nyord. Som independent bottler har vores kunder mulighed for at få genopfyldt en glasflaske, købt i butikken, eller at medbringe egen emballage i standardstørrelser til opfyldning. På den måde vil vi bidrage til mindre emballageforbrug. Vi arbejder på at undgå plast bæreposer ved at indføre miljøvenlige produkter med mulighed for genanvendelse. Vi anvender tørret ålegræs til stød sikring af flasker i gavepakker. Noorbohandelens kunder kan nyde friske urter og spiselige blomster, samt friske urteopkog fra gårdens sprøjtefrie have. Haven skal blive endnu mere bi-venlig med insekthotel og bi-blomster. Alle restaurerede bygningsdele af gården er miljøvenlig isoleret med ålegræs fra de mønske strande. Den mønske natur er den vigtigste baggrund for vores forretning på Nyord, ligesom samarbejdet på tværs af kollegaerne. Derfor bakker vi op om biosfære-ideen. / Wolfgang Sürth

Isle of Moen Gin

Isle of Møn Spirits er en mindre virksomhed, i Askeby på Møn. Her producerer vi spiritusprodukter baseret på naturens egne lokale råvarer. Vi startede op med fremstilling af en gin, Isle of Møn Gin, som produceres lokalt i samarbejde med vores faglige og sociale netværk på Møn og omegn.

Isle of Møn Gin er en helt særlig gin, håndlavet udelukkende af urter, blomster og rødder fra den vildtvoksende natur på Møn. Vores hensigt har været, at skabe et bæredygtigt produkt, hvor vi undgår at importere de ingredienser som ikke findes i den danske natur. / Uffe og Sara

Naturkosmetik på Nyord

Ellen Houman driver en lille virksomhed med naturkosmetik på Nyord. Hun vil i biosfære-netværket gerne dele mange års erfaring med at bruge vilde planter til naturkosmetik. Hvordan man kan skabe en forretning ved at bruge naturens ressourcer uden at misbruge. /Ellen Houman

Nyord Sennepsmølle

Sennepsmøllen viser i praksis, hvordan man kan dyrke en afgrøde lokalt og samtidig skabe en god forretning ved at forarbejde høsten i lokalområdet. Sennepsdyrkning er også med til at skabe variation i det dyrkede landskab.  I biosfære-området Møn tilbydes de besøgende mangfoldige former for overnatning i den smukke kystnatur. Se her hvilke virksomheder har tilmeldt sig, og hvordan de vil bruge Biosfære-ideen i deres forretnings-koncept. /William Houman

Frugtgården Møn

Frugtgården Møn er etableret for ca. 12 år siden. Vi har mange gamle æblesorter; omkring 30. Samt blommer, pærer, kirsebær og mirabeller. Vi driver stedet sprøjtefrit og bruger ikke kunstgødning. Vi har ca. 1000 frugttræer. Vi har etableret et bredt vildtlæhegn. Her lever mange fuglearter, insekter og dyrearter. Forsøger at etablere blomsterenge til gavn for vilde bier, humlebier mv. Arealet er i alt på 2 ha. eller 4 tønder land. Vi leverer æbler, blommer, mirabeller og pærer til bla. den lokale brugs i Stege samt gårdsalg.

Vores bidrag til Møn Biosfæreområdet er at levere lokale, sprøjtefrie produkter som æbler, pærer mv til glæde for lokalbefolkningen og turister. Vores bidrag vil desuden være at skabe et levested for vilde bier, humlebier, fugle og forskellige dyrearter.

Vi afholder årligt en æbledag for særligt indbudte, hvor vi formidler viden om frugtavl. Vi formidler desuden nyt om livet i frugtplantagen på vores webside.

Vi vil arbejde for produktion og salg af frugter til leverig lokalt og til glæde for lokalbefolkningen. Styrkelse af biodiversiteten på vores jord. Skabelse af levevilkår for vilde bier, fugle, padder mv. / Albert Astrup Christensen og Ingrid Skovgaard Andersen

Feriepartner Møn

Som en af de største overnatningsudbydere på Møn og Sydsjælland, vil Feriepartner Møn støtte op omkring biosfære-projektet. Vi vil sprede kendskabet til biosfære-projektet overfor de sommerhusejere, vi har formidlingsaftaler med, gennem udsendelse af månedlige nyhedsbreve.  En del af vores arbejde går på formidling af den gode historie om naturen, kulturarven og de lokale produkter overfor besøgende i sommerhusene på Møn. Vi vil bidrage til øget kendskab til projektet overfor alle besøgende og potentielle interessenter for Møn. /Jesper Blomberg, direktør for Feriepartner Møn-Stevns.

Tiendegaarden

Tiendegaarden har gennem årene været medinitiativtager til mange projekter, oftest indenfor turisme. En af de større opgaver har været at udvikle Dark Sky-idéen. Her er naturbeskyttelse et af de primære mål, og samtidig giver det en unik mulighed at formidle og afhjælpe problemer som lysforurening og dens indflydelse på naturen. Vi gør selv en praktisk indsats og formidler viden videre til vores overnattende gæster, men også til lokalbefokningen og andre virksomheder i området. Gennem vores netværksarbejde støtter vi naturligvis biosfæreprojektet. Udover vores store fokus på at bevare Møns unikke nattehimmel, gør vi også andre ting for at passe på naturen uden for døren. Senest har vi plantet bivenlige blomsterstriber på marken for at skabe bedre vilkår for Møns vilde bier og bidrage til at sikre arternes mangfoldighed og bestøvning af vores afgrøder, frugttræer, blomster og bær. Vi tænker også social bæredygtighed ind i vores virksomhed. Fx har vi i flere tilfælde tilbudt virksomhedspraktik til ledige, og vi lukker også gerne op for interesserede unge mennesker, der ønsker at komme i skolepraktik i vores virksomhed og lære mere om, hvordan man driver virksomhed i turismebranchen. Vi har også et ‘studerekammer’ på gården, hvor både danske og udenlandske interesserede kan bo for kortere eller længere tid. Der er ingen betaling for opholdet, hvis blot man deltager nogle timer om ugen i det almindelige arbejde på gården. Gennem årene har vi haft besøg fra Tyskland, Frankring, England og fra Polen. Er du interesseret, kan du kontakte os - der er stadig ledige dage i vores “workaway"-afdeling.v/ Susanne Nøhr

Residens Møen

Tanke for klima og miljø er milepæle i vores måde at drive forretning på.  
98 % CO2-frit ophold !! Som gæst på Residens Møen kan du med god samvittighed åbne for varmen eller tænde for lyset, da såvel strøm som varme leveres ved hjælp fra solens stråler. Ejerne af Residens Møen opførte i 2013 en solcellepark på ca. 3 ha ca. 5 km uden for Stege, ligesom Stege Fjernvarme i 2015 opfører et ca. 6 ha stort solfangeranlæg. Begge anlæg leverer energi til Residens Møen og sikrer derfor, at du kan nyde dit ophold med god samvittighed. 

Lokallivet er ligeledes vigtigt for os på Residens Møen. Derfor samarbejder vi i videst muligt omfang med de lokale virksomheder. I vores café bruger vi så mange økologiske råvarer som muligt, ligesom mange af vore råvarer købes hos de lokale virksomheder.

Vi bestræber os på at genanvende så meget som muligt! Derfor sorterer og afleverer vi vores affald til genbrug, ligesom vi skåner miljøet ved at anvende miljømærkede produkter samt energibesparende teknologi i det daglige.

Vi ønsker at deltage aktivt i understøtning af Biosfære-projektet, på enhver tænkelig måde. Vi har helt naturlig en interesse i den opmærksomhed som projektet trækker til sig og er sikker på at det vil generere vækst og arbejdspladser på vores lille ø. /Christian Petersen 


Bakkegård Gæstgiveri

Vores mission er at skabe en rolig pause i nutidens travle og ofte larmende og lysene hverdag. Vi passer på området her, derfor er vores lille Bed and Breakfast hotel baseret på bæredygtighed, fortrinsvis økologisk mad og gerne lokale råvarer. Her kan man vandre, cykle, sejle i kajak, ride på hesteryg eller hvordan man nu bedst slapper af imens man trækker natur oplevelserne helt ind i sjælen. Vi støtter naturen ved at være medlemmer af Dansk Naturfredningsforening, dansk ornitologisk forening, Østmøn Naturforening og Kultivator (lokal fremstilling af kvalitets fødevarer)​, opvarmer med co neutral opvarmning og får strøm fra vindmøller​.​​ /Vivi og Uffe. 

Købmandsgården Råbylille

Vi forsøger at tilbyde lokalområdet en åben have til glæde for natur og mennesker. Bier, sommerfugle, rådyr, fugle og harer besøger den, såvel som lokale beboere, B&B-gæster og turister. Desuden har vi personlige interesser i, at holde Råbylille strand ren og fri for affald. Vi fortæller og informerer om Møn og Nyords natur og kultur til vores B&B-gæster og turister. Det er vores mål at tiltrække flere bier og sommerfugle til vores have gennem at plante flere blomster. /Købmandsgården Råbylille

Møn Retreat

Vores vision er at skabe et moderne kursted og kursuscenter i tidens ånd, hvor folk kommer i kortere eller længere perioder og får mulighed for, og støtte til, at opbygge fysisk og mental sundhed. Møn Retreat er et åndehul der med hjælp fra de stille, naturskønne omgivelser og god økologisk kost, giver plads til inspiration og kreativitet og skaber rum til at finde balance mellem krop, sind og ånd. Her er plads til 60 overnattende og spisende gæster fordelt på enkelt-, dobbelt- og tripple-værelser. Andre værelser er slået sammen til hyggelige stuer, som ofte byder på fantastiske solnedgange over markerne, eller til supplerende grupperum. Stedets stolthed er den smukke og lyse Buddhasal på 135 kvm. Møn Retreat byder på årlige tilbagevendende festivaller, workshops og kurser samt i perioder ugentlig praksis indenfor fordybelse, nærvær og indsigt. Vi samarbejder med nationale og internationale undervisere fra forskellige traditioner og er samtidig stærkt funderet i lokalområdet. Mange som kommer her til hjørnet af Damme by, mærker at de er en del af noget, som giver mening på et dybere plan. Ud over at deltage på kurser, kommer her frivillige, som bor og arbejder sammen. Vi er et hjem med et stor hjerte, hvor mennesker deltager – og på forskellig vis byder ind og deler ud af deres talenter, eller det som hjertet brænder for lige her og nu...

Vi ønsker at lave en permakultur skovhave, der skaber sammemhæng i lokalsamfundet. Etableringen af permakultur skovhaven er på en gammel hestefold beliggende i udkanten af Damme by. Det er et bynært område placeret opad en større poppelmose samt et kommunalejet grønt område som i dag ikke bruges af lokalbefolkningen. I dag står arealet som en græsmark med et højt græsningstryk af heste. Græsset skal fjernes, og man har valgt i bestyrelsen at denne rydning skal foretages med høns. Der er bygget en mobil hønsegård som det næste år vil blive flyttet rundt på arealet for at fjerne det græstryk som vil kunne udkonkurrere vores ønskede kulturplanter. I foråret og sommeren 2018 vil alle de kommende bede blive anlagt og opbygget med lokal tang, møg og kompost som vil blive blandet og fordelt på bedene. Der skal etableres omkring 48 bede til fremtidig dyrkning. Der vil blive bygget kvashegn omkring bedene for at holde råvildt og harer ude af kulturen. Omkring kvashegnene vil der fx blive plantet hasseltræer, som dels skal stævnes hvert femte år for at give kvas til hegnene, dels skal producere spiselige hasselnødder. Det er hensigten at der skal plantes hyld, mirabel, ægte kastanje, havtorn, dunbirk m.m. i kulturen for at øge diversiteten, samt skal bidrage med flere spiselige produkter.

Gennem produktion af fødevarer, skabes der mellemmenneskelige relationer forankret i natur og jord. Projektet bygger på ideen om at hidtidige dyrkningsmodeller samfundsmæssigt set ikke fortsat vil være hensigtsmæssige og gode - Hverken økologisk eller økonomisk. Der er et behov for, at vi som samfund finder en dyrkningsmodel til fremtiden som integrerer skovbrug, landbrug og lokalsamfund. På den måde kan vi skabe en fødevareproduktion, som er både økologisk bæredygtig og resilient overfor strukturelle forandringer i samfundet (Krig, økonomiske kriser osv.), og som knytter bånd og binder lokalsamfundet sammen. Vi håber på, at vi kan være en del af dette, og være med til at gå i front her på Møn. Arealet skal udgøre rammen for undervisning i permakultur og skovhave fødevareproduktion, hvori plantageskovbrug bliver indtænkt i dyrkningsformen. Der er her tale om endagskurser samt kurser strækkende sig over hele weekender. Kurserne er målrettet almindeligt interesserede i dyrkning af egne grøntsager samt græsning med dyrehold. Overskuddet af grøntsager anvendes til madproduktion på Møn Retreat Center. v/ Johannes, Møn Retreat Center