Personalet

Børnehuset Elnasmindes leder er Dorte Them

Huset har to teams:

Lille Team - der består af:

Vuggestue "Øst" 

 • Pædagog Mona Petersen
 • Pædagog Line Hansen
 • Pædagog Amalie Matti
 • Pædagogmedhjælper vikar Anne-Marie Christensen

"Vest"

 • Pædagog Britt E. Frederiksen
 • Pædagog 
 • Pædagogmedhjælper Winnie Nielsen
 • Pædagogmedhjælper Vivi Andersen

 

Store Team - der består af:

"Sol"

 • Pædagog Hanne Frederiksen
 • Pædagogmedhjælper Helle B. Nielsen

"Elna"

 • Pædagog Ricky Skjoldstrup
 • Pædagog Viviann Kardos
 • Studerende

"Syd"

 • Pædagog Camilla Nielsen
 • Pædagog Heidi Ludvigsen

 

Pædagogmedhjælper Birgit Hemmingsen er flyver i alle teams.

Pædagog Nete Hansen er pt. på barsel, men vil ellers tilhøre Lille Team.

 

Derudover vil du møde vores sekretær Mette Bechmann.