Personalet

Børnehuset Elnasmindes leder er Dorte Them

Huset har to teams:

Lille Team - der består af:

Vuggestue "Øst" 

 • Pædagog Mona Petersen
 • Pædagog Line Hansen
 • Pædagog Nete Hansen
 • Pædagogmedhjælper vikar Anne-Marie Christensen

"Sol"

 • Pædagog Hanne Frederiksen
 • Pædagogmedhjælper Helle Nielsen

"Vest"

 • Pædagog Heidi Ludvigsen
 • Pædagog Jeanette Lucassen
 • Pædagogmedhjælper Winnie Nielsen
 • Pædagogmedhjælper Birgit Hemmingsen
 • Studerende

 

Store Team - der består af:

"Elna"

 • Pædagog Ricky Skjoldstrup
 • Pædagog Camilla Nielsen

"Syd"

 • Pædagog Britt Frederiksen
 • Pædagogmedhjælper Vivi Andersen

Pædagog Viviann Kardos er på begge grupper

 

Pædagog Amalie Olsen er  pt. på barsel, men er ellers i begge team, hvor der er behov.

 

Derudover vil du møde vores sekretær Mette Bechmann.

Alt pædagogisk personale har gennemgået DGI´s certificerede kurser.