Mål og læreplaner

I Nordlys arbejder vi ud fra de forskellige mål som er beskrevet i de generelle læreplaner, som er gældende for Vordingborg Kommune.

Læreplanerne er grundlaget både i forbindelse med det daglige arbejde, men også i forbindelse med planlagte forløb, hvor der er mål  for børnenes læring.

I Nordlys arbejder alle børnegrupper med de forskellige emner i formiddagstimerne - emnerne er planlagte og  er strukturerende pædagogiske forløb. Alle pædagoger arbejder ud fra Fælles pædagogisk Grundlag hvor vi tager højde for hvert barns nærmeste udviklingszone. I alle dagens timer sætter vi fokus på at dit barn lærer og udvikler sig i alle situationer. Vi har det samme afsæt i hele Nordlys og i hele  Vordingborg Kommune  og det betyder, at vi pædagogisk har et fælles sprog og en fælles tilgang til barnets individuelle læring.

Målet er altså, at der er sammenhæng mellem det vi gør i Nordlys og det I gør som forældre derhjemme .