Pædagogisk arbejde i dagtilbud

I 2018 trådte en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven er en styrket pædagogisk læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan skal danne arbejdsgrundlag for personalet i Vordingborg Kommunes dagtilbud.

Den nye styrkede pædagogiske læreplan skal afløse det fælles pædagogiske grundlag, vi i mange år har haft som fælles grundlag for arbejdet i vores dagtilbud. Der er heldigvis en lang række lighedspunkter, så vi er godt på vej. Der er med det nye nationale grundlag sat en retning for det pædagogiske arbejde.

 

• Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse. 

• Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogisk læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet.

• Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:

Alsidig personlig udvikling.
Social udvikling.
Kommunikation og sprog.
Krop, sanser og bevægelse.
Natur, udeliv og science.
Kultur, æstetik og fællesskab.

Hvad sker lige nu!

Naturtema

I 2024 har mange af kommunens dagsinstitutioner et særligt fokus på udeoplevelser. Og de inviterer forældrene til at opleve med  - sammen med barnet i fritiden - gennem små forslag til udeoplevelser i det nye initiativ "Weekendens udeoplevelse".

Her bliver børnene bliver "mikroeksperter" i forskellige naturtemaer henover 2024.

Hent flyer til Weekendens udeoplevelser her

Er du forælder?

Se seneste videoer med forslag til Weekendens udeoplevelse lige her

Kontakt

Sekretariat for Dagtilbud

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Telefontid
55 36 36 36
Mandag - tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag lukket
Torsdag - fredag 9.00 - 12.00
 
Lukket i uge 29

Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.