Pasning i private institutioner

Vordingborg Kommune skal godkende private institutioner, og en privat institution, som opfylder Kommunalbestyrelsens betingelser har krav på godkendelse.

Oversigt over private institutioner i Vordingborg Kommune
Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Vordingborg Kommune.pdf
Kriterier for godkendelse af privat daginstitution i Vordingborg.pdf
Driftstilskud til private institutioner og puljeordninger i 2024.pdf
Procedure for indstillinger til specialpædagogisk bistand i private institutioner og kommunale dagtilbud.pdf
Indstilling til Specialpædagogisk bistand i private institutioner og kommunale daginstitutioner i Vordingborg Kommune.doc

Tilsyn
I Vordingborg Kommune er vi ifølge dagtilbudslovens kap. 7 §3 og 5 forpligtet til at foretage et årligt anmeldt tilsyn på det enkelte dagtilbud, derudover foretager vi også et uanmeldt tilsyn en gang årligt.

Det anmeldte tilsyn forventes at vare 2 timer og har til formål at give kommunen et indblik i indholdet i dagtilbuddet og den måde, opgaverne udføres på.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare max. 1 time og har til formål at give et øjebliksbillede af dagtilbuddet. Nedenfor er et link til beskrivelse af det pædagogiske tilsyn i private dagtilbud i Vordingborg Kommune.

Kontakt

Sekretariat for Dagtilbud

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Telefontid
55 36 36 36
Mandag - tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag lukket
Torsdag - fredag 9.00 - 12.00
 
Lukket i uge 29

Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.