Frit valg-ordningen

Hvad er Frit valg-ordningen?

Kommunen kan give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Frit valg-ordningen indebærer, at forældrene frit kan vælge mellem en kommunal plads eller at indgå en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet.

Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet. 

Frit valg-ordningen omfatter i Vordingborg Kommune børn i alderen 24 uger og indtil det fyldte 3. år, hvor barnet kan komme i børnehave. 
Tilskuddet kan gives til børn, som har fået tilbudt en dagpleje eller vuggestueplads eller allerede er optaget i dagtilbud. Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side