Pædagogisk udvikling

Fælles pædagogisk grundlag

Det Fælles Pædagogiske Grundlag giver et fælles afsæt for hele dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune og betyder, at de enkelte dagtilbud får et fælles sprog, en fælles platform at arbejde ud fra og en fælles tilgang til det enkelte barn.

Målet er, at vi tydeliggør sammenhængen mellem det, vi gør i daginstitutionerne, og det, I som forældre gør i hjemmet. Vi har også udarbejdet overordnede læreplaner for dagtilbudsområdet, som skal vejlede og inspirere medarbejderne yderligere i deres indsats for at øge kvaliteten af det vigtige pædagogiske arbejde med børnene. 

Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre (e-pages version) 

Overordnede læreplaner for dagtilbudsområdet

I Vordingborg Kommune arbejder vi med læreplaner både i forbindelse med det daglige arbejde, men også i forbindelse med planlagte processer, hvor der er sat mål for børnenes læring. Der er udarbejdet fire overordnede læreplaner, som er gældende i Vordingborg Kommunes Dagtilbud.

Læreplan 4-36 måneder
Læreplan 3 år
Læreplan 4 år
Læreplan 5 - 6 årige 

Sprog

Hvordan arbejder vi med børns sprog?

I Vordingborg Kommunes Dagtilbud arbejder vi systematisk med styrkelse af børns sproglige udvikling, som en fast del af det daglige pædagogiske arbejde.

Det er politisk besluttet, at alle tre- og femårige børn sprogvurderes. Det er en pædagog i barnets daginstitution, der i samarbejde med forældrene laver sprogvurderingen. Sprogvurderingen er et øjebliksbillede af barnets aktuelle sproglige udvikling. Den danner grundlag for et eventuelt opfølgende pædagogisk arbejde i forhold til det enkelte barn. Det gør vi for at sikre, at alle børn får de bedste muligheder for at udvikle sig sprogligt.

Sproget har stor indflydelse på børnenes læring og udvikling. Derfor har de kommunale institutioner særlig fokus på at udvikle børnenes sprog, mens de er i dagtilbud.

I efteråret 2015 og foråret 2016 blev der igangsat et projekt, hvor der blev arbejdet fokuseret med at fremme alle børns sproglige kompetencer. Der blev arbejdet på at skabe sprogfremmende miljøer gennem bevidst planlagte aktiviteter og indretning af læringsmiljøet.

Som en del af projektet blev der sat fokus på, at fremme det pædagogiske personales bevidsthed om egen adfærds betydning for børnenes læring. 

Projektet er nu implementeret som en del af det det Fælles Pædagogisk Grundlag, og som en del af hverdagspædagogikken i dagtilbud.