Fælles pædagogisk grundlag

Det Fælles Pædagogiske Grundlag giver et fælles afsæt for hele dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune og betyder, at de enkelte dagtilbud får et fælles sprog, en fælles platform at arbejde ud fra og en fælles tilgang til det enkelte barn.

Målet er, at vi tydeliggør sammenhængen mellem det, vi gør i daginstitutionerne, og det, I som forældre gør i hjemmet. Vi har også udarbejdet overordnede læreplaner for dagtilbudsområdet, som skal vejlede og inspirere medarbejderne yderligere i deres indsats for at øge kvaliteten af det vigtige pædagogiske arbejde med børnene. 

Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre (e-pages version) 

Overordnede læreplaner for dagtilbudsområdet

I Vordingborg Kommune arbejder vi med læreplaner både i forbindelse med det daglige arbejde, men også i forbindelse med planlagte processer, hvor der er sat mål for børnenes læring. Der er udarbejdet fire overordnede læreplaner, som er gældende i Vordingborg Kommunes Dagtilbud.

Læreplan 4-36 måneder
Læreplan 3 år
Læreplan 4 år
Læreplan 5 - 6 årige