Sprog

Hvordan arbejder vi med børns sprog?

I Vordingborg Kommunes Dagtilbud arbejder vi systematisk med styrkelse af børns sproglige udvikling, som en fast del af det daglige pædagogiske arbejde.

Det er politisk besluttet, at alle tre- og femårige børn sprogvurderes. Det er en pædagog i barnets daginstitution, der i samarbejde med forældrene laver sprogvurderingen. Sprogvurderingen er et øjebliksbillede af barnets aktuelle sproglige udvikling. Den danner grundlag for et eventuelt opfølgende pædagogisk arbejde i forhold til det enkelte barn. Det gør vi for at sikre, at alle børn får de bedste muligheder for at udvikle sig sprogligt.

Sproget har stor indflydelse på børnenes læring og udvikling. Derfor har de kommunale institutioner særlig fokus på at udvikle børnenes sprog, mens de er i dagtilbud.

I efteråret 2015 og foråret 2016 blev der igangsat et projekt, hvor der blev arbejdet fokuseret med at fremme alle børns sproglige kompetencer. Der blev arbejdet på at skabe sprogfremmende miljøer gennem bevidst planlagte aktiviteter og indretning af læringsmiljøet.

Som en del af projektet blev der sat fokus på, at fremme det pædagogiske personales bevidsthed om egen adfærds betydning for børnenes læring. 

Projektet er nu implementeret som en del af det det Fælles Pædagogisk Grundlag, og som en del af hverdagspædagogikken i dagtilbud.