Oplys, om du stadig er enlig forsørger

Når du modtager økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger, kontakter Vordingborg Kommune dig én gang om året, fordi du skal oplyse, om du stadig er enlig.

Fristen for at give besked, om du stadig er enlig forsørger, er den 12. november 2018.