Oplys, om du stadig er enlig forsørger

Når du modtager økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger, kontakter Vordingborg Kommune dig én gang om året, fordi du skal oplyse, om du stadig er enlig.