Hvad sker der med min underretning?

  • Den eller de, der har forældremyndigheden, har ret til aktindsigt i sagen og dermed ret til at få at vide, hvad der står i underretningen, men ikke hvem der har underrettet.
  • Hvis ikke du angiver, at du underretter anonymt, vil forældrene blive oplyst om, hvem der har underrettet. 
  • Hvis du indgiver en anonym underretning, modtages og behandles den lige så seriøst som enhver anden underretning. Uanset om der er tale om en skriftlig eller en telefonisk underretning.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side